Školní aktivity

Letní výcvikový kurz Prudká aneb grafická je nejlepší!

Grafická je nejlepší! A kdo tomu nevěří, toho …

Ve dnech 29. až 31. května se někteří žáci a učitelé naší školy zúčastnili v počtu 39 žáků a tři učitelé letního výcvikového kurzu v rekreačním středisku Prudká.

(Ze zápisu vedoucího kurzu)

Den první

S dobrou náladou a sbalenou bagáží se scházíme v hale brněnského hlavního nádraží. Ulice města jsou rozpálené a teplota se vyšplhala na krásných letních 28 stupňů. Těšíme se do chladivé náruče přírody. Po splnění nezbytných formalit se přesouváme na  2.nástupiště, odkud odjíždí náš vlak Tišnovák.

Po přestupu v Tišnově už ujíždíme v motoráčku romantickým údolím řeky Svratky. Je vedro. Konečně jsme v Prudké. Ubytujeme se a po vynikajícím obědě a přiměřeně dlouhém poledním klidu, se přesouváme do stínu stromů, abychom si zahráli první hru. Pohybujeme se mezi stromy, snažíme si zapamatovat jména a obličeje banditů, abychom později složili z vousů, knírů, obočí a očí jejich obličeje, a tak získali kód k rozluštění jména vůdce gangu. Všechna družstva hru úspěšně dokončí. Je to děsně vymakaná hra.

Jak jsme prožili druhý a třetí den naleznete zde

Turistický pochod do Trenckovy rokle

Druhý ročník pochodu byl tentokrát směřován do údolí řeky Bobrůvky. Vlakem jsme se dostali do Nedvědice, odkud jsme se vydali na téměř 42 km dlouhou trasu. První zastávka byla na hradě Pernštejně. Odtud jsme se vydali dále po turistické trase směrem do Habří a údolí řeky Bobrůvky. Zde nás zastihla průtrž mračen doprovázená kroupami. Po skončení deště jsme došli do našeho tábořiště, kde jsme u ohně sušili věci, rozložili stany a navečeřeli jsme se. Noc byla v poklidu, bez deště. Druhý den jsme se vydali směr Skryje a Dolní Loučky. Vzhledem k nedoschlým věcem, hlavně botám, jsme druhý den došli až do Tišnova a předčasně ukončili turistický pochod. O nic jsme se však neochudili, protože holky ušly ve dvou dnech určenou trasu na všechny tři dny. Tímto jim chci velice poděkovat a složit jim poklonu, protože ve dvou dnech ušly téměř 42 km, i za takto nepříznivých podmínek. Z Tišnova jsme jeli vlakem do Brna, kde jsme se rozloučili. Mockrát děkujeme za účast a pozitivní přístup k akci.

Letní výcvikový kurz Prudká 22.–24. 5. 2018

Ve dnech 22.–24. května jsme se zúčastnili letního výcvikového pobytu na Prudké, poblíž města Doubravník.


Po příjezdu jsme se ubytovali v chatkách a připravili se na následující program. Zahráli jsme si hru Loupežníci, při které šlo o rychlost a paměť. Následovala večeře, po ní odpočinek a večer jsme se ohřáli u táboráku. Druhý den jsme začali vydatnou snídaní a celé dopoledne strávili zábavným programem na hřišti. Jedna z aktivit spočívala v tom, že po hřišti bylo rozmístěno pět vysílaček, které pan učitel Seman prozváněl. Naším úkolem bylo zvednout vysílačku a zahlásit barvu týmu, čímž jsme získali body. Mezitím jsme však vedli boje s ostatními týmy, protože týmů bylo víc než vysílaček. Po obědě jsme se rozdělili na dvě skupinky. Jedna šla na procházku, zatímco druhá měla aktivity na hřišti. Celé dny jsme měli možnost využít bazén nebo se občerstvit v místním kiosku. Třetí den panovala odjezdová nálada, ale i tak jsme se dobře bavili. Poslední aktivitou byl běh pohádkovým lesem s úkolem zapamatovat si pořadí pohádkových postav.

Tento pobyt jsme si naplno užili a těšíme se na další dobrodružství.

Michaela Hrdinová, Markéta Troppová a Barbora Tušilová 2.C

Rozmarné léto uprostřed Lužánek

Dne 9. května 2018 jsme v dopoledních hodinách navštívili divadelní představení Rozmarné léto. Žáci 3. ročníku si osvěžili své znalosti z hodin literatury a v cirkusovém šapitó, kde se inscenace odehrávala, se přenesli do prostředí lázní v Krokových Varech. Vančurovu literární předlohu divadelníci pojali jako cirkus se slovy a žonglování s větami, doprovázené akrobatickými kousky a kouzelnickými triky. Jejich výkony byly chvílemi až obdivuhodné!
Zhlédnutí takto nevšedně pojatého divadelního představení přispělo nejen k obohacení výuky, ale stalo se také příjemným kulturním zážitkem pro všechny zúčastněné.

