Školní aktivity

Burza práce

Tradiční nabídka pracovních příležitostí s názvem Burza práce byla organizována ve čtvrtek 4. dubna 2019. Akce je určena především budoucím absolventům maturitních oborů Střední školy grafické Brno, příspěvkové organizace, Šmahova 364/110. V letošním školním roce však měli možnost se Burzy účastnit všichni žáci školy. Byla pojata jako možnost seznámení se s polygrafickým odvětvím s cílem motivovat především žáky nižších ročníků. V upraveném prostředí knihárny začalo v 10.00 hodin představovat rozmanitou škálu svých výrobků 9 významných firem:

Reda, a. s., Hviezdoslavova 55d, Brno
CPI Moravia Books, s. r. o., Brněnská 1024, Pohořelice
POINT CZ, s. r. o., Milady Horákové 20, Brno
TOP TISK OBALY, s. r. o., Kaštanová 125b,Brno
PAPÍRNY BRNO, a. s., Křenová 186/60, Brno
OTK GROUP, a. s., Plynárenská 233, Kolín IV
T-SHOCK, s. r. o., Cejl 107, Brno
G3 plus, s. r. o., Věžky 32, Kroměříž
MORAVIAPRESS s. r. o., U Póny 3061, Břeclav

Žáci projevili zájem i o užitečné rady ze strany pracovnic Úřadu práce, které se také na akci dostavily. Po ukončení se zástupci firem setkali na diskuzi u kulatého stolu společně s vedením školy. Jednotlivé podniky představily ostatním svou pracovní činnost a v krátkosti posoudily průběh akce. Akce byla všemi zúčastněnými hodnocena velmi pozitivně. Věříme, že zájem firem o naše žáky/absolventy bude i nadále přetrvávat a že budou mít možnost i chuť prokázat a uplatnit získané vědomosti, dovednosti a znalosti v praxi.

Spolupracující firmy

Kontaktujte nás

Střední škola
grafická Brno,
příspěvková organizace

Šmahova 364/110
627 00 Brno

IZO: 226467

Telefon: 517 810 126
E-mail: info@ssgbrno.cz

Ochrana osobních údajů