Školní aktivity

Projektový den 2019

Dne 11. 12. 2019 proběhl na naší škole již třetí projektový den. Žáci a žákyně měli možnost si vybrat ze třiceti čtyř aktivit souvisejících, jak s teoretickou, tak i praktickou výukou.

Velkému zájmu se tak těšily semináře zaměřené na sport a zdravý životní styl, mezi oblíbené patřily semináře rukodělné a výtvarné (Kaligrafie pro začátečníky, Tvorba ručního papíru, Ruční výroba brožurek a přání, Op art plakát, Animace a fotografie), které úzce souvisí se studijními obory, které škola nabízí.

Hodně žáků a žákyň projevilo zájem také o semináře zaměřené na rozvoj jazykových dovedností (Tvůrčí psaní, Workshop prezentování, Psaní básní v angličtině). Jiní uvítali možnost seznámit se blíže s historií a architekturou Brna nebo pozorováním obrazů v galerii (Jak se stavělo a žilo…, Brno –nedobytný hrad a pevnost, Příběhy skryté za obrazem).

V neposlední řadě měli možnost zamyslet se nad svým životním a profesním směřováním (Kariérní den) nebo se seznámit s příběhy cizinců, kteří žijí mezi námi (Živá knihovna).

Všichni zúčastnění, učitelé i žáci a žákyně, byli s průběhem projektového dne spokojení a těší se na další ročník.

Mgr. Dagmar Kolářová

Mezipatra Queer Film Festival 2019

Dne 18. 11. 2019 se žáci 2A a 2B zúčastnili filmové projekce spojené se vzdělávací  besedou na téma prevence HIV/ AIDS, homosexualita a přijímání jinakosti, která se konala v rámci 20. ročníku queer filmového festivalu MEZIPATRA 2019.

Queer filmový festival je organizovaný občanskými sdruženími Mezipatra a STUD Brno, který každoročně představuje kolem stovky českých a zahraničních filmů s LGBTQ+ tématy. Cílem školních projekcí je především vzdělávání a osvěta v oblasti primární prevence HIV onemocnění, odstranění stigmatizace obětí šikany HIV pozitivních a nemocných AIDS, dále odstranění přetrvávajících společenských předsudků, netolerance, vzájemného nepochopení a akceptování odlišností.

Žáci zhlédli snímek s názvem „Kdo mě teď bude mít rád?“ (2016) o HIV pozitivním homosexuálním Saarovi, který se po 20 letech pobytu v Londýně snaží obnovit kontakt se svou konzervativní rodinou v Izraeli. Jeho návrat ale není jednoduchý. Část rodiny mu zazlívá, že odešel žít do jiné země, jiní nedokážou přijmout jeho sexuální orientaci nebo se přímo bojí, že Saar nakazí virem HIV jejich děti. Dokument zpracovává téma důvěry, potřeby přijetí a strachu.

Mgr. Kateřina Dvořáková, školní metodička prevence

Názory žáků naleznete zde

Exkurze do firmy SAKO, a. s.

Začátkem měsíce prosince 2019 jsme pro žáky vybraných druhých ročníků v rámci tematického celku týkajícího se ochrany přírody a krajiny probíraného v předmětech základy společenských věd a ekonomika zajistili vzdělávací program určený pro střední školy ve firmě SAKO, a.s. se sídlem na Jedovnické 4247/2, Brno.

V první části programu, která probíhala v učebně, byli žáci seznámeni s cennými informacemi týkajícími se možností recyklace ve městě Brně, do jakých popelnic patří jaký typ odpadu a obecné informace o zpracování odpadu v provozovně SAKO. Ve druhé části programu, vybaveni ochrannou přilbou a reflexní vestou, měli žáci možnost nahlédnout do zařízení na energetické využití odpadů na dotříďovací linku.

A jak se změnil vztah k recyklaci některých našich žáků po exkurzi?

