Školní aktivity

Na Střední školu grafickou Brno dorazila návštěva z mateřské školy!

Po tři březnová dopoledne jsme měli možnost na úsek praktického vyučování přivítat i naše nejmenší, a to žáčky z Mateřské školy Kneslova Brno. Paní ředitelka nám následně napsala tento milý vzkaz:

"Děkujeme za možnost navštívit Vaši SŠG – projít celou školu a děti seznámit, s ohledem na jejich věk, se studijními obory Vaší školy. Dětem se exkurze moc líbily, největší zážitek měly při sledování tiskařské techniky – tisk na trička, která dostanou na akci Zahradní slavnost v MŠ – rozloučení s předškoláky. Budeme se těšit na další případnou spolupráci. Samozřejmě i my jsme rádi, že se žáčci nenudili a odnesli si pěknou vzpomínku v podobě trička. Letošní prvňáčci tak na svém hrudníčku budou nosit vytisknuté kočičky a pejsky."

My mateřské škole Kneslova také mnohokrát děkujeme a těšíme se na další setkání. 

Návštěva divadelního představení Mariina volba

Dne 17. dubna 2019 jsme s třídou navštívili Divadlo Husa na provázku, kde jsme zhlédli divadelní představení Mariina volba dramatika Milana Uhdeho. Hudbu ke hře vytvořil brněnský skladatel Miloš Štědroň. Jedná se o rýmovanou hru o Marii ve stylu starých barokních divadelních kusů. Marie se musí rozhodnout, zda do světa, kterému vládne krutost a strach, chce přivést syna a nést následky svého rozhodnutí.

Představení, jež trvá přibližně dvě hodiny, je doprovázeno živou hudbou reagující na události na jevišti. Když se děj vyhrotí, začne znít celým sálem elektrická kytara a bicí. Hra tím nabývá skvělé atmosféry. Jeviště je oživeno skvěle zpracovanou videoprojekcí a jednoduchými kulisami, jako jsou například obyčejné kovové zábrany. Ty jsou ovšem úchvatně využity, a tak skvěle zapadají do celé atmosféry hry. V jeden moment, kdy Ježíš nese kříž, je promítán na plátno do pozadí, což dodává jevišti nový rozměr. Občasné interakce s publikem oživují celé představení a dodávají divákovi pocit, že je zapojen do děje.

Celá hra reaguje na aktuální události a vyobrazuje je na pozadí jednoho z nejznámějších příběhů, Ježíšova života.

Mně osobně se celé zpracování a provedení hry velmi líbilo. Herci své role zahráli bravurně a ze sálu jsem odcházela s pozitivními emocemi.

Hana Přichystalová, 3A

Burza práce

Tradiční nabídka pracovních příležitostí s názvem Burza práce byla organizována ve čtvrtek 4. dubna 2019. Akce je určena především budoucím absolventům maturitních oborů Střední školy grafické Brno, příspěvkové organizace, Šmahova 364/110. V letošním školním roce však měli možnost se Burzy účastnit všichni žáci školy. Byla pojata jako možnost seznámení se s polygrafickým odvětvím s cílem motivovat především žáky nižších ročníků. V upraveném prostředí knihárny začalo v 10.00 hodin představovat rozmanitou škálu svých výrobků 9 významných firem:

Reda, a. s., Hviezdoslavova 55d, Brno
CPI Moravia Books, s. r. o., Brněnská 1024, Pohořelice
POINT CZ, s. r. o., Milady Horákové 20, Brno
TOP TISK OBALY, s. r. o., Kaštanová 125b,Brno
PAPÍRNY BRNO, a. s., Křenová 186/60, Brno
OTK GROUP, a. s., Plynárenská 233, Kolín IV
T-SHOCK, s. r. o., Cejl 107, Brno
G3 plus, s. r. o., Věžky 32, Kroměříž
MORAVIAPRESS s. r. o., U Póny 3061, Břeclav

Žáci projevili zájem i o užitečné rady ze strany pracovnic Úřadu práce, které se také na akci dostavily. Po ukončení se zástupci firem setkali na diskuzi u kulatého stolu společně s vedením školy. Jednotlivé podniky představily ostatním svou pracovní činnost a v krátkosti posoudily průběh akce. Akce byla všemi zúčastněnými hodnocena velmi pozitivně. Věříme, že zájem firem o naše žáky/absolventy bude i nadále přetrvávat a že budou mít možnost i chuť prokázat a uplatnit získané vědomosti, dovednosti a znalosti v praxi.

