Školní aktivity

Nehodou to začíná

Dne 4. 11. 2016 se třídy 3B, P3 a 4B zúčastnily živého multimediálního vystoupení, které spojuje přední odborníky na dopravní bezpečnost, drogovou problematiku a záchranu lidského života, s názvem "Nehodou to začíná". Tento projekt realizuje společnost DEKRA CZ a.s. a je financován Českou kanceláří pojistitelů z Fondu zábrany škod.

Číst dál

Takoví jsme my

   

Na přelomu měsíců září a října 2016 žáci druhých ročníků pracovali na projektu s názvem „Takoví jsme my“. Projekt byl zaměřen na podporu pozitivní skupinové identity třídy a probíhal formou skupinové práce.

Cílem bylo podpořit a prohloubit pozitivní vztahy a bezpečnou atmosféru v částečně nově utvořených třídách. Projekt probíhal v rámci hodin Společenskovědního základu pod vedením školní metodičky prevence a výchovné poradkyně.

Akce byla podpořena finančními prostředky JM kraje z dotačního programu Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními v roce 2016.

Odezvu žáků na proběhlý projekt si můžete přečíst v následujících komentářích.

Komentáře a fotografie - čtěte dál

Můžeme se domluvit?

Začátkem školního roku 2016/17 navštívili žáci druhých ročníků Muzeum romské kultury na Bratislavské ulici, které je prostorem pro setkávání kultur. Zúčastnili se zde interaktivního programu zaměřeného na předcházení projevům rasismu a netolerance s názvem „Můžeme se domluvit?“ Interaktivní formou se společně s lektorkou Mgr. Evou Dittingerovou zamysleli nad příčinami problematického soužití Romů a neromů v naší společnosti, tak jak je vidí Romové a jak je vnímá majoritní společnost. Studenti se pokusili navrhnout řešení, která by mohla současnou situaci zlepšit.

Číst dál

Adaptační pobyt Templštýn 2016

Se začátkem nového školního roku se opět konal třídenní adaptační pobyt pro žáky prvních ročníků. Akce se konala v rekreačním středisku Pod Templštýnem, kam třídy dorazily pěšky z Ivančic. Programový obsah pobytu byl zaměřen na vzájemné poznávání nových spolužáků. Během pobytu žáci absolvovali seznamovací aktivity, sportovní hry i relaxační chvíle, například u ohně.

Život v závislosti aneb „Nežij svůj život na 100%, vyždímej ho alespoň na 150%“

Začátkem měsíce června 2016 navštívil naši školu pan Roman Povala, který žákům druhých ročníků umožnil vyslechnout přednášku s názvem Život v závislosti. Nešlo o žádné přednášení faktů, pan Povala si velmi rychle získal posluchače díky svým skvělým řečnickým dovednostem, velmi osobnímu a citlivému přístupu k žákům a zejména koncepcí celého programu. Žáci si z přednášky/besedy odnesli silné zážitky. Koncem měsíce června 2016 tuto možnost dostanou i žáci prvních ročníků.

Ohlasy na přednášku - čtěte dál

Chemie v Univerzitním Kampusu Bohunice

Ve dnech 20. 5. 2016 a 27. 5. 2016 se třídy 1A a 1B zúčastnily v rámci předmětu chemie exkurze do Univerzitního Kampusu Bohunice. Podrobnosti a fotografie si můžete prohlédnout zde.

Vše za 39

Dne 23. května 2016 navštívila třída 1B výstavu Maxima Velčovského. Výstava s názvem Vše za 39 je uspořádána v Uměleckoprůmyslovém muzeu k umělcovým 40. narozeninám a poprvé komplexně představuje jeho tvorbu; Velčovský je jedním znejvýraznějších českých designérů střední generace.

Po návštěvě muzea zamířili žáci pod vedením p. učitelky Tiché ještě na Kraví horu, blíže ke hvězdám… Podívat se můžete zde.

 

GZ1A v Otevřené zahradě i na Špilberku

Třída GZ1A absolvovala ve dnech 25. a 26. května 2016 zajímavý program mimo školní lavice.

Žáci s paní učitelkou Tichou si prohlédli Otevřenou zahradu v Údolní ulici a na Špilberku výstavu jednoho z nejvýznamnějších světových reportážních fotografů, kterým je Steve McCurry, dokumentarista a dobrodruh. Cestou zvládli navštívit i jednu soukromou galerii. Na fotografie z akce se můžete podívat zde.

LVK Templštýn I.

Ve dnech 17.–19. 5. 2016 se třídy 2A, 3A a 3B zúčastnily sportovního kurzu na Templštýně. Podrobnosti a fotografie najdete zde.

Úklid školního dvora a parku před školou

23. května 2016 jsme se po první vyučovací hodině sešli v přízemí školy. Třídní učitelka nám rozdala rukavice, dostali jsme igelitový pytel a hrábě. Menší skupina šla uklidit školní dvůr, větší část se přemístila do parku před školou. Prošli jsme jej několikrát tam a zpátky a posbírali, co do něj nepatřilo – papírky, PET láhve, kelímky i lepenkové krabice. Potom jsme se šli umýt a následovala procházka po památných vilách v okolí školy – Low-Beerova vila a vila Tugendhat.

Třída 2B

2.B v Komerční bance

27. května 2016 jsme navštívili pobočku Komerční banky v Brně na ulici Kozí. Po prohlídce budovy jsme došli do zasedací místnosti, kde nás pracovníci banky seznámili s činností banky. Dověděli jsme se, jaký je rozdíl mezi platebními kartami, možnostmi poskytování úvěrů, a jak je snadné dostat se do registrů neplatičů. Přednáška byla hodně zajímavá a líbila se nám.

Spolupracující firmy

Kontaktujte nás

Střední škola
grafická Brno,
příspěvková organizace

Šmahova 364/110
627 00 Brno

IZO: 226467

Telefon: 517 810 126
E-mail: info@ssgbrno.cz

Ochrana osobních údajů