Školní aktivity

Exkurze do tiskáren Mafraprint Praha

Dne 10. 5. 2018 byla opět po roce uskutečněna exkurze do tiskáren Mafrapint Praha, jež jsou součástí MAFRA a. s., vydavatele deníků MF Dnes, Lidové noviny a Metro. V brzkých ranních hodinách bylo 13 žáků školy se dvěma vyučujícími připraveno k odjezdu vlakem do Prahy z brněnského hlavního nádraží.

Prohlídka firmy byla naplánována na 11.45 hodin. U vrátnice firmy Mafraprint v Praze-Hostivaři si nás vyzvedl pan Hynek Kružík, který nás následně provedl celým provozem. Nejprve jsme navštívili DTP pracoviště. Pan Kružík si vzal úvodní slovo, kdy nám představil firmu – její historii, poskytované služby, vyráběný sortiment (noviny, magazíny, letáky) a výrobní technologie. V rámci fáze předtiskové přípravy je nutné vycházet z tiskové normy ČSN ISO 12647-3 Coldset – novinový tisk ofsetem. Bylo nám představeno zařízení CtP, které zpracovává ofsetové tiskové desky. Tiskárna disponuje celkem třemi osvitovými jednotkami. Nejčastější zpracovávané formáty jsou dva – berlínský formát (315 x 470 mm) a tabloidní formát (235 x 315 mm). Ještě před tím, než jsme si mohli prohlédnout oddělení tisku, jsme se podívali do místnosti přípravy tiskových dat. Tato příprava je plně automatizovaná a zahrnuje veškerou technickou dokumentaci. Výrobní sáček ve fyzické podobě fakticky neexistuje.

Co žáky zaujalo a co nového ještě viděli? Čtěte dále

Tichý svět neslyšících

 

Dne 24. 4. 2018 naši školu navštívily zástupkyně obecně prospěšné společnosti Tichý svět se sídlem na ulici Josefské 612/15 v Brně, která pomáhá neslyšícím mít kvalitní život. Žákům třetího ročníku připravily přednášku na téma komunikace s osobami se sluchovým postižením. Přednáška byla koncipovaná jako workshop. Žáci byli seznámeni s problematikou sluchového postižení a především s komunikačními systémy neslyšících osob vyplývajícími ze zákona č. 384/2008 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob. Přednáška byla doplněná o praktické aktivity, ve kterých si žáci mohli na vlastní kůži vyzkoušet obtížnost odezírání, prstovou abecedu a znakový jazyk. Na závěr žákům jedna z lektorek pověděla svůj životní příběh a odpověděla na otázky v závěrečné diskuzi.


Další workshop s touto tématikou proběhne v průběhu měsíce června 2018 na přání žáků třídy 1C.


Mgr. Kateřina Dvořáková, školní metodička prevence

Názory žáků najdete zde.

Přednáška o Evropské unii

Ve dnech 9. 4. a 10. 4. 2018 proběhly na naší škole přednášky na téma Evropská unie pořádané Kanceláří Jihomoravského kraje pro mezinárodní spolupráci. Cílem přednášky bylo představení činnosti této organizace a její funkce v rámci kraje, dále představení evropských institucí, jejich poslání a zastupování za ČR, část přednášky byla zaměřena na fakta a mýty ohledně EU a jejich vysvětlení. Celá přednáška probíhala interaktivní formou, žáci byli zapojení do debaty na zmiňovaná témata, vyplnili závěrečný kvíz a soutěžili o drobné ceny.
Lektorky programu zvýšily povědomí žáků o EU a hledaly důvody a přínosy členství ČR v EU, poskytly náhled na fungování EU, evropských institucí a evropských fondů, informovaly o současném evropském dění a objasnily mýty ohledně nařízení vydaných EU, které se objevily v médiích.

Projektový den

Středa 4. dubna 2018 se lišila od běžných vyučovacích dnů.  Na tento den si učitelé ve svých oborech pro žáky připravili různé projekty a každý žák si vybral podle své chuti a preferencí. Počet přihlášených do každého projektu nepřevyšoval dvanáct lidí a ti se většinou ještě rozdělili do menších skupinek. Některé akce se odehrávaly v terénu, jiné v obou školních budovách.

Žáci se do projektů aktivně zapojili a většinou si užívali práci tak odlišnou od každodenního vyučování. Vyhledávali údaje na internetu i jinde a zpracovávali je do tematických celků, kterým také dávali grafickou podobu podle vlastních výtvarných příspěvků. Také se hravou formou seznamovali s matematikou, statistikou, historií, literaturou a dalšími obory, což jistě přispělo k jejich celkovému rozhledu. V praktických oborech tvořili pracovní listy, výtisky a další výrobky.

