Školní aktivity

Sexuální výchova pro pokročilé

V rámci prevence rizikového sexuálního chování jsme žákům prvních ročníků zajistili setkání s proškolenými studenty medicíny, kteří díky projektu Sexuální výchova pro pokročilé učí žáky „vyšší základy“ sexuální výchovy. Smyslem projektu je interaktivní formou poučit cílovou věkovou skupinu o pohlavně přenosných infekcích a s tím související důležitostí používání kondomů.

V programu jsou s žáky probírána témata jako láska a sex, vztahy, možnosti antikoncepce s praktickými ukázkami použití ochrany formou hry a hlavně sexuálně přenosná onemocnění a to, jak se proti nim chránit. Součástí je otevřená diskuze, včetně výměny názorů a zkušeností.

Mgr. Kateřina Dvořáková

Školní metodička prevence

Názory žáků najdete zde

Nebezpečí pornografie

V průběhu měsíce března 2018 se žáci druhých ročníků zúčastnili přednášky na téma nebezpečí pornografie. Cílem lektorky Johany Šujanové je žákům představit nebezpečí porno průmyslu a jeho zákulisí a vliv sledování pornografie na člověka, jak ho ovlivňuje a jaké jsou následky. Ukazuje mladým lidem, co způsobuje pornografie a jak promiskuita a pornografie ničí lidské životy.

 Součástí programu byly příběhy lidí, kteří s porno průmyslem mají zkušenosti a o své zkušenosti se snaží podělit, a tím apelovat převážně na mladé dívky, které uvažují o nabídce „rychlého a snadného“ přivýdělku.

Mgr. Kateřina Dvořáková

Školní metodička prevence

Čtěte názory kolektivu třídy 2A

Embaxprint 2018

Dne 2. března 2018 se třída GZ1B a GZ1C vydala v doprovodu učitelů odborných předmětů na veletrh EmbaxPrint, který se ve dnech 27. 2. ̶ 2. 3. 2018 konal na Výstavišti Brno. Jedná se o odborný mezinárodní veletrh obalů a tisku, který je místem pro představení nových technologií, strojů, zařízení, materiálů a služeb z oborů obalového a tiskařského průmyslu. EmbaxPrint je největším odborným veletrhem ve střední Evropě. Tento veletrh má dlouholetou tradicí v ČR i SR, nabízí setkání expertů a představitelů významných českých i zahraničních obalových a tiskových společností a oslovuje odborné návštěvníky.

Návštěva festivalu dokumentárních filmů Jeden svět na školách

Dne 13. 3. 2018 jsme se zúčastnili festivalu Jeden svět na školách, kde nám byl promítnut film s názvem Nic se neodpouští. Hlavním tématem byly teroristické útoky v Paříži, které odstartovala situace okolo francouzského časopisu Charlie Hebdo, jenž svými karikaturami zesměšňoval představitele Islámu Mohameda.

Číst dál

Mezinárodní futsalový turnaj polygrafických škol

Již druhým rokem jsme se zúčastnili Mezinárodního turnaje polygrafických škol ve futsale. Pořádající školou byla Stredná odborná škola polygrafická v Bratislavě. Turnaj probíhal ve zrekonstruované tělocvičně. Celkem se zúčastnilo 6 týmů ze 4 zemí, a to domácí Bratislava, Krakov, Budapešť, Brno a dva týmy z Prahy. Turnaj byl rozdělen na dvě skupiny. Během pátku se odehrály skupiny a vyřazovací boje. Letos nám zápas o finále vyšel a věděli jsme, že v sobotu budeme hrát o první místo. Soupeřem bylo mužstvo z Krakova, které do té doby nepoznalo přemožitele a jednoznačně všechny přehrávalo. Sobota přinesla zápasy o umístění. Na 5. a 6. místě skončila družstva z Prahy, 4. Budapešť, 3. Bratislava. Finále nakonec vyznělo lépe pro náš tým a výsledek 7:2 určil jako letošní šampióny futsalisty z Brna. Velmi děkuji za skvělou reprezentaci našim žákům a ještě jednou gratuluji.

