Školní aktivity

Předvánoční filmové představení

V pondělí 19. 12. 2016 jsme se vydali spolu s několika dalšími třídami do kina. Jeli jsme do Lucerny, kde promítali film Sully: Zázrak na řece Hudson. Film pojednával o příběhu kapitána Chesleyho „Sully“ Sullenbergera (Tom Hanks), který se stal hrdinou po úspěšném nouzovém přistání s poškozeným letadlem na řece Hudson. Zachránil tím životy cestujících i posádky čítající 155 osob. Ale následné probíhající vyšetřování, prováděné leteckou společností, ohrozilo jeho kariéru pilota. Film byl natočen podle skutečné události z ledna 2009. Nikdo se u něj nenudil, i když film nejspíš nesplnil očekávání všech žáků, ale dle mého názoru byl skvělý. Myslím si, že to pro nás bylo příjemné předvánoční odreagování od školy a také od nepříliš oblíbeného pondělku.

Dominika Kuchtíčková, 2A

Vztahy mezi vrstevníky

Žáci prvních ročníků se zúčastnili programu primární prevence s názvem Vztahy mezi vrstevníky organizovaného společností Spondea, o.p.s., která se aktivně podílí na realizaci programů všeobecné primární prevence pro žáky základních a středních škol již od roku 2005.
Program je zaměřen na témata spojená s mezilidským soužitím, jako například násilí mezi kamarády, virtuální kamarád/kamarádka, vztahové problémy mezi spolužáky a kamarády, přátelství, zamilovanost, party, manipulativnost, spolupráce třídních kolektivů, navazování přátelství, aj.
Na základě zpětných vazeb lze říct, že program byl pro žáky přínosný, protože dostali možnost být k sobě upřímní, realizovali skupinovou práci, dověděli se nové informace o svých spolužácích a v neposlední řadě se naučili, jak pomoci kamarádovi, který má nějaké problémy.
Akce byla podpořena finančními prostředky JM kraje z dotačního programu Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními v roce 2016.

Vánoční večírek zaměstnanců naší školy

16. prosince 2016 se v 16.30 hod. rozjel vánoční večírek zaměstnanců naší školy. Pokračujeme v tradici, která tak pěkně začala koncem června 2016, kdy jsme se všichni sešli na přehradě v Prýgl baru a strávili část tropické noci u bazénu pod hvězdnou oblohou.Tentokrát jsme si náš společný čas užívali ve vinárně Jean Paul u Lužánek. Oslavili jsme konec kalendářního roku a nastávající Vánoce a na chvíli jsme zapomněli na školní povinnosti, na zvonění, dozory, věčně padající Bakaláře, na termíny a taky na žáky. Díky našim kytarovým mágům Bobovi Smrčkovi a Michalovi Robotkovi jsme si zazpívali, taky jsme popili dobrého vínka, dobře pojedli a vůbec se dobře pobavili. Tato akce určitě přispěla k rozvoji našich vzájemných vztahů. Je dobře, že se potkáváme i jinde než ve škole a poznáme se tak i z jiné než pracovní stránky.

Mgr. Pavla Axmanová

O nebezpečí pornografie

V polovině měsíce prosince 2016 se žáci druhých ročníků zúčastnili další preventivního programu, tentokrát se netradiční, ale jak se později ukázalo pro mladé lidi velmi aktuální a atraktivní tématikou, "O nebezpečí pornografie", jehož cílem je vést mladé lidi k prevenci v této oblasti.
Beseda s paní Johankou probíhala 2 vyučovací hodiny a žáci se na ní dozvěděli spoustu zajímavých informací z oblasti pornoprůmyslu. Během přednášky lektorka apeluje na mladé dívky, které mají pokušení a uvažují o nabídce „ rychlého a snadného“ přivýdělku. Ukazuje mladým lidem, co způsobuje pornografie. Jak promiskuita a pornografie ničí lidské životy.
Naši žáci byli velmi vděční, že mohli slyšet vyprávění od někoho, kdo vše sám prožil na vlastní kůži. Motivem lektorky je, aby pomohla mladým lidem neudělat stejné chyby.

Akce byla podpořena finančními prostředky JM kraje z dotačního programu Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními v roce 2016.