Mgr. Dagmar Gallistlová
vyučující ČJL

Exkurze do tiskáren Mafraprint Praha

Dne 10. 5. 2018 byla opět po roce uskutečněna exkurze do tiskáren Mafrapint Praha, jež jsou součástí MAFRA a. s., vydavatele deníků MF Dnes, Lidové noviny a Metro. V brzkých ranních hodinách bylo 13 žáků školy se dvěma vyučujícími připraveno k odjezdu vlakem do Prahy z brněnského hlavního nádraží.

Prohlídka firmy byla naplánována na 11.45 hodin. U vrátnice firmy Mafraprint v Praze-Hostivaři si nás vyzvedl pan Hynek Kružík, který nás následně provedl celým provozem. Nejprve jsme navštívili DTP pracoviště. Pan Kružík si vzal úvodní slovo, kdy nám představil firmu – její historii, poskytované služby, vyráběný sortiment (noviny, magazíny, letáky) a výrobní technologie. V rámci fáze předtiskové přípravy je nutné vycházet z tiskové normy ČSN ISO 12647-3 Coldset – novinový tisk ofsetem. Bylo nám představeno zařízení CtP, které zpracovává ofsetové tiskové desky. Tiskárna disponuje celkem třemi osvitovými jednotkami. Nejčastější zpracovávané formáty jsou dva – berlínský formát (315 x 470 mm) a tabloidní formát (235 x 315 mm). Ještě před tím, než jsme si mohli prohlédnout oddělení tisku, jsme se podívali do místnosti přípravy tiskových dat. Tato příprava je plně automatizovaná a zahrnuje veškerou technickou dokumentaci. Výrobní sáček ve fyzické podobě fakticky neexistuje.

Co žáky zaujalo a co nového ještě viděli? Čtěte dále

Tichý svět neslyšících

 

Dne 24. 4. 2018 naši školu navštívily zástupkyně obecně prospěšné společnosti Tichý svět se sídlem na ulici Josefské 612/15 v Brně, která pomáhá neslyšícím mít kvalitní život. Žákům třetího ročníku připravily přednášku na téma komunikace s osobami se sluchovým postižením. Přednáška byla koncipovaná jako workshop. Žáci byli seznámeni s problematikou sluchového postižení a především s komunikačními systémy neslyšících osob vyplývajícími ze zákona č. 384/2008 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob. Přednáška byla doplněná o praktické aktivity, ve kterých si žáci mohli na vlastní kůži vyzkoušet obtížnost odezírání, prstovou abecedu a znakový jazyk. Na závěr žákům jedna z lektorek pověděla svůj životní příběh a odpověděla na otázky v závěrečné diskuzi.


Další workshop s touto tématikou proběhne v průběhu měsíce června 2018 na přání žáků třídy 1C.


Mgr. Kateřina Dvořáková, školní metodička prevence

Názory žáků najdete zde.

Přednáška o Evropské unii

Ve dnech 9. 4. a 10. 4. 2018 proběhly na naší škole přednášky na téma Evropská unie pořádané Kanceláří Jihomoravského kraje pro mezinárodní spolupráci. Cílem přednášky bylo představení činnosti této organizace a její funkce v rámci kraje, dále představení evropských institucí, jejich poslání a zastupování za ČR, část přednášky byla zaměřena na fakta a mýty ohledně EU a jejich vysvětlení. Celá přednáška probíhala interaktivní formou, žáci byli zapojení do debaty na zmiňovaná témata, vyplnili závěrečný kvíz a soutěžili o drobné ceny.
Lektorky programu zvýšily povědomí žáků o EU a hledaly důvody a přínosy členství ČR v EU, poskytly náhled na fungování EU, evropských institucí a evropských fondů, informovaly o současném evropském dění a objasnily mýty ohledně nařízení vydaných EU, které se objevily v médiích.

Projektový den

Středa 4. dubna 2018 se lišila od běžných vyučovacích dnů.  Na tento den si učitelé ve svých oborech pro žáky připravili různé projekty a každý žák si vybral podle své chuti a preferencí. Počet přihlášených do každého projektu nepřevyšoval dvanáct lidí a ti se většinou ještě rozdělili do menších skupinek. Některé akce se odehrávaly v terénu, jiné v obou školních budovách.

Žáci se do projektů aktivně zapojili a většinou si užívali práci tak odlišnou od každodenního vyučování. Vyhledávali údaje na internetu i jinde a zpracovávali je do tematických celků, kterým také dávali grafickou podobu podle vlastních výtvarných příspěvků. Také se hravou formou seznamovali s matematikou, statistikou, historií, literaturou a dalšími obory, což jistě přispělo k jejich celkovému rozhledu. V praktických oborech tvořili pracovní listy, výtisky a další výrobky.

Celkově se všem – žákům i učitelům – průběh projektového dne líbil. Dokladem jejich tvůrčí práce je spousta plakátů a výrobků a jejich tvoření je zdokumentováno mnoha fotografiemi.

Mgr. Pavla Axmanová

Sexuální výchova pro pokročilé

V rámci prevence rizikového sexuálního chování jsme žákům prvních ročníků zajistili setkání s proškolenými studenty medicíny, kteří díky projektu Sexuální výchova pro pokročilé učí žáky „vyšší základy“ sexuální výchovy. Smyslem projektu je interaktivní formou poučit cílovou věkovou skupinu o pohlavně přenosných infekcích a s tím související důležitostí používání kondomů.