"Před exkurzí jsem recyklaci nijak nevnímala, respektive netížilo mě hodit PET lahev do černé popelnice. Teď se ale pokusím třídit, jak jen to půjde. Zjistila jsem, že je to pro něco dobré a v podstatě to není tak namáhavé". Žákyně 2B

"Už hodně o recyklaci vím, tudíž se můj vztah k recyklaci nijak nezměnil. Doma třídíme jen PET, ale sama bych v budoucnu chtěla třídit víc". Žákyně 2B

"Před návštěvou SAKA jsem si odpadů moc nevšímal, neřešil jsem je, ale exkurze mi ukázala nové možnosti". Žák 2B

"Můj vztah k recyklaci se po exkurzi nijak nezměnil, protože i před ní jsem věděla, jak je recyklace důležitá a stoprocentně jsem jí vždycky podporovala a odpad jsem třídila". Žákyně 2B

"Před exkurzí jsem se snažila recyklovat. Na exkurzi jsem ale zjistila, že ne všechno recykluji správně. Teď se budu snažit více a poctivě recyklovat". Žákyně 2A

Tichý svět neslyšících

Koncem listopadu 2019 jsme pro žáky druhých ročníků ve spolupráci s Tichý svět, o. p. s. připravili workshop o komunikaci s osobami se sluchovým postižením. Žáci se na workshopu dozvěděli, kdo jsou lidé se sluchovým postižením, v čem se menšina neslyšících odlišuje od většinové společnosti (jaké má tradice, zvyky a pravidla chování) a jak tito lidé komunikují. Během aktivit si vyzkoušeli odezírání, naučili se prstovou abecedu i pár znaků českého znakového jazyka. Na závěr workshopu vedeného slyšící a neslyšící lektorkou byl ponechán prostor pro dotazy žáků.

Tichý svět neslyšících

 

 

 

Mgr. Kateřina Dvořáková, školní metodička prevence

Názory žáků naleznete zde

Návštěva Muzea papíru a Ruční papírny ve Velkých Losinách

Dne 4. prosince 2019 se uskutečnila odborná exkurze, jejímž hlavním cílem byla návštěva Muzea papíru a Ruční papírny ve Velkých Losinách. Tohoto výjezdu se účastnili žáci tříd P2 a 4B, oboru Polygrafie. 

Odjezd do Velkých Losin byl v 7.30 hodin autobusem dopravní společnosti ČSAD Tišnov, spol. s. r. o. od budovy školy na ulici Šmahova. Sraz všech účastníků se tedy uskutečnil v 7.15 hodin v jídelně školy, kde žáci obdrželi občerstvení na daný den. Cesta proběhla bez problémů, a tak jsme již v 9.30 hodin dorazili před budovu ruční papírny. Před prohlídkou začínající v 10.00 hodin si měli žáci možnost zakoupit dárkové předměty z originálního ručního papíru v tamní prodejně. Během komentované prohlídky jsme navštívili Muzeum ručního papíru, kde si žáci připomněli znalosti týkající se historie výroby papíru, shlédli dokument pojednávající o současném stavu ruční papírny. Pak se uskutečnila exkurze do výroby.

Po exkurzi jsme se z Velkých Losin vydali na cestu Olomouce Následovala společná procházka centrem města a poté krátký rozchod. Z Olomouce jsme odjížděli ve 14.35 hodin a v15.30 hodin jsme v pořádku přijeli před budovu školy ve Slatině.

Ing. Lada Požárová

Divadelní představení Saturnin

Okouzlující příhody pána a jeho bezmála geniálního sluhy, situované do noblesní prvorepublikové atmosféry, zhlédlo 28 žáků ze tříd 4 B, 4 C a 1 B v pátek 29. listopadu 2019 od deseti hodin dopoledne. Literární předlohu Zdeňka Jirotky pro Mahenovo divadlo zdramatizoval Martin Vačkář a Ondřej Havelka, režie se ujal Jakub Nvota. Na jevišti tančil v rytmu swingu nejen Saturnin, ztvárněný Martinem Siničákem, ale také teta Kateřina, Milouš, dědeček, slečna Terebová a ironický pozorovatel doktor Vlach. Přestože představení trvalo tři hodiny, diváci se po celou dobu dobře bavili. Hra byla výborně zpracovaná, herecké a pěvecké výkony byly skvělé. Divadelní představení sklidilo u našich žáků velký úspěch. Budovu Mahenova divadla opouštěli nadšení a plní dojmů.