Celkově se všem – žákům i učitelům – průběh projektového dne líbil. Dokladem jejich tvůrčí práce je spousta plakátů a výrobků a jejich tvoření je zdokumentováno mnoha fotografiemi.

Mgr. Pavla Axmanová

Sexuální výchova pro pokročilé

V rámci prevence rizikového sexuálního chování jsme žákům prvních ročníků zajistili setkání s proškolenými studenty medicíny, kteří díky projektu Sexuální výchova pro pokročilé učí žáky „vyšší základy“ sexuální výchovy. Smyslem projektu je interaktivní formou poučit cílovou věkovou skupinu o pohlavně přenosných infekcích a s tím související důležitostí používání kondomů.

V programu jsou s žáky probírána témata jako láska a sex, vztahy, možnosti antikoncepce s praktickými ukázkami použití ochrany formou hry a hlavně sexuálně přenosná onemocnění a to, jak se proti nim chránit. Součástí je otevřená diskuze, včetně výměny názorů a zkušeností.

Mgr. Kateřina Dvořáková

Školní metodička prevence

Názory žáků najdete zde

Nebezpečí pornografie

V průběhu měsíce března 2018 se žáci druhých ročníků zúčastnili přednášky na téma nebezpečí pornografie. Cílem lektorky Johany Šujanové je žákům představit nebezpečí porno průmyslu a jeho zákulisí a vliv sledování pornografie na člověka, jak ho ovlivňuje a jaké jsou následky. Ukazuje mladým lidem, co způsobuje pornografie a jak promiskuita a pornografie ničí lidské životy.

 Součástí programu byly příběhy lidí, kteří s porno průmyslem mají zkušenosti a o své zkušenosti se snaží podělit, a tím apelovat převážně na mladé dívky, které uvažují o nabídce „rychlého a snadného“ přivýdělku.

Mgr. Kateřina Dvořáková

Školní metodička prevence

Čtěte názory kolektivu třídy 2A

Embaxprint 2018

Dne 2. března 2018 se třída GZ1B a GZ1C vydala v doprovodu učitelů odborných předmětů na veletrh EmbaxPrint, který se ve dnech 27. 2. ̶ 2. 3. 2018 konal na Výstavišti Brno. Jedná se o odborný mezinárodní veletrh obalů a tisku, který je místem pro představení nových technologií, strojů, zařízení, materiálů a služeb z oborů obalového a tiskařského průmyslu. EmbaxPrint je největším odborným veletrhem ve střední Evropě. Tento veletrh má dlouholetou tradicí v ČR i SR, nabízí setkání expertů a představitelů významných českých i zahraničních obalových a tiskových společností a oslovuje odborné návštěvníky.

Návštěva festivalu dokumentárních filmů Jeden svět na školách

Dne 13. 3. 2018 jsme se zúčastnili festivalu Jeden svět na školách, kde nám byl promítnut film s názvem Nic se neodpouští. Hlavním tématem byly teroristické útoky v Paříži, které odstartovala situace okolo francouzského časopisu Charlie Hebdo, jenž svými karikaturami zesměšňoval představitele Islámu Mohameda.

Číst dál

Mezinárodní futsalový turnaj polygrafických škol

Již druhým rokem jsme se zúčastnili Mezinárodního turnaje polygrafických škol ve futsale. Pořádající školou byla Stredná odborná škola polygrafická v Bratislavě. Turnaj probíhal ve zrekonstruované tělocvičně. Celkem se zúčastnilo 6 týmů ze 4 zemí, a to domácí Bratislava, Krakov, Budapešť, Brno a dva týmy z Prahy. Turnaj byl rozdělen na dvě skupiny. Během pátku se odehrály skupiny a vyřazovací boje. Letos nám zápas o finále vyšel a věděli jsme, že v sobotu budeme hrát o první místo. Soupeřem bylo mužstvo z Krakova, které do té doby nepoznalo přemožitele a jednoznačně všechny přehrávalo. Sobota přinesla zápasy o umístění. Na 5. a 6. místě skončila družstva z Prahy, 4. Budapešť, 3. Bratislava. Finále nakonec vyznělo lépe pro náš tým a výsledek 7:2 určil jako letošní šampióny futsalisty z Brna. Velmi děkuji za skvělou reprezentaci našim žákům a ještě jednou gratuluji.