V programu jsou s žáky probírána témata jako láska a sex, vztahy, možnosti antikoncepce s praktickými ukázkami použití ochrany formou hry a hlavně sexuálně přenosná onemocnění a to, jak se proti nim chránit. Součástí je otevřená diskuze, včetně výměny názorů a zkušeností.

Mgr. Kateřina Dvořáková

Školní metodička prevence

Názory žáků najdete zde

Nebezpečí pornografie

V průběhu měsíce března 2018 se žáci druhých ročníků zúčastnili přednášky na téma nebezpečí pornografie. Cílem lektorky Johany Šujanové je žákům představit nebezpečí porno průmyslu a jeho zákulisí a vliv sledování pornografie na člověka, jak ho ovlivňuje a jaké jsou následky. Ukazuje mladým lidem, co způsobuje pornografie a jak promiskuita a pornografie ničí lidské životy.

 Součástí programu byly příběhy lidí, kteří s porno průmyslem mají zkušenosti a o své zkušenosti se snaží podělit, a tím apelovat převážně na mladé dívky, které uvažují o nabídce „rychlého a snadného“ přivýdělku.

Mgr. Kateřina Dvořáková

Školní metodička prevence

Čtěte názory kolektivu třídy 2A

Embaxprint 2018

Dne 2. března 2018 se třída GZ1B a GZ1C vydala v doprovodu učitelů odborných předmětů na veletrh EmbaxPrint, který se ve dnech 27. 2. ̶ 2. 3. 2018 konal na Výstavišti Brno. Jedná se o odborný mezinárodní veletrh obalů a tisku, který je místem pro představení nových technologií, strojů, zařízení, materiálů a služeb z oborů obalového a tiskařského průmyslu. EmbaxPrint je největším odborným veletrhem ve střední Evropě. Tento veletrh má dlouholetou tradicí v ČR i SR, nabízí setkání expertů a představitelů významných českých i zahraničních obalových a tiskových společností a oslovuje odborné návštěvníky.

Návštěva festivalu dokumentárních filmů Jeden svět na školách

Dne 13. 3. 2018 jsme se zúčastnili festivalu Jeden svět na školách, kde nám byl promítnut film s názvem Nic se neodpouští. Hlavním tématem byly teroristické útoky v Paříži, které odstartovala situace okolo francouzského časopisu Charlie Hebdo, jenž svými karikaturami zesměšňoval představitele Islámu Mohameda.

Číst dál

Mezinárodní futsalový turnaj polygrafických škol

Již druhým rokem jsme se zúčastnili Mezinárodního turnaje polygrafických škol ve futsale. Pořádající školou byla Stredná odborná škola polygrafická v Bratislavě. Turnaj probíhal ve zrekonstruované tělocvičně. Celkem se zúčastnilo 6 týmů ze 4 zemí, a to domácí Bratislava, Krakov, Budapešť, Brno a dva týmy z Prahy. Turnaj byl rozdělen na dvě skupiny. Během pátku se odehrály skupiny a vyřazovací boje. Letos nám zápas o finále vyšel a věděli jsme, že v sobotu budeme hrát o první místo. Soupeřem bylo mužstvo z Krakova, které do té doby nepoznalo přemožitele a jednoznačně všechny přehrávalo. Sobota přinesla zápasy o umístění. Na 5. a 6. místě skončila družstva z Prahy, 4. Budapešť, 3. Bratislava. Finále nakonec vyznělo lépe pro náš tým a výsledek 7:2 určil jako letošní šampióny futsalisty z Brna. Velmi děkuji za skvělou reprezentaci našim žákům a ještě jednou gratuluji.

Dopoledne v Informačním a poradenském středisku Úřadu práce

V průběhu měsíce února se žáci všech 4. ročníků Střední školy grafické Brno, p. o. zúčastnili vzdělávacího programu v Informačním a poradenském středisku Úřadu práce. V rámci kariérového poradenství jsem se všemi zúčastněnými uskutečnila zpětnou vazbu k jeho obsahu a průběhu. Všichni žáci hodnotili program jako velice užitečný. Dozvěděli se spoustu informací o dalších krocích do života. Dostalo se jim poučení o placení zdravotního pojištění, kdo ho platí, o co se musí v této oblasti postarat, aby vše bylo v souladu se zákonem. Také si vyzkoušeli fiktivní pracovní pohovor. Prohloubili si a doplnili si informace získané ve škole týkající se psaní CV a motivačního dopisu. Krátce řečeno dozvěděli se aktuální záležitosti o situaci na trhu práce.

Mgr. Dagmar Gallistlová
výchovná a kariérová poradkyně

Spolupracující firmy

Kontaktujte nás

Střední škola
grafická Brno,
příspěvková organizace

Šmahova 364/110
627 00 Brno

IZO: 226467

Telefon: 517 810 126
E-mail: info@ssgbrno.cz

Ochrana osobních údajů