Dopoledne v Informačním a poradenském středisku Úřadu práce

V průběhu měsíce února se žáci všech 4. ročníků Střední školy grafické Brno, p. o. zúčastnili vzdělávacího programu v Informačním a poradenském středisku Úřadu práce. V rámci kariérového poradenství jsem se všemi zúčastněnými uskutečnila zpětnou vazbu k jeho obsahu a průběhu. Všichni žáci hodnotili program jako velice užitečný. Dozvěděli se spoustu informací o dalších krocích do života. Dostalo se jim poučení o placení zdravotního pojištění, kdo ho platí, o co se musí v této oblasti postarat, aby vše bylo v souladu se zákonem. Také si vyzkoušeli fiktivní pracovní pohovor. Prohloubili si a doplnili si informace získané ve škole týkající se psaní CV a motivačního dopisu. Krátce řečeno dozvěděli se aktuální záležitosti o situaci na trhu práce.

Mgr. Dagmar Gallistlová
výchovná a kariérová poradkyně

Nezapomeneme – Na bisteraha

V průběhu měsíce února 2018 se žáci druhých ročníků zúčastnili v rámci výuky SVZ interaktivního programu s názvem Nezapomeneme zabývajícího se problematikou holocaustu. Program byl pořádán brněnským Oddělením pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze a Muzeem romské kultury k Mezinárodnímu dni památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti, který je stanoven na 27. ledna.
Žáci si na programu prostřednictvím různých aktivit ujasnili, co obnáší pojem holocaust, na vlastní kůži si vyzkoušeli pocity při balení kufrů před deportací, seznámili se s úryvky z dobových deníků a zhlédli dokumentární film s pamětnicí holocaustu.
Podrobnější informace o tom, jak tento program prožili naši žáci a co si o holocaustu myslí, si můžete přečíst v jarním vydání školního časopisu Granát.

Mgr. Kateřina Dvořáková

Jednodenní výuka lyžování

První den 2. pololetí jsme si zpříjemnili jednodenní výukou lyžování v Ski areálu Červená voda. Akce se zúčastnilo 13 žáků a dva pedagogové. Jezdilo se na lyžích i snowboardech. Zdokonalování techniky jízdy probíhalo během celého dne. Počasí bylo přívětivé, a tak jsme si užili celý den.

Nedej pokušení šanci

Dne 19. 1. 2018 se žáci prvních ročníků zúčastnili preventivní akce, kterou již podeváté organizuje Policie České republiky. Program byl určen žákům prvních ročníků a tematicky byl zaměřen na drogovou problematiku (fenomén návykových látek a dopad jejich užívání).
Na programu vystoupili odborníci jako např. Ing. Radovan Voříšek, vedoucí oddělení sociálního poradenství v organizaci Podané ruce o. p. s., který žákům přiblížil nežádoucí účinky drog a vznik závislostí, dále kpt. Ing. Bc. Michal Hanuška, kriminalista působící na Krajském ředitelství policie Jmk, který žákům představil práci policie a na audio – vizuálních záběrech žákům ukázal záběry z policejních zásahů, a v neposlední řadě také kpt. Mgr. Zdeňka Procházková, koordinátorka prevence na Krajském ředitelství policie Jmk, která k žákům promluvila na téma alkohol a drogy za volantem.

Číst dál

Exkurze TOP TISK obaly, s. r. o.

I v letošním školním roce se uskutečnila exkurze do tiskárny, která na polygrafickém trhu vystupuje pod názvem TOP TISK obaly s. r. o.

Jedná se o firmu, která se zabývá zejména zpracováním obalů pro různé výrobce ve farmaceutickém průmyslu. Za pomocí tisku a výseku tvoří krabičky pro různé produkty a výrobce, které poté balí a odesílají je zákazníkům do celého světa.

