Školní aktivity

Návštěva Katedry polygrafie a fotofyziky na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice

Dne 19. června 2018 jsme v rámci projektu Polygram navštívili Katedru polygrafie a fotofyziky na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Výjezdu se zúčastnili 4 vyučující a 9 žáků druhého a třetího ročníku.

Program započal stručným úvodem Ing. Ondřeje Panáka, Ph.D. o katedře a možnostech studia. Poté následovala zajímavá přednáška Ing. Tomáše Syrového, Ph.D. na téma „tištěná elektronika“. Žáky zaujala například možnost tisku senzoru na tzv. "chytré pleny", který umožňuje hlídat stav jejího nasycení na dálku. 

Na závěr nám byla umožněna komentovaná prohlídka laboratoří vývoje tištěné elektroniky, analýzy vlastností polygrafických materiálů, kolorimetrických měření, polygrafických technik a technologií.

Po skončení programu na katedře jsme se MHD přesunuli do centra Pardubic, kde následoval oběd a prohlídka města. Po třetí hodině odpolední jsme již seděli ve vlaku směr brněnské hlavní nádraží.

Žáci i vyučující se shodli, že návštěva katedry byla velice zajímavá a poučná. Proto jsme se dohodli, že na příští školní rok opět zorganizujeme návštěvu katedry i s možností praktických činností v oblasti polygrafie. 

Mgr. Barbora Látalová

 

Pro život – školení první pomoci

Na konci tohoto školního roku jsme žákům prvních ročníků zajistili školení první pomoci organizované mediky LF MU Brno v rámci projektu Pro život.

Projekt Pro život se snaží snadnou, svižnou a názornou formou předat základy laické první pomoci. Cílem projektu je, aby si účastníci kurzu osvojili jak teoretické, tak zejména praktické znalosti a dovednosti v poskytování první pomoci. Workshop klade důraz na to, aby každý účastník po ukončení kurzu odcházel s pocitem, že ví, jak se má zachovat a co dělat v situaci, kdy se ocitne v roli zachránce.

Školitelé během kurzu využívají zvukové nahrávky volání na linku 155, resuscitační figuríny a různé simulace, které účastníkům přiblíží reálné situace, se kterými se mohou setkat kdykoli a kdekoli – doma i na ulici.

pro zivot logo.png

Vyrazili jsme do Polska – Osvětim a Krakov

Dne 22. 6. 2018 naše škola ve spolupráci s CK Zájezd Ing. Lenky Malíkové zorganizovala jednodenní poznávací zájezd do Polska. Cílem naší cesty byla Osvětim a Krakov.

Dopolední, spíše smutnější část našeho putování, začala prohlídkou památníku Osvětim a Březinka. Doprovázeni česky mluvícími průvodci jsme uctili památku padlých za druhé světové války a viděli jsme místa, na kterých trpěli desetitisíce nevinných lidí.

Odpoledne jsme si zpestřili prohlídkou malebného města Krakov. Za poutavého výkladu paní průvodkyně Moniky Postbieglové jsme se seznámili s památkami ve starobylém jádru města, prošli jsme si krakovský hrad Wavel a pobavili jsme se čekáním na chrlení ohně krakovského draka.

Bezpečně dovezeni do cíle díky profesionální jízdě pana řidiče Šafaříka musíme konstatovat, že celý den, strávený v příjemném kolektivu našich žáků dodržujících veškerá pravidla slušného chování, byl pro nás velmi milým a zábavným zakončením školního roku.

Kateřina Dvořáková – vedoucí akce

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení v Divadle Radost

Letošní absolventi tříd P4, 4A a 4B se tentokrát sešli v Divadle Radost, aby převzali svá maturitní vysvědčení. V hledišti seděli kromě jejich rodičů a přátel také méně šťastní spolužáci, kterým se buď nepodařilo ukončit ročník anebo zdárně zvládnout maturitní zkoušky. Slavnostní atmosféra byla umocněna hudbou a nasvícením. Po krátkých projevech vedení školy, třídních učitelů a zástupců tříd jsme si všichni připili na úspěch našich absolventů a na jejich budoucnost.