Dopoledne v Informačním a poradenském středisku Úřadu práce

V průběhu měsíce února se žáci všech 4. ročníků Střední školy grafické Brno, p. o. zúčastnili vzdělávacího programu v Informačním a poradenském středisku Úřadu práce. V rámci kariérového poradenství jsem se všemi zúčastněnými uskutečnila zpětnou vazbu k jeho obsahu a průběhu. Všichni žáci hodnotili program jako velice užitečný. Dozvěděli se spoustu informací o dalších krocích do života. Dostalo se jim poučení o placení zdravotního pojištění, kdo ho platí, o co se musí v této oblasti postarat, aby vše bylo v souladu se zákonem. Také si vyzkoušeli fiktivní pracovní pohovor. Prohloubili si a doplnili si informace získané ve škole týkající se psaní CV a motivačního dopisu. Krátce řečeno dozvěděli se aktuální záležitosti o situaci na trhu práce.

Mgr. Dagmar Gallistlová
výchovná a kariérová poradkyně

Nezapomeneme – Na bisteraha

V průběhu měsíce února 2018 se žáci druhých ročníků zúčastnili v rámci výuky SVZ interaktivního programu s názvem Nezapomeneme zabývajícího se problematikou holocaustu. Program byl pořádán brněnským Oddělením pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze a Muzeem romské kultury k Mezinárodnímu dni památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti, který je stanoven na 27. ledna.
Žáci si na programu prostřednictvím různých aktivit ujasnili, co obnáší pojem holocaust, na vlastní kůži si vyzkoušeli pocity při balení kufrů před deportací, seznámili se s úryvky z dobových deníků a zhlédli dokumentární film s pamětnicí holocaustu.
Podrobnější informace o tom, jak tento program prožili naši žáci a co si o holocaustu myslí, si můžete přečíst v jarním vydání školního časopisu Granát.

Mgr. Kateřina Dvořáková

Jednodenní výuka lyžování

První den 2. pololetí jsme si zpříjemnili jednodenní výukou lyžování v Ski areálu Červená voda. Akce se zúčastnilo 13 žáků a dva pedagogové. Jezdilo se na lyžích i snowboardech. Zdokonalování techniky jízdy probíhalo během celého dne. Počasí bylo přívětivé, a tak jsme si užili celý den.

Nedej pokušení šanci

Dne 19. 1. 2018 se žáci prvních ročníků zúčastnili preventivní akce, kterou již podeváté organizuje Policie České republiky. Program byl určen žákům prvních ročníků a tematicky byl zaměřen na drogovou problematiku (fenomén návykových látek a dopad jejich užívání).
Na programu vystoupili odborníci jako např. Ing. Radovan Voříšek, vedoucí oddělení sociálního poradenství v organizaci Podané ruce o. p. s., který žákům přiblížil nežádoucí účinky drog a vznik závislostí, dále kpt. Ing. Bc. Michal Hanuška, kriminalista působící na Krajském ředitelství policie Jmk, který žákům představil práci policie a na audio – vizuálních záběrech žákům ukázal záběry z policejních zásahů, a v neposlední řadě také kpt. Mgr. Zdeňka Procházková, koordinátorka prevence na Krajském ředitelství policie Jmk, která k žákům promluvila na téma alkohol a drogy za volantem.

Číst dál

Exkurze TOP TISK obaly, s. r. o.

I v letošním školním roce se uskutečnila exkurze do tiskárny, která na polygrafickém trhu vystupuje pod názvem TOP TISK obaly s. r. o.

Jedná se o firmu, která se zabývá zejména zpracováním obalů pro různé výrobce ve farmaceutickém průmyslu. Za pomocí tisku a výseku tvoří krabičky pro různé produkty a výrobce, které poté balí a odesílají je zákazníkům do celého světa.

Třída 1A se exkurze zúčastnila v rámci výuky odborných předmětů. Po příchodu do tiskárny nás přivítal pan Němeček a rozdělil si nás do dvou skupin po 14 žácích. První skupinka se posadila v zasedací místnosti, kde se seznámila s přijímáním zakázek do tiskárny. Poté jsme se dozvěděli, jak probíhá nákup a uskladnění materiálu v tiskárně, zpracování objednávky od zákazníka, jak pracuje DTP studio a jak zakázka postupuje výrobou. Následně jsme si společně se spolužáky mohli vyzkoušet skládání krabiček, do kterého se zapojila společně s námi i paní učitelka.

Číst dál

Spolupracující firmy

Kontaktujte nás

Střední škola
grafická Brno,
příspěvková organizace

Šmahova 364/110
627 00 Brno

IZO: 226467

Telefon: 517 810 126
E-mail: info@ssgbrno.cz

Ochrana osobních údajů