Třída 1A se exkurze zúčastnila v rámci výuky odborných předmětů. Po příchodu do tiskárny nás přivítal pan Němeček a rozdělil si nás do dvou skupin po 14 žácích. První skupinka se posadila v zasedací místnosti, kde se seznámila s přijímáním zakázek do tiskárny. Poté jsme se dozvěděli, jak probíhá nákup a uskladnění materiálu v tiskárně, zpracování objednávky od zákazníka, jak pracuje DTP studio a jak zakázka postupuje výrobou. Následně jsme si společně se spolužáky mohli vyzkoušet skládání krabiček, do kterého se zapojila společně s námi i paní učitelka.

Číst dál

Lyžařský pobyt Herlíkovice 2018

Každoroční lyžařský pobyt v Herlíkovicích se uskutečnil 2.–7. 1. 2018. Sportovní akce se zúčastnilo 24 žáků a 4 učitelé. I když počasí nebylo ideální, sněhu jsme měli dost a bylo plno příležitostí ke zdokonalení techniky jízdy, případně k samotnému učení jízdy na lyžích nebo snowboardu. Výuka na svazích byla doplněna o dva výlety. Pobyt se vydařil a my se těšíme na další ročník.

Vánoční sportovní den

Ve středu 20. 12. 2018 proběhl předvánoční sportovní den. Žáci si mohli vybrat, zda se zúčastní bruslení nebo výletu. Zájem byl přibližně stejný o obě aktivity. Výletníci vyrazili v 8 ráno směr brněnská přehrada, odkud se vydali přírodou směr Ríšova studánka. Počasí jim přálo, a tak celý výšlap dopadl dobře. Bruslaři měli ráno přednášky na téma Obezita a První pomoc. Poté se vydali na hodinu a půl bruslit. Celý sportovní den byl zakončen obědem ve škole. Děkujeme všem za účast.

Olympiáda v anglickém jazyce

Ve dnech 14. 12. 2017 a 19. 12. 2017 proběhl na naší škole historicky první a dlouho očekávaný ročník Olympiády v anglickém jazyce.

Soutěž se skládala z poslechové a ústní části. V ústní části měli soutěžící tři úkoly – konverzaci na vylosované téma, obhajobu názoru na danou problematiku a situační rozhovor. Hodnotila se jazyková pohotovost a kreativita, bohatost slovní zásoby, výslovnost a gramatická správnost.

Za poslechovou část bylo možné získat 25 bodů, za ústní část 30 bodů, celkem tedy 55.

Do soutěže se přihlásilo 6 žáků, avšak nakonec se zúčastnilo pouze 5 žáků: Ondřej Lacina 1A, Matyáš Bernard 2A, Tereza Dlouhá 2A, Ondřej Stejskal 2A a Nikol Hnátová P4.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se konalo v pátek dne 22. 12. 2017, kdy všichni zúčastnění obdrželi pamětní list, diplom a tašku s dárkovými předměty.

Umístění:

  1. místo – Ondřej Lacina 1A s celkovým počtem 51 bodů
  2. místo – Tereza Dlouhá a Matyáš Bernard 2A s celkovými počtem 49 bodů
  3. místo – Ondřej Stejskal 2A s celkovým počtem 37 bodů.

Ve speciální maturitní kategorii bez možnosti účastnit se kola okresního obsadila 1. místo Nikol Hnátová s celkovým počtem 53 bodů.

Číst dál

Bezpečně na internetu

Dne 19. 12. 2017 se žáci prvních ročníků zúčastnili preventivního programu s názvem „Bezpečně na internetu“ realizovaného Městskou policií Brno v areálu dopravní výchovy MP Brno na ulici Bauerova.

Projekt MP Brno je zaměřen na posílení vědomí žáků o riziku a nebezpečí na internetu, rozšiřuje znalosti o kyberšikaně, stalkingu, sextingu, groomingu a dalších negativních jevech na internetu. Projekt důrazně upozorňuje na případy porušování lidských práv prostřednictvím ICT.

Číst dál

Spolupracující firmy

Kontaktujte nás

Střední škola
grafická Brno,
příspěvková organizace

Šmahova 364/110
627 00 Brno

IZO: 226467

Telefon: 517 810 126
E-mail: info@ssgbrno.cz

Ochrana osobních údajů