Školní aktivity

Pětilístek anglicky mluvících zemí – projekt žáků 4B

Dne 18. 12. 2017 v několika posledních hodinách anglického jazyka před vánočními prázdninami realizovali žáci maturitního ročníku projekt s názvem „Pětilístek anglicky mluvících zemí“. Podstatou projektu bylo upevnění již probraného učiva zaměřeného na maturitní okruhy týkající se reálií anglicky mluvících zemí, tj. Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, Spojených států amerických, Kanady, Austrálie a Nového Zélandu. Žáci pracovali s faktickými informacemi, které graficky zapracovali do pětilístků. Každý lístek = jedna anglicky mluvící země. Bílé Spojené království, modré Spojené státy, červená Kanada, oranžová Austrálie a zelený Nový Zéland. Výsledky jejich práce můžete vidět na nástěnce ve 2. patře v budově Kudelova 6. Pětilístky je možno použít jako doplňkový studijní materiál.

Mikulášská nadílka

Opět po roce nás navštívil Mikuláš se svými kamarády čerty a andělem. Brzké ranní hodiny byly ve znamení obchůzek na budově Šmahova. Anděl, Mikuláš a obzvláště čerti se rozhodli postrašit žáky odborného výcviku. Mezi grafiky, tiskaři i knihaři se našlo pár zlobivců, kteří se museli vykoupit ze svých hříchů recitací, zpěvem, případně krátkou taneční kreací. Na všechny také čekala sladká odměna. Ani učitelé nepřišli zkrátka. Jelikož všichni byli hodní, obdrželi od Mikuláše překvapení. 

Jelikož Mikuláš nezapomíná na nikoho, po svačině se s andělem a čerty transportoval do centra města. V budově Kudelova čekala nadílka na žáky všech ostatních tříd. I tady se našli mnozí hříšníci, které čerti odehnali ze svých židliček přímo před tabuli. Hříšníci se svého vykoupení zhostili zodpovědně a dočkali jsme se dokonce tanečního vystoupení. I tady čekala na žáky a jejich vyučující sladká odměna.

Věříme, že cíl byl splněn – vykouzlit vám všem úsměv na tváři :)

Návštěva divadelního představení West Side Story

Dne 29. 11. 2017 jsme navštívili dopolední představení pro školy, balet West Side Story, který můžete znát také v muzikálové podobě. Pro ty, kteří West Side Story neznají, mohl být balet těžší na pochopení, ale podle mého názoru to bylo báječně zpracované a celkově energické. Nečekala jsem, že by představení mohlo být tak skvělé!

Děj se odehrává v New Yorku, kde dva pouliční gangy soupeří mezi sebou, říkají si Žraloci a Tryskáči. Všechno se zkomplikuje, když Riff dovede Tonnyho, který se zamiluje do Marie, sestry Bernarda, který vede Žraloky. Nakonec celý příběh končí smrtí Tonnyho. 

Tento muzikál měl obrovský úspěch na Broadwayi. Nyní jsme měli možnost vidět ho ve formě baletu. Doporučuji všem, kteří tento muzikál znají, aby si nenechali ujít baletní ztvárnění, které se uvádí v pavilonu P na brněnském Výstavišti.

Veronika Pokorná, P4

Parlamentní volby 2017 – projektové vyučování

Při příležitosti konání Parlamentních voleb do Poslanecké sněmovny ČR 2017 se žáci převážně druhých ročníků zúčastnili v rámci předmětu SVZ projektového vyučování zaměřeného na seznámení s politickými stranami a hnutími kandidujícími do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Žáci měli za úkol připravit prezentaci zvolené kandidující politické strany či hnutí a ostatní spolužáky informovat o jejím volebním programu, představili volebního lídra, ideologii, na které je politická strana postavena a další zajímavosti. Dalším výstupem bylo grafické zpracování zvolené politické strany ve formátu A3, které bude ke zhlédnutí na nástěnkách budovy školy Kudelova 6.

