Školní aktivity

Komentovaná výstava obrazů

Dne 22. 2. 2019 žáci třídy 3B společně s vyučující českého jazyka shlédli výstavu obrazů Josefa Šímy Cesta k Vysoké hře, kterou pořádala Moravská galerie.
Komentovaná výstava přiblížila žákům období 20.–30. let 20. století, pro které je charakteristické formování moderních uměleckých směrů nejen ve výtvarném umění, ale i v
literatuře. Mohli si ověřit, že umělecká avantgarda se rozvíjela nejen ve Francii, ale i v nově vzniklé Československé republice.
Žáci i vyučující odcházeli z návštěvy Moravské galerie spokojeni.

Spolupracující firmy

Kontaktujte nás

Střední škola
grafická Brno,
příspěvková organizace

Šmahova 364/110
627 00 Brno

IZO: 226467

Telefon: 517 810 126
E-mail: info@ssgbrno.cz

Ochrana osobních údajů