Workshop o lidských právech

Dne 5. 6. 2018 se na naší škole v rámci výuky SVZ ve třetím ročníku uskutečnil workshop o lidských právech pořádaný společností Amnesty International. Workshop byl zaměřený na základní znalosti z oblasti lidských práv. Formou střídání diskuzních aktivit a aktivit zážitkové pedagogiky si žáci ujasnili základní pojmy, seznámili se se Všeobecnou deklarací lidských práv, vyzkoušeli si vcítit se do role lidí, kterým jsou lidsská práva odpírána, a v neposlední řadě měli možnost vyslechnout skutečný příběh člověka, jehož práva byla v minulosti odpírána.

Názory žáků najdete zde

Komentovaná prohlídka objektu bývalé káznice na Cejlu

Dne 5. 6. 2018 v rámci výuky SVZ navštívili žáci třídy 1A objekt bývalé káznice na Cejlu. Bývalá krajská věznice je výjimečný objekt s historií sahající až do závěru 18. století. Postupně se objekt původně situovaný za městskými hradbami ocitl uprostřed města a málokdo má dnes tušení, že ještě v průběhu 20. století zde docházelo k popravám politických odpůrců nacismu a komunismu.

Během prohlídky prostor bývalé robotárny, kaple, cel smrti, průchozích dvorů jsme si vyslechli zasvěcený výklad našeho průvodce. Dozvěděli jsme se, které osobnosti našich dějin zde byly vězněny (např. básník Petr Bezruč, katoličtí básníci Jan Zahradníček, Zdeněk Rotrekl). Žáci si vyslechli, jakými drastickými způsoby fyzického a psychického týrání se tehdejší režim snažil přinutit vězně k doznání.

Celý program program shrnula žákyně této třídy, která ve svém zamyšlení nad exkurzí uvedla: „Konečně jsem lépe pochopila a poznala krutost tehdejšího režimu. Celé to místo na mě působilo krutostí a utrpením. Necítila jsem se zde příjemně. Jsem ale neskutečně ráda, že jsem mohla káznici navštívit.“

Mgr. Dagmar Gallistlová, 

vyučující SVZ

Letní výcvikový kurz Prudká aneb grafická je nejlepší!

Grafická je nejlepší! A kdo tomu nevěří, toho …

Ve dnech 29. až 31. května se někteří žáci a učitelé naší školy zúčastnili v počtu 39 žáků a tři učitelé letního výcvikového kurzu v rekreačním středisku Prudká.

(Ze zápisu vedoucího kurzu)

Den první

S dobrou náladou a sbalenou bagáží se scházíme v hale brněnského hlavního nádraží. Ulice města jsou rozpálené a teplota se vyšplhala na krásných letních 28 stupňů. Těšíme se do chladivé náruče přírody. Po splnění nezbytných formalit se přesouváme na  2.nástupiště, odkud odjíždí náš vlak Tišnovák.

Po přestupu v Tišnově už ujíždíme v motoráčku romantickým údolím řeky Svratky. Je vedro. Konečně jsme v Prudké. Ubytujeme se a po vynikajícím obědě a přiměřeně dlouhém poledním klidu, se přesouváme do stínu stromů, abychom si zahráli první hru. Pohybujeme se mezi stromy, snažíme si zapamatovat jména a obličeje banditů, abychom později složili z vousů, knírů, obočí a očí jejich obličeje, a tak získali kód k rozluštění jména vůdce gangu. Všechna družstva hru úspěšně dokončí. Je to děsně vymakaná hra.