Číst dál

Gaudeamus 2017

Ve dnech 1. 11. a 2. 11. 2017 navštívili žáci 4. ročníků veletrh vzdělávání Gaudeamus. Veletrh je jedním z nejvýznamnějších zdrojů informací o možnostech pomaturitního vzdělávání. Žáci navštívili stánky vystavujících škol, našli si informace o dnech otevřených dveří, vyslechli si přednášky zástupců škol a dozvěděli se vše potřebné o budoucím studiu. Naši žáci také využili příležitosti komunikovat se zástupci vystavujících škol a možnosti dozvědět se vše potřebné o studijních oborech.

O putovní pohár Mirky Knapkové, přebory ve veslování

Stejně jako minulý rok se naše škola zúčastnila soutěže ve veslování družstev v rámci veletrhu Sport Life. Čtyřčlenný tým ve složení Dominik Holešovský,
Adam Vošmera, Adéla Hrachovinová a Petra Zezulová společnými silami zdolali na veslařském trenažéru 2 km (4 x 500 m). Dominik zajel druhý nejlepší
čas závodu a to 1:30. Naše družstvo se sice neumístilo, ale předvedli krásný výkon, za který děkujeme.

Jak vyhrát boj s prokrastinací

Dne 2.11.2017 se žáci 2A zúčastnili přednášky Mgr. Věry Kapsové, zástupkyně organizace GrowJOB institute Brno, na téma prokrastinace neboli chorobné odkládání důležitých úkolů a povinností.

Smyslem přednášky je pomoci studentům zlepšit organizaci času a zvýšit efektivitu při studiu a další práci. Žáci se během přednášky dozvěděli jak zvýšit svou vnitřní motivaci ke studiu, jak rozdělit studijní povinnosti na menší části, jak prioritizovat a zvýšit svou soustředěnost, jak se dlouhodobě naučit pozitivní návyky a odnaučit ty negativní a jak snížit vliv negativních emocí a naučit se zvládat emočně náročné situace.

Mgr. Kateřina Dvořáková

Zájezd do Prahy

O tom, že Praha je Matka měst, se ve dnech 20.–22. 9.2017 mohlo přesvědčit 25 žáků 4A a P4. Z Brna jsme vyjeli poměrně brzy ráno a po necelých třech hodinách jsme už stáli na Hlavním nádraží v Praze. Po ubytování v hostelu na Karlově náměstí a rychlém obědě jsme se místo odpočinku vypravili na Vyšehrad se Slavínem. Odtud jsme po železničním mostě přešli na druhou stranu Vltavy,a protože nás chytla pořádná přeháňka, pokračovali jsme tramvají k nákupnímu centru Anděl. A pak zase pěšky na Úvoz, lanovkou na Petřín a přes petřínské sady na Strahov, Pohořelec, kolem Lorety na Nový svět a z kopce dolů na Kampu kolem zdi Johna Lennona. Tam jsme se mohli rozejít, ale někteří toho ještě zjevně neměli dost a šli dál po nábřeží kolem Tančícího domu a pravoslavného kostela (parašutisté!) zpět na Karlák.

Číst dál

Workshop Tradice a zvyky Židů

Žáci třídy 1C se dne 31. 10. 2017 zúčastnili workshopu s názvem Tradice a zvyky Židů. Program se uskutečnil v Křížové chodbě na Nové radnici pod odborným
vedením lektorky z brněnské Židovské obce.

V interaktivním programu se žáci rozdělení do pěti badatelských skupin věnovali následujícím tématům: Běh života, Židovská domácnost, Šabat, Židovská svatba a
Pesach. Následně prezentovali výsledky svého bádání spolužákům. Seznámili se se základními pojmy judaismu, přiblížili významné události života Židů a svátky
židovského roku. Součástí prezentací byly ukázky judaik, předmětů náležejících k židovské tradici.

Po ukončení workshopu jsme zhlédli komentovanou výstavu fotografií zachycujících osudy členů židovské komunity, a to i brněnské. Program se uskutečnil v rámci výuky předmětu Společenskovědní základ.

Středoškolské hry ve stolním tenise

Jedním z pravidelných turnajů, kterého se naše škola účastní, je městské kolo Středoškolských her ve stolním tenise. Letos naši školu reprezentovalo chlapecké družstvo čtvrťáků ve složení Daniel Malůšek, Dominik Sedláček a Vojtěch Žáček. I když se neprobojovali do finálových bojů, podali sympatický výkon a doufáme, že příští rok najdeme alespoň stejně kvalitní reprezentanty.