Mgr. Dagmar Gallistlová

Exkurze do Vídně 25. 11. 2019

V pondělí 25. listopadu se více než 80 žáků naší školy spolu s pedagogickým doprovodem vydalo na jednodenní exkurzi do Vídně. Vyrazili jsme v sedm hodin z Brna a poměrně hladce jsme přijeli do hlavního města Rakouska. Na místě jsme se rozdělili do dvou skupin. Větší část – zájemci o návštěvu mořského akvária Haus des Meeres s atrakcí krmení žraloků – vstoupila i s průvodcem do budovy, druhá část následovala průvodkyni do Přírodovědného muzea kousek opodál. Samostatně jsme si prohlédli všechno, co nás zajímalo, a v poledne se obě naše skupiny sešly a společně se vydaly na prohlídku města. Počasí nám celkem přálo a tak jsme si užili procházku centrem s památkami, často spojenými s historií českého národa.

Nakonec jsme měli ještě dostatek času navštívit adventní trhy a ochutnat místní speciality. Po náročném dni jsme byli rádi, že se můžeme usadit do přistavených autobusů a vydat se směrem k domovu.

Mgr. Pavla Axmanová

Jazykový zájezd do Anglie

Ve dnech 21.–27. 9. 2019 jsem doprovázela skupinu patnácti žáků naší školy, kteří se přihlásili na jazykový zájezd, do Anglie. Z Brna jsme vyjížděli v sobotu 21. 9. 2019 v odpoledních hodinách. Hranice jsme překročili ve večerních hodinách a v noci projeli Německem, Belgií a Francií. Na trajekt do Velké Británie jsme se nalodili brzy ráno, do Doveru jsme připluli v 9 hodin dopoledne.

Ve dnech 22.–26. 9. jsme byli ubytovaní po dvojicích a trojicích v anglických rodinách ve městě Bournemouth, kde jsme všichni měli možnost procvičit se v anglické konverzaci, poznat, jak se žije v Británii, ochutnat typickou anglickou kuchyni.

Od 22. do 25. 9. se žáci v dopoledních hodinách účastnili výuky angličtiny ve skupinách, do kterých byli rozděleni na základě testu. Žáci naší školy se dostali do skupin B1 a B2, což považuji za úspěch. Na konci kurzu obdržel každý žák certifikát a slovní hodnocení.

Denně v odpoledních hodinách jsme jezdili na výlety do blízkého okolí. V pondělí jsme prozkoumali Jurské pobřeží: Corfe Castle, zátoku Lulworth Cove. Ke skalní bráně Durdle Door jsme nedošli, protože velmi silně pršelo. V úterý jsme navštívili Beaulieu Abbey – bývalý cisterciácký klášter, na jehož pozemcích se nachází muzeum motorismu. Ve středu jsme měli možnost projít si městečko Salisbury, kde se nachází jedna z nejvýznamnějších katedrál v Anglii. Tentýž den jsme měli možnost spatřit světoznámý Stonehenge.

Ve čtvrtek 26. 9. v časných ranních hodinách jsme opustili Bournemouth a vyrazili do Londýna. Zde jsme si prohlédli základní pamětihodnosti. Greenwich village, Westminster, Buckingham Palace, Trafalgar Square, Leicester Square, China Town, Covent Garden. Z Londýna jsme odjížděli ve večerních hodinách na trajekt do Francie a odtud přes Belgii a Německo do Česka. Do Brna jsme dorazili v pátek 27. 9. ve 21.15 hodin. Všichni spokojení cestovatelé byli v pořádku předáni rodičům.

Mgr. Dagmar Kolářová

Veletrh pomaturitního vzdělávání Gaudeamus

Podobně jako v minulých letech tak i letos v říjnu se vydali naši čtvrťáci na veletrh Gaudeamus. Žáci navštívili nejen stánky vystavujících škol, ale také doprovodné programy, prezentace vysokých škol, Poradenské centrum. V Testovacím centru měli možnost vykonat elektronicky test studijních předpokladů. Naši žáci také ocenili, že jejich dotazy zodpověděli přímo stávající studenti jednotlivých škol. Věřím, že návštěva veletrhu pomůže čtvrťákům v rozhodování, jakou cestou se vydat po úspěšném složení maturitní zkoušky.


Mgr. Dagmar Gallistlová, kariérová poradkyně

Ohlasy žáků třídy 4A

Exkurze do Prahy 2.–4. října 2019

Žáci 4. ročníků vyrazili spolu se svým pedagogickým doprovodem  (J. Macenauerová, P. Axmanová) do hlavního města naší republiky.

