Školní aktivity

Odborná stáž učitelů

V období podzimních prázdnin měly možnost čtyři vyučující naší školy se zúčastnit odborné stáže ve firmě Achilles v Českých Budějovicích. Jedná se o firmu, jejíž doménou je potahovaná kartonáž a rozmanité formy zušlechťování papíru, a ve spolupráci s mateřskou společností v Německu věnuje pozornost vývoji nových produktů v oblasti zušlechťování…
… a o tom jsme měly možnost se přesvědčit na vlastní oči. V úterý krátce po poledni jsme se vydaly na cestu do jihočeského města. Cesta byla příjemná, rychle plynoucí podzimní krajina nám tvořila každou chvíli úsměv na tváři, a to doslova. Kolem čtvrté hodiny odpolední jsme přijely před příjemný rodinný hotel, jejichž reiki aura nám vykouzlila úsměv na tváři a slunce v duši. Následně jsme se všechny ubytovaly a poté se vydaly na procházku do centra, nejdříve nákupního, poté historického. Po návratu jsme se občerstvily v kuchyni místního reiki kuchaře čerstvě připravenými domácími těstovinami.
Ve středu ráno jsme se plné očekávání vydaly na cestu do firmy Achilles. Hned po příjezdu jsme se seznámily s Mgr. Šonkou, jednatelem firmy. Postupně také s dalším personálem ve vedení společnosti a pro nás důležitým harmonogramem stáže. Následně nám byla představena firma, historie jejího založení, provoz, jednotliví zaměstnanci v kalkulačním a obchodním oddělení, dozvěděly jsme se také informace o jejich náplni práce v této společnosti. Dále jsme si prohlédly širokou škálu zpracovávaných produktů, jako jsou např. šanony, desky, dárkové krabice, CD a DVD boxy, šubry aj. V tomto pracovním dni následovalo teoretické seznámení se se strojním zařízením, kterým firma disponuje. Poté jsme prošly zázemí společnosti a měly jsme možnost vidět stroje a zařízení v provozu. Nejvíce času jsme strávily u strojní ražby, laminování a u výrobní linky na zhotovení krabic, pouzder, šubrů aj. Posledním stanovištěm tohoto dne bylo ruční zpracování/potahování výrobků. V této části jsme se všechny aktivně podílely na produktivní práci po zbytek pracovního dne. Konkrétně jsme si vyzkoušely potahování šubrů laminátovým potahem. V odpoledních hodinách byl první den stáže ukončen a my jsme se plné odborných dojmů a pojmů ještě vydaly do Českého Krumlova. Díky zkušenostem naší řidičky jsme za chvíli dorazily do krásného jihočeského města a měly tak dostatek času zhlédnout jeho pamětihodnosti v historickém jádru.
Třetí, a tedy i poslední den naší odborné stáže, jsme se od ranních hodin ve firmě Achilles podrobně seznamovaly s různorodými produkty společnosti, možnostmi zadávání, přijímání a zpracování zakázek. Absolvovaly jsme také prohlídku skladu zhotovených výrobků, kde jsme měly možnost vybrat si několik výukových materiálů pro žáky naší školy. Ve zbylém čase pracovního dne jsme si již individuálně procházely výrobní části společnosti, informovaly se detailněji o jednotlivých strojních zařízeních, mohly jsme si dokonce pořídit i výukové videa.
Krátce po poledni jsme se rozloučily s vedením společnosti Achilles a vydaly se do ofsetové tiskárny Typodesign, kde jsme měly domluvenou prohlídku zázemí firmy z předchozího dne. Jedná se o tiskárnu, se kterou Achilles úzce kooperuje. Po této prohlídce jsme se ještě nemohly nezastavit v podnikové prodejně Budweiser Budvar, kde jsme si za odměnu nakoupily produkty z místního pivovaru. Naší cestu jsme ukončily návratem do jihomoravské metropole, kde jsme se společně rozloučily na pracovišti Šmahova.
Touto cestou děkujeme vedení školy a firmě Achilles za možnost absolvování takovéto stáže a těšíme se na další výjimečné zážitky.
Učitelky odborných předmětů a odborného výcviku Freislebenová, Luklová, Hanáková, Klimešová

Spolupracující firmy

Kontaktujte nás

Střední škola
grafická Brno,
příspěvková organizace

Šmahova 364/110
627 00 Brno

IZO: 226467

Telefon: 517 810 126
E-mail: info@ssgbrno.cz

Ochrana osobních údajů