Školní aktivity

Mladý motorista - 2B

Dne 5.2. 2016 jsme s třídou 2B navštívili Dopravní areál Riviera, kde nás strážník městské policie seznámil s právními i zdravotními následky nezodpovědného chování v silničním provozu. Někteří se dozvěděli něco nového, jiní si osvěžili paměť.

Źidovský hřbitov

Touto exkurzí jsme žákům připomněli jednu z významných brněnských (nejen architektonických) památek. Její představení jsme začali popisem – hřbitov o půdorysu mnohoúhelníku, připomíná snad tvar lichoběžníku s obřadní síní a vchodem. Rozdělen je do 40 oddělení s téměř 9000 náhrobky a 11000 hroby.

S žáky jsme prošli část hřbitova, upozornili je na některé zde pohřbené významné osobnosti, zastavili se u hrobu českého herce Huga Haase. Tady dostal každý z nich pracovní list, vyplnit ho měl každý sám. Po zjištění všech úkolů si měl každý žák projít sám určitý úsek a být potichu.

Opětně jsme se všichni potkali za branami hřbitova, kde jsme vyhodnotili naše zjištění.

Divadelní představení

Žáci mají v rámci volnočasových aktivit možnost navštěvovat večerní divadelní představení – především Národní divadlo v Brně, činoherní scénu – Mahenovo divadlo a Redutu. Od počátku školního roku jsme zhlédli již čtyři činoherní představení – Je třeba zabít Sekala, Běsi, Věc Makropulos a Ostře sledované vlaky.

Podle zvyšujícího se  zájmu žáků o vstupenky je patrno, že žáci v naší škole mají o divadlo v obecné rovině stále větší zájem. Těšme se tedy na další společná přestavení!

Návštěva filmového představení - Macbeth

Dne 16. 12. 2015 jsme v rámci vyučování navštívili filmové představení Macbeth v kině Lucerna. Děj filmu byl velice zajímavý a napínavý, ale protože to bylo přepracování Shakespearovy hry, byl pro nás těžší na pochopení. Po představení jsme si však na internetu dohledali děj původní divadelní hry a díky tomu se nám podařilo film pochopit. Představení se nám moc líbilo a doufáme, že bude více takových.

Hana Trávníčková, 1A

Forever Young

Dne 22. 12. 2015 se žáci druhých, třetích a čtvrtých ročníků mohli přesvědčit na vlastní kůži, jak jsou na tom se svými schopnostmi v anglickém jazyce. Navštívili totiž představení s názvem Forever Young, které v anglickém jazyce zinscenovalo studentské seskupení Domino Theater.

Číst dál

Lyžařský kurz Herlíkovice 2016

Hned po vánočních prázdninách někteří žáci prvních, druhých, třetích i čtvrtých ročníků vyrazili na pět dní na lyžařský výcvik do Herlíkovic v Krkonoších. Jako pedagogický doprovod jeli paní učitelky Křížová a Tvrdoňová a páni učitelé Smrček a Seman.

Číst dál

Mezinárodní filmový festival o životním prostředí

Začátkem měsíce prosince 2015 se několik tříd naší školy zúčastnilo filmového festivalu EKOFILM, který má již 40 letou tradici. Festival byl zaštítěn Ministerstvem životního prostředí, ale i dalšími organizacemi a osobnostmi např. ministryní školství, hejtmanem JM kraje, primátorem města Brna a dalšími. Součástí festivalu byla řada přednášek a besed.

Číst dál

Mladý motorista

Žáci druhých ročníků se začátkem měsíce prosince 2015 zúčastnili preventivního programu s názvem Mladý motorista pořádaný strážníky MP Brno v areálu dopravní výchovy Riviera Brno. Cílem projektu je seznámit žáky s problematikou chování v silničním provozu i mimo něj, s možnými právními i zdravotními následky nezodpovědného chování, popřípadě s klady a zápory takového chování. Součástí besedy byl i obrazový materiál z běžného života motocyklisty, stejně tak i tragické konce dopravních nehod.