Adaptační pobyt žáků 1. ročníků

Ve dnech 19.–21. 9. 2017 se uskutečnil adaptační pobyt žáků 1. ročníků v rekreačním středisku Prudká. V tomto středisku jsme pořádali program pro naše žáky poprvé. Pobytu se zúčastnilo 77 žáků a 7 učitelů. Pobyt byl zaměřen hlavně na seznámení mezi spolužáky a prohlubování jejich společné spolupráce a komunikace. Samozřejmě nechyběly zábavné a sportovní hry a pro odvážné byla připravena noční hra a stezka odvahy. I přes nepřízeň počasí proběhl program v pohodové a přátelské atmosféře.

The Action New Generation

Dne 9. 10. 2017 se žáci druhých ročníků zúčastnili preventivního programu s názvem The Action New Generation, jehož cílem je prevence rizikového chování mladých lidí v silniční dopravě, prevence užívání alkoholu a jiných omamných látek před řízením motorových vozidel a během něj, zejména ve vazbě na předchozí návštěvu diskoték a nočních klubů.  Dále je v programu kladen důraz na používání bezpečnostních pásů a boj proti rychlé nebo nezodpovědné jízdě.

Multimedíální program je plný emocí, které se odehrávají nejen v průběhu dopravní nehody, ale i po ní. Divák je seznámen s možnými dopady v podobě trvalého zdravotního postižení, které mohou provázet účastníky dopravní nehody po zbytek jejich života.

Program The Actin New Generation je pod záštitou Milana Chovance, ministra vnitra, Dana Ťoka, ministra dopravy, Martina Stropnického, ministra obrany a ředitelky Kanceláře Světové zdravotnické organizace v České republice Aleny Šteflové.

Mgr. Kateřina Dvořáková

Číst dál

Exkurze do tiskárny Helbich

Ve čtvrtek dne 14. září 2017 jsme se se třídou GZ1C vydali do tiskárny Helbich v Maloměřicích. Když jsme přišli, ujal se nás průvodce, vedoucí výroby pan Novák, který nám nastínil průběh exkurze. Nejdříve jsme se šli podívat k počítačům za dvěma grafiky a do CTP. Překvapila nás rychlost výroby ofsetových desek, kdy ve formátu A1 stačí dvě a půl minuty k osvitu a vyvolání tiskové formy. Poté jsme se vydali na prohlídku celou firmou. Tiskové stroje v chodu nebyly, ale vzhledem k tomu, že účastníky exkurze byli převážně knihaři, další část prohlídky byla věnována tomuto oboru, knihařině a dalšímu dokončujícímu zpracování. Tiskárna Helbich je vybavena systémem Heidelberg a to jak tiskovými stroji, tak knihařskými. Předvedli nám variabilitu a komplexnost knihařských linek, lepičku na vazbu V2, systémy pro snášení a vazbu V1, lepičku krabiček Bobst a niťový knihařský šicí stroj. Po průchodu celým procesem zbyl ještě čas na dotazy, například jak funguje jejich interní worflow a další, které nám byly dostatečně profesionálně zodpovězeny.

Děkujeme firmě Helbich za umožnění prohlídky provozu.

Exkurze ve FabLab Brno 5. 6. 2017

Začátkem června jsme navštívili Jihomoravské inovační centrum (JIC INMEC) v Brně Medlánkách, které podporuje startupy i zkušené firmy. www.jic.cz

V budově je mimojiné zařízena první otevřená digitální dílna v Brně a první český FabLab. www.fablabbrno.cz

Absolvovali jsme komentovanou prohlídku FabLab Tour – tedy první seznámení s přístrojovým vybavením, které laboratoř nabízí. FabLab umožňuje práci v tematicky zaměřených dílnách a na následujících přístrojích.

Číst dál

Spolupracující firmy

Kontaktujte nás

Střední škola
grafická Brno,
příspěvková organizace

Šmahova 364/110
627 00 Brno

IZO: 226467

Telefon: 517 810 126
E-mail: info@ssgbrno.cz

Ochrana osobních údajů