Školní aktivity

Veletrh Vzdělání a řemeslo České Budějovice

Veletrh Vzdělání a řemeslo se uskutečnil na výstavišti v Českých Budějovicích ve dnech 23. 11. ̶ 25. 11. 2016. V několika pavilonech výstaviště byla pro zájemce z řad žáků základních škol a rodičů realizována přehlídka středního odborného a učňovského školství v ČR, včetně bohatého doprovodného programu. Tohoto veletrhu se účastnila i naše škola, která v zastoupení Mgr. Slováčkové, Mgr. Semana a Mgr. Freislebenové propagovala své studijní obory a poskytovala zájemcům potřebné informace. Na stánku SŠG Brno byly k dispozici náborové materiály, propagační předměty a ukázky prací našich žáků. Nejvíce informací bylo poskytnuto o čtyřletých maturitních oborech, zejména oboru Reprodukční grafik pro média, Polygrafie, Obalová technika. Mezi návštěvníky se objevili i žáci končících ročníků SŠ, které oslovila možnost absolvování jednoletého zkráceného studia na naší škole. Těmto zájemcům byly předány potřebné informace jako jsou podmínky přijímacího řízení a náplň studia.
Mezi účastníky tohoto veletrhu nebyly pouze střední odborné školy a učiliště, ale také firmy, které s jednotlivými školami spolupracují či dokonce nabízejí volná pracovní místa. Z oblasti polygrafie se veletrhu zúčastnily firmy Fragobal Bohemia s.r.o. a Mondi Bupack s.r.o., které podávaly informace o své činnosti a současně propagovaly svá volná pracovní místa. Obě firmy nám nabídly možnost realizace exkurze do jejich výrobního závodu.
Díky účasti naší školy na tomto veletrhu bylo zvýšeno povědomí o našich vzdělávacích oborech. Současně došlo k prohloubení či navázání kontaktů se zástupci přítomných firem. Je tedy patrné, že účast na tomto veletrhu má pro naši školu jistý potenciál i do dalších let.

Spolupracující firmy

Kontaktujte nás

Střední škola
grafická Brno,
příspěvková organizace

Šmahova 364/110
627 00 Brno

IZO: 226467

Telefon: 517 810 126
E-mail: info@ssgbrno.cz

Ochrana osobních údajů