Odborná exkurze do tiskárny Helbich, a. s. z pohledu vyučující a žáků 2A

Dne 27. 3. 2019 jsem měla tu čest se jako doprovázející učitelka třídy 2A zúčastnit odborné exkurze v tiskárně Helbich, a.s. se sídlem na Valchařské 36 v Brně ve starém průmyslovém areálu, který je poznat už z dálky podle barevného komínu. Jedná se o rodinnou firmu s dlouholetou tradicí a zkušenostmi v oblasti archového ofsetového tisku a následné knižní vazby.

Díky poutavému výkladu pana Veselého jsem získala cenné informace, které mohu využít při výuce odborného jazyka. Jak si exkurzi užili naši žáci, si můžete přečíst na následujících řádcích.

Mgr. Kateřina Dvořáková

Názory žáků třídy 2A

Odborná exkurze do tiskárny Helbich, a. s. z pohledu žákyně 2B

Dne 20. 3. 2019 jsme navštívili tiskárnu Helbich, která sídlí v Brně na Valchařské ulici. Seznámili jsme se zde především s archovou ofsetovou technikou a následným knižním zpracováním. Ve firmě ale také mají digitální tisk, ofsetový UV tisk, UV lakové efekty a lakový efekt stíracího losu. Firma má dlouholetou tradici a zkušenosti. Firmu vede pan Helbich, který navázal na rodinný odkaz svého dědečka Františka Klusáka. Ten vlastnil před válkou tiskařský podnik ve Vyškově. Jeho vnuk společně s Robertem Filkou vybudoval během 10 let úspěšnou a respektovanou tiskárnu. Tato firma získává skoro každý rok ocenění Kalendář roku.

 Exkurzi jsme zakončili povídáním o našem oboru a budoucím zaměstnání. Tato exkurze se nám všem moc líbila a doufáme, že se s touto firmou ještě někdy setkáme.

Natálie Čechmánková, 2B

Jeden svět na školách

Dne 25. 3. 2019 jsme se s žáky druhých ročníků již tradičně zúčastnili Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět. Letošním heslem „Bezpečná blízkost“ byl festival zaměřen na téma identity a hledání toho, co nás spojuje.

Žáci zhlédli nizozemský snímek s názvem #FollowMe, ve kterém se reportér Nicolaas rozhodne založit si svůj první instagramový účet a nasbírat co nejvíce followerů. Postupem času se začíná více zajímat o pozadí sociální sítě Instagram a odhaluje dobře fungující systém založený na podvádění. Přijde na to, že Instagram je jako výkladní skříň, kde lidé propagují sami sebe. Zatímco uživatelé nadšeně rozdávají lajky selfíčkům, na pozadí probíhá čilý obchod s uživatelskými účty. Vzniká obrovské množství falešných profilů a internetoví roboti vyrábějí nové followery pro ty, kteří si chtějí připadat úspěšnější. Je vůbec možné něčemu na Instagramu věřit?

Nedílnou součástí naší projekce byla diskuze, při které se mladí diváci dozvěděli více o tématu filmu a měli možnost vyjádřit svůj názor.

Mgr. Kateřina Dvořáková, školní metodička prevence

Názory žáků 2. ročníku zde

Preventivní program – nedej pokušení šanci

Dne 27. 2. 2019 se žáci prvních ročníků zúčastnili preventivního programu s názvem „Nedej pokušení šanci“ zaměřeného na návykové látky a závislosti v kině Scala.  V úvodu jsme se dozvěděli informace ohledně návykových látek a následně o závislostech. Celá přednáška byla doplněna vždy různými příběhy ze života a také různými videi (např. jízda pod vlivem alkoholu). Žáci si mohli pomocí speciálních brýlí dokonce vyzkoušet, jaké to je být „pod vlivem návykové látky“. Na závěr jsme si vyslechli příběhy od dvou lidí, kteří bohužel propadli drogám, ale nakonec se z toho postupně dostali a dostávají. Já osobně tento program hodnotím velmi pozitivně, protože žákům ukazuje opravdovou realitu závislosti na drogách, ale také alkoholu apod.