Jak jsme prožili druhý a třetí den naleznete zde

Turistický pochod do Trenckovy rokle

Druhý ročník pochodu byl tentokrát směřován do údolí řeky Bobrůvky. Vlakem jsme se dostali do Nedvědice, odkud jsme se vydali na téměř 42 km dlouhou trasu. První zastávka byla na hradě Pernštejně. Odtud jsme se vydali dále po turistické trase směrem do Habří a údolí řeky Bobrůvky. Zde nás zastihla průtrž mračen doprovázená kroupami. Po skončení deště jsme došli do našeho tábořiště, kde jsme u ohně sušili věci, rozložili stany a navečeřeli jsme se. Noc byla v poklidu, bez deště. Druhý den jsme se vydali směr Skryje a Dolní Loučky. Vzhledem k nedoschlým věcem, hlavně botám, jsme druhý den došli až do Tišnova a předčasně ukončili turistický pochod. O nic jsme se však neochudili, protože holky ušly ve dvou dnech určenou trasu na všechny tři dny. Tímto jim chci velice poděkovat a složit jim poklonu, protože ve dvou dnech ušly téměř 42 km, i za takto nepříznivých podmínek. Z Tišnova jsme jeli vlakem do Brna, kde jsme se rozloučili. Mockrát děkujeme za účast a pozitivní přístup k akci.

Letní výcvikový kurz Prudká 22.–24. 5. 2018

Ve dnech 22.–24. května jsme se zúčastnili letního výcvikového pobytu na Prudké, poblíž města Doubravník.


Po příjezdu jsme se ubytovali v chatkách a připravili se na následující program. Zahráli jsme si hru Loupežníci, při které šlo o rychlost a paměť. Následovala večeře, po ní odpočinek a večer jsme se ohřáli u táboráku. Druhý den jsme začali vydatnou snídaní a celé dopoledne strávili zábavným programem na hřišti. Jedna z aktivit spočívala v tom, že po hřišti bylo rozmístěno pět vysílaček, které pan učitel Seman prozváněl. Naším úkolem bylo zvednout vysílačku a zahlásit barvu týmu, čímž jsme získali body. Mezitím jsme však vedli boje s ostatními týmy, protože týmů bylo víc než vysílaček. Po obědě jsme se rozdělili na dvě skupinky. Jedna šla na procházku, zatímco druhá měla aktivity na hřišti. Celé dny jsme měli možnost využít bazén nebo se občerstvit v místním kiosku. Třetí den panovala odjezdová nálada, ale i tak jsme se dobře bavili. Poslední aktivitou byl běh pohádkovým lesem s úkolem zapamatovat si pořadí pohádkových postav.

Tento pobyt jsme si naplno užili a těšíme se na další dobrodružství.

Michaela Hrdinová, Markéta Troppová a Barbora Tušilová 2.C

Rozmarné léto uprostřed Lužánek

Dne 9. května 2018 jsme v dopoledních hodinách navštívili divadelní představení Rozmarné léto. Žáci 3. ročníku si osvěžili své znalosti z hodin literatury a v cirkusovém šapitó, kde se inscenace odehrávala, se přenesli do prostředí lázní v Krokových Varech. Vančurovu literární předlohu divadelníci pojali jako cirkus se slovy a žonglování s větami, doprovázené akrobatickými kousky a kouzelnickými triky. Jejich výkony byly chvílemi až obdivuhodné!
Zhlédnutí takto nevšedně pojatého divadelního představení přispělo nejen k obohacení výuky, ale stalo se také příjemným kulturním zážitkem pro všechny zúčastněné.

Mgr. Dagmar Gallistlová
vyučující ČJL

Exkurze do tiskáren Mafraprint Praha

Dne 10. 5. 2018 byla opět po roce uskutečněna exkurze do tiskáren Mafrapint Praha, jež jsou součástí MAFRA a. s., vydavatele deníků MF Dnes, Lidové noviny a Metro. V brzkých ranních hodinách bylo 13 žáků školy se dvěma vyučujícími připraveno k odjezdu vlakem do Prahy z brněnského hlavního nádraží.

Prohlídka firmy byla naplánována na 11.45 hodin. U vrátnice firmy Mafraprint v Praze-Hostivaři si nás vyzvedl pan Hynek Kružík, který nás následně provedl celým provozem. Nejprve jsme navštívili DTP pracoviště. Pan Kružík si vzal úvodní slovo, kdy nám představil firmu – její historii, poskytované služby, vyráběný sortiment (noviny, magazíny, letáky) a výrobní technologie. V rámci fáze předtiskové přípravy je nutné vycházet z tiskové normy ČSN ISO 12647-3 Coldset – novinový tisk ofsetem. Bylo nám představeno zařízení CtP, které zpracovává ofsetové tiskové desky. Tiskárna disponuje celkem třemi osvitovými jednotkami. Nejčastější zpracovávané formáty jsou dva – berlínský formát (315 x 470 mm) a tabloidní formát (235 x 315 mm). Ještě před tím, než jsme si mohli prohlédnout oddělení tisku, jsme se podívali do místnosti přípravy tiskových dat. Tato příprava je plně automatizovaná a zahrnuje veškerou technickou dokumentaci. Výrobní sáček ve fyzické podobě fakticky neexistuje.

