Školní aktivity

Adaptační pobyt žáků 1. ročníků

Ve dnech 19.–21. 9. 2017 se uskutečnil adaptační pobyt žáků 1. ročníků v rekreačním středisku Prudká. V tomto středisku jsme pořádali program pro naše žáky poprvé. Pobytu se zúčastnilo 77 žáků a 7 učitelů. Pobyt byl zaměřen hlavně na seznámení mezi spolužáky a prohlubování jejich společné spolupráce a komunikace. Samozřejmě nechyběly zábavné a sportovní hry a pro odvážné byla připravena noční hra a stezka odvahy. I přes nepřízeň počasí proběhl program v pohodové a přátelské atmosféře.

The Action New Generation

Dne 9. 10. 2017 se žáci druhých ročníků zúčastnili preventivního programu s názvem The Action New Generation, jehož cílem je prevence rizikového chování mladých lidí v silniční dopravě, prevence užívání alkoholu a jiných omamných látek před řízením motorových vozidel a během něj, zejména ve vazbě na předchozí návštěvu diskoték a nočních klubů.  Dále je v programu kladen důraz na používání bezpečnostních pásů a boj proti rychlé nebo nezodpovědné jízdě.

Multimedíální program je plný emocí, které se odehrávají nejen v průběhu dopravní nehody, ale i po ní. Divák je seznámen s možnými dopady v podobě trvalého zdravotního postižení, které mohou provázet účastníky dopravní nehody po zbytek jejich života.

Program The Actin New Generation je pod záštitou Milana Chovance, ministra vnitra, Dana Ťoka, ministra dopravy, Martina Stropnického, ministra obrany a ředitelky Kanceláře Světové zdravotnické organizace v České republice Aleny Šteflové.

Mgr. Kateřina Dvořáková

Číst dál

Exkurze do tiskárny Helbich

Ve čtvrtek dne 14. září 2017 jsme se se třídou GZ1C vydali do tiskárny Helbich v Maloměřicích. Když jsme přišli, ujal se nás průvodce, vedoucí výroby pan Novák, který nám nastínil průběh exkurze. Nejdříve jsme se šli podívat k počítačům za dvěma grafiky a do CTP. Překvapila nás rychlost výroby ofsetových desek, kdy ve formátu A1 stačí dvě a půl minuty k osvitu a vyvolání tiskové formy. Poté jsme se vydali na prohlídku celou firmou. Tiskové stroje v chodu nebyly, ale vzhledem k tomu, že účastníky exkurze byli převážně knihaři, další část prohlídky byla věnována tomuto oboru, knihařině a dalšímu dokončujícímu zpracování. Tiskárna Helbich je vybavena systémem Heidelberg a to jak tiskovými stroji, tak knihařskými. Předvedli nám variabilitu a komplexnost knihařských linek, lepičku na vazbu V2, systémy pro snášení a vazbu V1, lepičku krabiček Bobst a niťový knihařský šicí stroj. Po průchodu celým procesem zbyl ještě čas na dotazy, například jak funguje jejich interní worflow a další, které nám byly dostatečně profesionálně zodpovězeny.

Děkujeme firmě Helbich za umožnění prohlídky provozu.

Exkurze ve FabLab Brno 5. 6. 2017

Začátkem června jsme navštívili Jihomoravské inovační centrum (JIC INMEC) v Brně Medlánkách, které podporuje startupy i zkušené firmy. www.jic.cz

V budově je mimojiné zařízena první otevřená digitální dílna v Brně a první český FabLab. www.fablabbrno.cz

Absolvovali jsme komentovanou prohlídku FabLab Tour – tedy první seznámení s přístrojovým vybavením, které laboratoř nabízí. FabLab umožňuje práci v tematicky zaměřených dílnách a na následujících přístrojích.

Číst dál

Návštěva dramatického zpracování povídek A. P. Čechova

Dne 26. 5. 2017 jsme navštívili divadelní představení v Dělnickém domě v Líšni, kde se měla odehrát zdramatizovaná podoba povídek Antona Pavloviče Čechova. Představení bylo pojato jako přiblížení některých životních osudů A. P. Čechova, které se později promítly do jeho tvorby. 4 mladí herci se úspěšně snažili i pomocí vtipných vsuvek udržet pozornost publika. Odlehčenou formou s kapkou zdravého humoru ale i s potřebnou vážností představili tohoto velikána ruského realismu.