Mgr. Stela Paterová a Mgr. Kateřina Dvořáková

Názory žáků naleznete zde

Sexuální výchova pro pokročilé

V průběhu měsíce března 2019 jsme pro žáky prvních ročníků zajistily program s názvem Sexuální výchova pro pokročilé. Cílem programu je šíření povědomí o pozitivní sexualitě a zdravém a bezpečném sexu. Lektoři programu, proškolení studenti LF MU Brno, informují a otevřeně se baví s žáky o všech aspektech lidské sexuality se zaměřením na sexuální život a jeho nástrahy v podobě pohlavně přenosných nemocí. Žáci se učí rozpoznat jejich příznaky a jak se před nimi chránit. Na programu je probíráno téma důležitosti souhlasu, odlišnosti v sexuální a genderové orientaci, plánování rodičovství či menstruace a její cyklus.

Mgr. Kateřina Dvořáková, školní metodička prevence

vychova

Názory žáků třídy P1

Komentovaná výstava obrazů

Dne 22. 2. 2019 žáci třídy 3B společně s vyučující českého jazyka shlédli výstavu obrazů Josefa Šímy Cesta k Vysoké hře, kterou pořádala Moravská galerie.
Komentovaná výstava přiblížila žákům období 20.–30. let 20. století, pro které je charakteristické formování moderních uměleckých směrů nejen ve výtvarném umění, ale i v
literatuře. Mohli si ověřit, že umělecká avantgarda se rozvíjela nejen ve Francii, ale i v nově vzniklé Československé republice.
Žáci i vyučující odcházeli z návštěvy Moravské galerie spokojeni.

Dopoledne v Informačním a poradenském středisku Úřadu práce

Jak už se stalo tradicí, také v tomto školním roce se žáci všech 4. ročníků Střední školy grafické Brno, p. o. zúčastnili vzdělávacího programu v Informačním a poradenském středisku Úřadu práce. Dozvěděli se spoustu informací o možnostech, jak vykročit do života po maturitě. Interaktivní formou si zkusili zodpovědět otázky při fiktivním pracovním pohovoru. Doplnili si informace získané ve škole týkající se psaní CV a motivačního dopisu. Ve skupinkách plnili úkoly týkající se aktuální situace na trhu práce v oborech, které studují na naší škole. Zmíněny byly také záležitosti v oblasti nezaměstnanosti a zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce. Případné zájemce o práci v armádě, či o studium vojenské vysoké školy jistě oslovila závěrečná prezentace pracovníka Rekrutačního střediska.
Návštěva tohoto programu jistě nebyla ztrátou času, ale příležitostí, jak získat praktické informace do života.

Mgr. Dagmar Gallistlová
výchovná a kariérová poradkyně

Exkurze do firmy S&K LABEL

Ve dnech 7., 8. a 21. 2. 2019 se žáci 3. ročníků postupně zúčastnili exkurze do firmy S&K LABEL spol. s r. o., která sídlí v Kuřimi a specializuje se na výrobu samolepících etiket. Cesta proběhla ve všech termínech vlakem a následně autobusem až k blízkosti areálu firmy. Počátek exkurze byl domluven na desátou hodinu dopolední. 

Ve firmě nás vřele přivítal pan personální manažer Mgr. Vít Heinz. Nejprve jsme byli proškoleni o BOZP a byla nám představena firma. Poté jsme si odložili své věci a byli jsme z důvodu velkého počtu žáků rozděleni na dvě skupiny. První skupina započala exkurzi ve školicí místnosti s dataprojektorem. Zde nám pan Ruibar odprezentoval něco o historii firmy a popsal proces průchodu zakázky firmou počínaje obchodním oddělením, přes DTP studio, tisk a expedicí konče. Po prezentaci jsme se přesunuli do DTP studia a do oddělení výroby fotopolymerních flexotiskových forem, kde jsme dostali přednášku i s praktickými ukákami. Druhá skupina se mezitím přesunula s panem Holčapkem do výroby, kde nám byly představeny digitální a flexotiskové stroje a zařízení pro dokončovací zpracování obalů a etiket přímo v chodu. Následně se obě skupiny prostřídaly. Prohlídku jsme zakončili občerstevím, které nám bylo poskytnuto. Žáci se z exkurze vrátili spokojení zejména díky nově nabitým znalostem a získanou představou o chodu významné české polygrafické firmy. 

