Školní aktivity

Jsme školou podporující zdraví

Uvědomujeme si, že funkcí moderní školy není jen zprostředkovávání znalostí a dovedností, ale také výchova k odpovědnosti ke zdraví. Jelikož chceme všestranně podporovat rozvoj zdravého mladého jedince, zapojila se naše škola na počátku roku 2012 do programu podporujícího zdraví.

Současně směřovala naše činnost k získání osvědčení Zdravá škola a přijetí do sítě programu "Škola podporující zdraví", jehož garantem je Státní zdravotní ústav. Téměř rok jsme intenzivně celý projekt připravovali, sestavovali jeho koncepci a započali s realizací a naplněním stanovených cílů. Naše snaha došla naplnění pozváním od Národního ústavu zdraví na setkání škol k tzv. Kulatému stolu, kde jsme projekt úspěšně obhájili.

Číst dál

Věznice Kuřim – preventivní pásmo

V letošním školním roce jsme poprvé do preventivního programu zahrnuli aktivitu, která se týká problematiky vězeňství. Podotkněme, že jde hned o terciární prevenci, pozvání totiž nepřijali pouze vychovatelé či dozorci, ale přivezli s sebou i čtyři klienty, z nichž tři tvořili hudební tělísko nazvané Vsedě. Podtrhněme také, že takovéto setkání je bohužel spíše raritou, protože vybraní odsouzení opouštějí brány věznice pouze jednou za měsíc, z toho podobné školní preventivní programy vykonávají pouze jednou ročně.

Číst dál

Posezení zaměstnanců školy ke Dni učitelů

Dne 21. března se sešli stávající i bývalí zaměstnanci naší školy při posezení u příležitosti Dne učitelů. Setkání se uskutečnilo v příjemném prostředí restaurace Las Pegas.

Po úvodním přání paní ředitelky následoval kulturní program, který připravil kolega Smrček ve spolupráci s žákyní naší školy Simonou Berčákovou. Simona je úspěšnou účastnicí letošního ročníku soutěže Superstar, proto bylo samozřejmostí, že nám zazpívala.

Po občerstvení a moučníku s kávou jsme se přesunuli do druhé části restaurace, kde jsme měli k dispozici dvě bowlingové dráhy. Většina z nás si pak více či méně úspěšně, ale zato s velkým nadšením a nasazením, zahrál tuto hru. Kdo nenašel sílu nebo odvahu hrát, povzbuzoval.

Během celého odpoledne bylo i dostatek času na vzájemné vzpomínání a povídání.

Udělali jsme tak něco málo pro zdraví a podpořili pozitivní rozvoj sociálního klima v našem sboru.

Červená stužka – prosinec 2012

Z pohledu naší školy jde pouze o jeden z bodů preventivního programu určeného pro třetí ročníky. Skládá se ze dvoučástí – z informační kampaně spojené se sbírkou a následné besedy s člověkem nemocným virem HIV. Z celorepublikového hlediska však Červená stužka zahrnuje daleko více. Lze ji totiž vnímat jako mozaiku složenou z jednotlivých střípků, tzn. ze zapojených škol v ČR a posléze jejich žáků, kteří je prodávají a zároveň pomocí letáků informují o problematice AIDS a HIV. 

Číst dál

Soutěž v tvorbě z papíru

Litoměřická společnost Ospap a. s., největší český velkoobchod papírem s nejširším sortimentem, opět vyhlásila soutěž na podporu rozvoje studentů a žáků při vytváření a řešení kreativních návrhů využívajících papír. Naši žáci se pravidelně soutěže účastní a také letos máme na naší škole v této soutěži vítěze.

Číst dál

Soutěž dovednosti mladých grafiků 2011

Ve dnech 2. až 4. května 2011 proběhla na Integrované střední škole polygrafické v Brně mezinárodní Soutěž dovednosti mladých grafiků.

Soutěžící z jedenácti škol zpracovávali tři části. První měla jako náplň divadelní program, který každé družstvo vytvořilo pro soutěž jako domácí úkol. Další dvě zadání zpracovávali žáci již během soutěžních dnů v učebnách naší školy. Jednalo se o divadelní banner a leták pro Národní divadlo

Číst dál

Redesign školního loga

V úterý 30. listopadu 2010 měli studenti poslední možnost odeslat kompletní návrhy nového školního loga.

Školní soutěž se tak posunula do fáze hodnocení zaslaných návrhů. V prosincových dnech byla sestavena komise z řad našich odborně zaměřených pedagogů, která měla za úkol vybrat návrhy, které pak postoupily do dalšího kola soutěže. Přehled soutěžních návrhů najdete zde. Na konci března 2011 následovalo hodnocení návrhů lidmi z řad odborné veřejnosti. Z 53 soutěžních návrhů byly odbornou porotou vybrány dva. Na oficiálním vyhlášení byly oceněny Alice Pospíšilová za první místo a Kateřina Mrvová za místo druhé. Ceny předali Ing. Jarmila Šustrová a Zdeněk Černohlávek.

Číst dál

Spolupracující firmy

Kontaktujte nás

Střední škola
grafická Brno,
příspěvková organizace

Šmahova 364/110
627 00 Brno

IZO: 226467

Telefon: 517 810 126
E-mail: info@ssgbrno.cz

Ochrana osobních údajů