Návštěva filmového představení o Beatles

V pondělí 22. května 2017 jsme v rámci teoretické výuky (to abychom nerušili maturanty svojí mnohdy ne úplně nehlučnou přítomností) navštívili kino Lucerna. Zhlédli jsme film oscarového režiséra Rona Howarda THE BEATLES: EIGHT DAYS A WEEK. Tento film autenticky zachycoval období jejich koncertních let 1962–1966 z perpektivy samotných členů Beatles. Film přinesl exkluzivně rozhovory s členy skupiny a také záběry, které nebyly dosud zveřejněny.

Číst dál

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení

30. května 2017 se v Divadle Polárka sešli maturanti z tříd 4A, 4B a P4, aby převzali maturitní vysvědčení. Slavnostní chvíle se zúčastnili i rodiče některých absolventů a také méně úspěšní spolužáci, kteří tímto, doufejme, získali další impuls a inspiraci ke zdárnému složení maturitní zkoušky v náhradním termínu v září.
Za zvukového doprovodu Gaudeamus igitur a We are the champions nastoupily třídy absolventů (některé značně prořídlé :), aby si vyslechly projevy vedení školy, svých třídních učitelek a také spolužáků - mluvčích jednotlivých tříd. Proběhlo zhodnocení studia, vyjádření nadějí do budoucna, sliby…
S některými absolventy se budeme setkávat příští rok ve zkráceném studiu, jiní jdou studovat na vysoké školy a další nastoupí do práce. Snad budou všichni vzpomínat na dobu strávenou na střední škole.

Mgr. Pavla Axmanová

Testování webu

V úterý 18. dubna 2017 navštívila skupina žáků 3A (Regína Cieslarová, Terezie Čechová, Barbora Dvořáková, Kristýna Fuchsová, Martin Gestinger, Filip Horník a Hana Stoklasová) pod vedením učitelky Jany Zavadilové Fakultu informatiky Masarykovy univerzity v Brně.

Číst dál

Jezdím "COOL"

Dne 27. 4. 2017 uspořádalo Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje 10. ročník Veletrhu dopravní prevence pod názvem Jezdím „COOL“, tj. cílevědomě, ale obezřetně a ohleduplně dle legislativy. Akce, uskutečněné v areálu Integrované střední školy automobilní, se zúčastnili žáci a žákyně dvou tříd třetích ročníků.

Ohlasy účastníků - čtěte dál

Jeden svět na školách

Začátkem dubna 2017 žáci druhých ročníků navštívili projekci filmu Kyberdžihád na festivalu dokumentárních filmů o lidských právech. Letos na jaře se uskutečnil již 19. ročník tohoto mezinárodního filmového festivalu, jehož letošním mottem je Umění spolupráce. Festival přináší příběhy lidí z různých koutů planety a otevírá důležitá témata z oblasti lidských práv, jako například život v nedemokratických režimech, válečné konflikty nebo nejrůznější sociální témata.

Číst dál

Výstava Krása knižních vazeb

V době od 15.2. do 3. 3. 2017 probíhala v Moravském zemském archivu putovní výstava ze Čtvrté archivní knihvazačské soutěžní přehlídky nazvaná Krása knižních vazeb. Této výstavy se postupně zúčastnily všechny třídy naší školy.

Číst dál

Exkurze do firmy Didot

Ve čtvrtek dne 9. 3. 2017 jsme se se třídou 2B vydali do tiskárny Didot, která se nachází v Lišni. Když jsme přišli do tiskárny, ujal se nás náš průvodce a zároveň bývalý student grafické školy. Nejdříve jsme se šli podívat k počítačům za konstruktérkou a dvěma grafiky. Poté jsme se vydali na prohlídku celou firmou.

Číst dál

Kroky ke kariéře

Dne 22. 3. 2017 se žáci 3B zúčastnili zážitkového programu pro středoškoláky „Kroky ke kariéře“, pořádaného Centrem vzdělávání všem. Program se uskutečnil jako součást kariérového poradenství na naší škole. Společnost Centrum vzdělávání všem pomáhá lidem v JM kraji při profesním rozvoji a na cestě k uplatnění vlastního potenciálu.

Číst dál

Exkurze do firmy TOP TISK obaly s.r.o.

Ve čtvrtek 23. 3. 2017 se naše třída 1C společně s naší třídní paní učitelkou Freislebenovou a paní učitelkou Moosovou vypravila na odbornou exkurzi do firmy Top tisk.
Firma se zaměřuje na výrobu a zpracování obalů. V současné době má asi 90 zaměstnanců a 1 majitele. Má více jak 75% českých zákazníků, ale vyváží i do Německa, Belgie a Ruska.

Číst dál

Spolupracující firmy

Kontaktujte nás

Střední škola
grafická Brno,
příspěvková organizace

Šmahova 364/110
627 00 Brno

IZO: 226467

Telefon: 517 810 126
E-mail: info@ssgbrno.cz

Ochrana osobních údajů