Co žáky zaujalo a co nového ještě viděli? Čtěte dále

Tichý svět neslyšících

 

Dne 24. 4. 2018 naši školu navštívily zástupkyně obecně prospěšné společnosti Tichý svět se sídlem na ulici Josefské 612/15 v Brně, která pomáhá neslyšícím mít kvalitní život. Žákům třetího ročníku připravily přednášku na téma komunikace s osobami se sluchovým postižením. Přednáška byla koncipovaná jako workshop. Žáci byli seznámeni s problematikou sluchového postižení a především s komunikačními systémy neslyšících osob vyplývajícími ze zákona č. 384/2008 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob. Přednáška byla doplněná o praktické aktivity, ve kterých si žáci mohli na vlastní kůži vyzkoušet obtížnost odezírání, prstovou abecedu a znakový jazyk. Na závěr žákům jedna z lektorek pověděla svůj životní příběh a odpověděla na otázky v závěrečné diskuzi.


Další workshop s touto tématikou proběhne v průběhu měsíce června 2018 na přání žáků třídy 1C.


Mgr. Kateřina Dvořáková, školní metodička prevence

Názory žáků najdete zde.

Přednáška o Evropské unii

Ve dnech 9. 4. a 10. 4. 2018 proběhly na naší škole přednášky na téma Evropská unie pořádané Kanceláří Jihomoravského kraje pro mezinárodní spolupráci. Cílem přednášky bylo představení činnosti této organizace a její funkce v rámci kraje, dále představení evropských institucí, jejich poslání a zastupování za ČR, část přednášky byla zaměřena na fakta a mýty ohledně EU a jejich vysvětlení. Celá přednáška probíhala interaktivní formou, žáci byli zapojení do debaty na zmiňovaná témata, vyplnili závěrečný kvíz a soutěžili o drobné ceny.
Lektorky programu zvýšily povědomí žáků o EU a hledaly důvody a přínosy členství ČR v EU, poskytly náhled na fungování EU, evropských institucí a evropských fondů, informovaly o současném evropském dění a objasnily mýty ohledně nařízení vydaných EU, které se objevily v médiích.

Projektový den

Středa 4. dubna 2018 se lišila od běžných vyučovacích dnů.  Na tento den si učitelé ve svých oborech pro žáky připravili různé projekty a každý žák si vybral podle své chuti a preferencí. Počet přihlášených do každého projektu nepřevyšoval dvanáct lidí a ti se většinou ještě rozdělili do menších skupinek. Některé akce se odehrávaly v terénu, jiné v obou školních budovách.

Žáci se do projektů aktivně zapojili a většinou si užívali práci tak odlišnou od každodenního vyučování. Vyhledávali údaje na internetu i jinde a zpracovávali je do tematických celků, kterým také dávali grafickou podobu podle vlastních výtvarných příspěvků. Také se hravou formou seznamovali s matematikou, statistikou, historií, literaturou a dalšími obory, což jistě přispělo k jejich celkovému rozhledu. V praktických oborech tvořili pracovní listy, výtisky a další výrobky.

Celkově se všem – žákům i učitelům – průběh projektového dne líbil. Dokladem jejich tvůrčí práce je spousta plakátů a výrobků a jejich tvoření je zdokumentováno mnoha fotografiemi.

Mgr. Pavla Axmanová

Spolupracující firmy

Kontaktujte nás

Střední škola
grafická Brno,
příspěvková organizace

Šmahova 364/110
627 00 Brno

IZO: 226467

Telefon: 517 810 126
E-mail: info@ssgbrno.cz

Ochrana osobních údajů