Číst dál

Stárneme po celý život, stárneme úspěšně!

Začátkem měsíce listopadu 2015 měli žáci třetích ročníků možnost účastnit se zajímavého školení, které se týkalo zdravého stárnutí. Hlavním cílem bylo zvýšit informovanost laické veřejnosti adolescentního věku o vlivu životního stylu na zdraví jedince.

Žáci si vyslechli přednášku na téma „Zdravý životní styl a úspěšné stárnutí“ přizpůsobenou dané věkové skupině. Poté žáci podstoupili formou zážitkové výuky praktika za pomocí simulačních modelů syndromů stáří – poruch zraku, sluchu, ztuhnutí kloubů, sehnutí zad, svalové ochablosti, snížené citlivosti a obratnosti rukou. Právě tato možnost simulovaného prožitku tělesného stáří velmi zvýšila atraktivnost a originalitu této vzdělávací aktivity. Na základě zpětných vazeb od studentů lze říci, že toto školení bylo pro žáky velmi přínosné.

Nejde jen o prsa

V průběhu měsíce října 2015 naše žákyně čtvrtých ročníků měly možnost získat cenné informace týkající se prevence rakoviny prsu. Přednášku vedly členky Klubu Diana – sdružení onkologicky nemocných a přátel, sídlící v budově Ženského vzdělávacího spolku Vesna na Údolní 10 v Brně, paní Eva Najvarová (předsedkyně klubu) a Miluška Gruberová.

Součástí přednášky plné zajímavých informací (vznik onkologického onemocnění, statistické údaje v ČR, příčiny vzniku rakoviny, Evropský kodex proti rakovině, rizikové faktory vzniku rakoviny prsu, dědičné faktory) byla i videoprojekce a praktická ukázka na modelu prsů.

Okresní kolo v přespolním běhu

Začátkem října se vybraní žáci naší školy zúčastnili okresního kola v přespolním běhu v lužáneckém parku. Na běžkyně čekala trať v délce 3 km a na hochy 4,5 km. Chlapecké družstvo skončilo v silné konkurenci uprostřed výsledkové listiny. Velký úspěch zaznamenalo dívčí družstvo ve složení Nikol Musilová, Nikola Kratochvílová, Tereza Pastorová a Denisa Koutná, jež obsadilo krásné 3. místo. V individuálním hodnocení skončila na výborném 2. místě Nikol Musilová. Všem reprezentantům gratulujeme a děkujeme.

Okresní kolo v atletice Corny 2015

Ve středu 16. 9. 2015 se naše škola poprvé zúčastnila atletických závodů. Do boje bylo vysláno 11 atletů a atletek, kteří se postupně utkali v těchto disciplínách: skok do dálky, vrh koulí, sprint na 60 a 100 m a běh na 200 a 1500 m. Náš první ročník můžeme nazvat úspěšným, protože ve velké konkurenci se naši reprezentanti několikrát umístili do 10. místa. Za zmínku stojí 4. místo Pavla Novotného ve sprintu na 100m. Všem sportovcům děkujeme.

Adaptační pobyt Templštýn 2015

Adaptační kurz 2015

Se začátkem nového školního roku se opět konal třídenní adaptační pobyt pro žáky prvních ročníků. Akce se konala v rekreačním středisku Pod Templštýnem, kam třídy dorazily pěšky z Ivančic. Programový obsah pobytu byl zaměřen na vzájemné seznamování. Během pobytu žáci absolvovali seznamovací aktivity, sportovní hry i relaxační chvíle například u ohně.

 

Spolupracující firmy

Kontaktujte nás

Střední škola
grafická Brno,
příspěvková organizace

Šmahova 364/110
627 00 Brno

IZO: 226467

Telefon: 517 810 126
E-mail: info@ssgbrno.cz

Ochrana osobních údajů