Názory žáků na přednášku - čtěte dál

Odborná stáž učitelů

V období podzimních prázdnin měly možnost čtyři vyučující naší školy se zúčastnit odborné stáže ve firmě Achilles v Českých Budějovicích. Jedná se o firmu, jejíž doménou je potahovaná kartonáž a rozmanité formy zušlechťování papíru, a ve spolupráci s mateřskou společností v Německu věnuje pozornost vývoji nových produktů v oblasti zušlechťování…

Číst dál

Veletrh Vzdělání a řemeslo České Budějovice

Veletrh Vzdělání a řemeslo se uskutečnil na výstavišti v Českých Budějovicích ve dnech 23. 11. ̶ 25. 11. 2016. V několika pavilonech výstaviště byla pro zájemce z řad žáků základních škol a rodičů realizována přehlídka středního odborného a učňovského školství v ČR, včetně bohatého doprovodného programu. Tohoto veletrhu se účastnila i naše škola, která v zastoupení Mgr. Slováčkové, Mgr. Semana a Mgr. Freislebenové propagovala své studijní obory a poskytovala zájemcům potřebné informace. Na stánku SŠG Brno byly k dispozici náborové materiály, propagační předměty a ukázky prací našich žáků. Nejvíce informací bylo poskytnuto o čtyřletých maturitních oborech, zejména oboru Reprodukční grafik pro média, Polygrafie, Obalová technika. Mezi návštěvníky se objevili i žáci končících ročníků SŠ, které oslovila možnost absolvování jednoletého zkráceného studia na naší škole. Těmto zájemcům byly předány potřebné informace jako jsou podmínky přijímacího řízení a náplň studia.

Číst dál

Prevence rakoviny prsu

Začátkem měsíce prosince 2016 naši žáci čtvrtých ročníků měli možnost získat cenné informace týkající se prevence rakoviny prsu. Přednášku s názvem „Nejde jen o prsa“ vedly členky Klubu Diana – sdružení onkologicky nemocných a přátel, z.s., sídlící v Brně na Žlutém kopci, paní Eva Najvarová (předsedkyně klubu) a Miluška Gruberová.

Číst dál

Nedej pokušení šanci

V pátek dne 2. prosince 2016 se žáci prvních ročníků zúčastnili preventivního projektu, pořádaného Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje ve spolupráci s Krajským úřadem Jihomoravského kraje, s názvem „Nedej pokušení šanci“. Projekt byl určen pro první ročníky středních škol, protože právě toto období je pro mnohé žáky přelomové a kritické, kdy ze známého prostřední přecházejí do prostředí cizího, mezi nové spolužáky. Naváží nevhodná přátelství, setkají se s drogami, stanou se obětí nejrůznějších útoků na sociálních sítích. Právě na všechny tyto situace reaguje zmíněný projekt a jeho hlavním cílem bylo upozornit mládež na možná rizika spojená s užíváním či přechováváním drog.

Číst dál

Zvyky a tradice Židů - workshop

Dne 1. prosince 2016 proběhla výuka Společenskovědního základu mimo budovu školy. Navštívili jsme nedalekou Židovskou obec. Program začal rozdělením žáků do 5 skupin. Všichni jsme si začali hrát na badatele...

Čísl dál

Action New Generation

V pondělí 28. listopadu 2016 se žáci všech našich druhých ročníků zúčastnili v Semilassu programu s názvem Action New Generation, který, jak stálo v propozicích tohoto programu, "zprostředkovává žákům středních škol, tedy mladým začínajícím řidičům, emotivní zážitek reálných dopadů dopravní nehody. Zde se nehovoří o nabouraných vozidlech nebo pomačkaných blatnících. Zde zcela otevřeně mluvíme o trvalé invaliditě a mnohdy i o smrti mladých lidí, kteří přecenili své schopnosti nebo se chovali nepochopitelně nezodpovědně." Přikládáme několik postřehů účastníků programu ze třídy 2B.

Číst dál

Exkurze třídy 1.C do firmy Reda

Dne 23. 11. 2016 jsme my, žáci 1.C, navštívili firmu Reda. Dozvěděli jsme se spoustu nových věcí a poprvé jsme měli možnost vidět, jak to všechno v takové polygrafické firmě probíhá, od úplného začátku až po zhotovení samotného výrobku.

Číst dál

Jak je důležité míti Filipa

Ve čtvrtek 10. listopadu 2016 navštívili zájemci z naší školy večerní představení Mahenova divadla. Tentokrát zhlédli konverzační komedii Oskara Wilda Jak je důležité míti Filipa. Za všechny zúčastněné přikládáme jeden postřeh.

Číst dál

Fenomén samizdat

V Brně, přesněji v Mahenově knihovně, proběhla dne 14. 11. 2016 přednáška na téma samizdatová literatura. Samizdat (z ruštiny samo-vydáváno) je způsob, jakým občanští aktivisté obcházeli cenzuru. Vydávali malé množství výtisků, obvykle psaných přes průklepový papír na psacím stroji nebo na cyklostylech („kopírkách“).

Číst dál

Spolupracující firmy

Kontaktujte nás

Střední škola
grafická Brno,
příspěvková organizace

Šmahova 364/110
627 00 Brno

IZO: 226467

Telefon: 517 810 126
E-mail: info@ssgbrno.cz

Ochrana osobních údajů