Školní aktivity

Odborná stáž učitelů

V období podzimních prázdnin měly možnost čtyři vyučující naší školy se zúčastnit odborné stáže ve firmě Achilles v Českých Budějovicích. Jedná se o firmu, jejíž doménou je potahovaná kartonáž a rozmanité formy zušlechťování papíru, a ve spolupráci s mateřskou společností v Německu věnuje pozornost vývoji nových produktů v oblasti zušlechťování…

Číst dál

Veletrh Vzdělání a řemeslo České Budějovice

Veletrh Vzdělání a řemeslo se uskutečnil na výstavišti v Českých Budějovicích ve dnech 23. 11. ̶ 25. 11. 2016. V několika pavilonech výstaviště byla pro zájemce z řad žáků základních škol a rodičů realizována přehlídka středního odborného a učňovského školství v ČR, včetně bohatého doprovodného programu. Tohoto veletrhu se účastnila i naše škola, která v zastoupení Mgr. Slováčkové, Mgr. Semana a Mgr. Freislebenové propagovala své studijní obory a poskytovala zájemcům potřebné informace. Na stánku SŠG Brno byly k dispozici náborové materiály, propagační předměty a ukázky prací našich žáků. Nejvíce informací bylo poskytnuto o čtyřletých maturitních oborech, zejména oboru Reprodukční grafik pro média, Polygrafie, Obalová technika. Mezi návštěvníky se objevili i žáci končících ročníků SŠ, které oslovila možnost absolvování jednoletého zkráceného studia na naší škole. Těmto zájemcům byly předány potřebné informace jako jsou podmínky přijímacího řízení a náplň studia.

Číst dál

Prevence rakoviny prsu

Začátkem měsíce prosince 2016 naši žáci čtvrtých ročníků měli možnost získat cenné informace týkající se prevence rakoviny prsu. Přednášku s názvem „Nejde jen o prsa“ vedly členky Klubu Diana – sdružení onkologicky nemocných a přátel, z.s., sídlící v Brně na Žlutém kopci, paní Eva Najvarová (předsedkyně klubu) a Miluška Gruberová.

Číst dál

Nedej pokušení šanci

V pátek dne 2. prosince 2016 se žáci prvních ročníků zúčastnili preventivního projektu, pořádaného Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje ve spolupráci s Krajským úřadem Jihomoravského kraje, s názvem „Nedej pokušení šanci“. Projekt byl určen pro první ročníky středních škol, protože právě toto období je pro mnohé žáky přelomové a kritické, kdy ze známého prostřední přecházejí do prostředí cizího, mezi nové spolužáky. Naváží nevhodná přátelství, setkají se s drogami, stanou se obětí nejrůznějších útoků na sociálních sítích. Právě na všechny tyto situace reaguje zmíněný projekt a jeho hlavním cílem bylo upozornit mládež na možná rizika spojená s užíváním či přechováváním drog.

Číst dál

Zvyky a tradice Židů - workshop

Dne 1. prosince 2016 proběhla výuka Společenskovědního základu mimo budovu školy. Navštívili jsme nedalekou Židovskou obec. Program začal rozdělením žáků do 5 skupin. Všichni jsme si začali hrát na badatele...

Čísl dál

Action New Generation

V pondělí 28. listopadu 2016 se žáci všech našich druhých ročníků zúčastnili v Semilassu programu s názvem Action New Generation, který, jak stálo v propozicích tohoto programu, "zprostředkovává žákům středních škol, tedy mladým začínajícím řidičům, emotivní zážitek reálných dopadů dopravní nehody. Zde se nehovoří o nabouraných vozidlech nebo pomačkaných blatnících. Zde zcela otevřeně mluvíme o trvalé invaliditě a mnohdy i o smrti mladých lidí, kteří přecenili své schopnosti nebo se chovali nepochopitelně nezodpovědně." Přikládáme několik postřehů účastníků programu ze třídy 2B.

Číst dál

Exkurze třídy 1.C do firmy Reda

Dne 23. 11. 2016 jsme my, žáci 1.C, navštívili firmu Reda. Dozvěděli jsme se spoustu nových věcí a poprvé jsme měli možnost vidět, jak to všechno v takové polygrafické firmě probíhá, od úplného začátku až po zhotovení samotného výrobku.