Mgr. Barbora Látalová

Nezapomeneme

K Mezinárodnímu dni památky obětí holokaustu a předcházení zločinům proti lidskosti 27. ledna 2019 připravilo brněnské Oddělení pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze a Muzeum romské kultury interaktivní program pro žáky SŠ s názvem Nezapomeneme.

Žáci druhých ročníků si na programu prostřednictvím různých aktivit ujasnili, co obnáší pojem holocaust, na vlastní kůži si vyzkoušeli pocity při balení kufrů před deportací, seznámili se s úryvky z dobových deníků a zhlédli dokumentární film s pamětnicí holocaustu.

Podrobnější informace o tom, jak tento program prožili žáci 2C si můžete přečíst na následujících řádcích.

Žáci tříd 2A a 2B se mohou na program těšit na přelomu února a března 2019.

Mgr. Kateřina Dvořáková

Názory žáků naleznete zde

Preventivní program s protidrogovou tématikou

Dne 13. 12. 2018 jsme žákům druhých ročníků zajistili atraktivní program primární prevence s protidrogovou tématikou realizovaný pracovníky Centra prevence Podané ruce v Brně.

Cílem programu bylo zabránit růstu počtu nových uživatelů drog a oddálit nebo zcela zamezit experimentování s návykovými látkami., snižovat rizika zneužívání návykových látek u dětí a mladistvých a podporovat rozvoj zdravé osobnosti, schopnosti vytvářet vlastní názory a přijmout odpovědnost za své chování.

Lektoři programu, Mgr. Jan Veselý, Ph.D. a jeho host, bývalý uživatel drog, se žáky diskutovali o tématech spojených nejen se závislostí na návykových látkách. Řeč přišla i na závislosti na virtuální realitě. Byla představena centra pomoci pro drogově závislé. Daná problematika byla také začleněna do souvislosti s trestní odpovědností.

Akce byla podpořena finančními prostředky JM kraje z dotačního programu Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními v roce 2018.

Mgr. Kateřina Dvořáková, školní metodička prevence

Názory žáků naleznete zde

Poznávací zájezd do adventní Vídně

Dne 11. prosince 2018 jsme se sešli před sedmou ráno u autobusů (pro velký zájem jsme museli objednat dva) a vyrazili jsme. Počasí nevypadalo moc slibně a během dne se ještě zhoršilo. Byli jsme ale teple oblečeni, tak jsme nepřízeň počasí přežili (většinou) ve zdraví.

Cesta uběhla dobře, jen ve Vídni jsme museli zpomalit kvůli hustému provozu. Naše první zastávka byla u Hundertwasserova domu (Hundertwasserhaus), což je obytný dům s unikátní architekturou postavený v sedmdesátých letech 20. století. Pak nás autobusy vyložily v centru a dál jsme pokračovali pěšky. S našimi průvodci jsme prošli historické centrum Vídně a zastavili se také na vídeňské univerzitě, kde jsme viděli bustu T. G. Masaryka, který zde působil. Protože je nádvoří univerzity momentálně v rekonstrukci, busty profesorů byly ukryty za plachtou, takže my jsme tu bustu téměř doslova odhaliliJ.

Po prohlídce vídeňských historických budov a kostelů a dalších zajímavých míst jsme se přesunuli do Umělecko-historického muzea, kde jsme měli možnost strávit v podstatě neomezenou dobu návštěvou místních výstav. Někteří si ovšem chtěli užít proslavené vídeňské vánoční trhy, tak zkrátili pobyt v muzeu a vydali se do ulic, kde se v zimní plískanici a nepříjemném větru kochali adventní výzdobou a nakoupili dárky pro své blízké.

Odjezd byl s řidiči domluven na pátou. Všichni se dostavili ještě před termínem, takže jsme Vídeň opustili podle plánu. Do Brna jsme dorazili asi o půl osmé a všichni jsme se těšili do tepla našich domovů. Byl to náročný a dlouhý den, plný zážitků a nových poznatků.

Mgr. Pavla Axmanová

Spolupracující firmy

Kontaktujte nás

Střední škola
grafická Brno,
příspěvková organizace

Šmahova 364/110
627 00 Brno

IZO: 226467

Telefon: 517 810 126
E-mail: info@ssgbrno.cz

Ochrana osobních údajů