Číst dál

Jak je důležité míti Filipa

Ve čtvrtek 10. listopadu 2016 navštívili zájemci z naší školy večerní představení Mahenova divadla. Tentokrát zhlédli konverzační komedii Oskara Wilda Jak je důležité míti Filipa. Za všechny zúčastněné přikládáme jeden postřeh.

Číst dál

Fenomén samizdat

V Brně, přesněji v Mahenově knihovně, proběhla dne 14. 11. 2016 přednáška na téma samizdatová literatura. Samizdat (z ruštiny samo-vydáváno) je způsob, jakým občanští aktivisté obcházeli cenzuru. Vydávali malé množství výtisků, obvykle psaných přes průklepový papír na psacím stroji nebo na cyklostylech („kopírkách“).

Číst dál

Nehodou to začíná

Dne 4. 11. 2016 se třídy 3B, P3 a 4B zúčastnily živého multimediálního vystoupení, které spojuje přední odborníky na dopravní bezpečnost, drogovou problematiku a záchranu lidského života, s názvem "Nehodou to začíná". Tento projekt realizuje společnost DEKRA CZ a.s. a je financován Českou kanceláří pojistitelů z Fondu zábrany škod.

Číst dál

Takoví jsme my

   

Na přelomu měsíců září a října 2016 žáci druhých ročníků pracovali na projektu s názvem „Takoví jsme my“. Projekt byl zaměřen na podporu pozitivní skupinové identity třídy a probíhal formou skupinové práce.

Cílem bylo podpořit a prohloubit pozitivní vztahy a bezpečnou atmosféru v částečně nově utvořených třídách. Projekt probíhal v rámci hodin Společenskovědního základu pod vedením školní metodičky prevence a výchovné poradkyně.

Akce byla podpořena finančními prostředky JM kraje z dotačního programu Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními v roce 2016.

Odezvu žáků na proběhlý projekt si můžete přečíst v následujících komentářích.

Komentáře a fotografie - čtěte dál

Můžeme se domluvit?

Začátkem školního roku 2016/17 navštívili žáci druhých ročníků Muzeum romské kultury na Bratislavské ulici, které je prostorem pro setkávání kultur. Zúčastnili se zde interaktivního programu zaměřeného na předcházení projevům rasismu a netolerance s názvem „Můžeme se domluvit?“ Interaktivní formou se společně s lektorkou Mgr. Evou Dittingerovou zamysleli nad příčinami problematického soužití Romů a neromů v naší společnosti, tak jak je vidí Romové a jak je vnímá majoritní společnost. Studenti se pokusili navrhnout řešení, která by mohla současnou situaci zlepšit.

Číst dál

Adaptační pobyt Templštýn 2016

Se začátkem nového školního roku se opět konal třídenní adaptační pobyt pro žáky prvních ročníků. Akce se konala v rekreačním středisku Pod Templštýnem, kam třídy dorazily pěšky z Ivančic. Programový obsah pobytu byl zaměřen na vzájemné poznávání nových spolužáků. Během pobytu žáci absolvovali seznamovací aktivity, sportovní hry i relaxační chvíle, například u ohně.

Život v závislosti aneb „Nežij svůj život na 100%, vyždímej ho alespoň na 150%“

Začátkem měsíce června 2016 navštívil naši školu pan Roman Povala, který žákům druhých ročníků umožnil vyslechnout přednášku s názvem Život v závislosti. Nešlo o žádné přednášení faktů, pan Povala si velmi rychle získal posluchače díky svým skvělým řečnickým dovednostem, velmi osobnímu a citlivému přístupu k žákům a zejména koncepcí celého programu. Žáci si z přednášky/besedy odnesli silné zážitky. Koncem měsíce června 2016 tuto možnost dostanou i žáci prvních ročníků.

Ohlasy na přednášku - čtěte dál

Spolupracující firmy

Kontaktujte nás

Střední škola
grafická Brno,
příspěvková organizace

Šmahova 364/110
627 00 Brno

IZO: 226467

Telefon: 517 810 126
E-mail: info@ssgbrno.cz

Ochrana osobních údajů