Odjížděli jsme ve středu 2. října 2019 dopoledne z Dolního nádraží a počasí bylo ještě celkem příjemné. Zato po příjezdu do Prahy se podmínky značně zhoršily, ochladilo se a začalo pršet. Takto to prakticky pokračovalo až do pátečního rána, kdy déšť polevil. Kdo neměl deštník a teplé oblečení, měl velký problém.

Nenechali jsme se ovšem znechutit nepříznivými povětrnostními podmínkami a absolvovali jsme plánované kulturní zážitky (představení v Činoherním klubu s P. Nárožným, N. Boudovou a O. Vetchým, návštěva výstavy mezinárodně oceňovaného grafika a ilustrátora Petra Síse v galerii DOX, výstava vítězných prací obalového designu Model Young Package v Galerii Czechdesign na Vojtěšské ulici.

V rámci prohlídky pamětihodností Prahy jsme absolvovali klasickou Královskou cestu (za vytrvalého deště), pověděli jsme si základní informace o jednotlivých místech a poté, co jsme prošli Pražským hradem,  jsme se zastavili v letohrádku Belveder. Tam jsme zhlédli velmi zajímavou expozici velkoformátových fotografií k 30. výročí pádu berlínské zdi a roku 1989 v bývalých zemích s komunistickým režimem. Součástí výstavy bylo také video z demonstrace na Národní třídě 17. listopadu 1989.

Exkurze se (podle reakcí  účastníků) líbila, ubytování (hostel na Karlově náměstí) bylo v pořádku a obě cesty vlakem proběhly bez problémů.

Mgr. Pavla Axmanová

Adaptační pobyt – září 2019

   V úterý 3. 9. 2019 se na nádraží v Králově Poli sešlo 6 učitelů a 81 žáků, aby se zúčastnili adaptačního pobytu v Prudké u Tišnova.
  Od úterního odpoledne až do čtvrtečního oběda si všichni žáci užívali teambuildingové, sportovní a jiné hry a aktivity, které pro ně připravili naši milí “sporťáci”. Večer se hrálo a zpívalo u táboráku a proběhla i jedna noční orientační hra. To všechno pomohlo čerstvým prvákům k vzájemnému seznámení v rámci tříd i napříč ročníkem, i k tomu, aby poznali některé z vyučujících.
   Ve čtvrtek před odjezdem Pavol Seman ještě všechny seznámil se sportovními aktivitami, které naše škola pořádá, dále pak s projektem Duke of Edinburgh’s International Award. Skvělé počasí spolu s příjemným prostředím a tradičně dobrým jídlem pak jistě přispělo ke spokojenosti všech zúčastněných.
   Adaptační pobyt byl oficiálně ukončen ve čtvrtek 5. 9. ve 13 hodin opět na nádraží v Králově Poli.

Zájezd do Schönbrunnu

   První letní den roku 2019 jsem vyrazila s kolegyní Janou Melichárkovou a téměř 50 zájemci do vídeňského Schönbrunnu. Na cestě nás doprovázel sympatický, pohledný průvodce cestovní kanceláře Slunce a sníh, který se do Vídně vydal snad po padesáté. Na jeho nadšení pro rakouskou metropoli to ale vůbec nic nezměnilo a troufnu si tvrdit, že svým líčením rakouské historie zaujal nejednoho studenta a studentku.
   Celý program krásně načasoval, a tak jsme stihli nejen prohlídku zámeckých komnat, ale i výstavu císařských kočárů ve Wagenburgu, procházku k Belvederu, zbylo nám dostatek času i na nejstarší
světovou ZOO nabízející lachtaní show, krmení pand a snad nejlepší zmrzlinu tohoto léta. Tento školní rok plánujeme adventní Vídeň a začátkem léta německo-rakouský výlet na Orlí hnízdo, Königsee a okolí Salzburgu. Na případné zájemce se budu těšit.


Kateřina Holíková

Návštěva Katedry polygrafie a fotofyziky na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice

Dne 18. června 2019 jsme v rámci projektu Polygram navštívili Katedru polygrafie a fotofyziky na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Výjezdu se zúčastnili žáci tříd 2B, 2C a 3C a spolu s nimi i 6 odborných učitelů. Cesta z Brna do města perníku a koní proběhla vlakem. Následně jsme se pardubickou MHD přesunuli ke katedře, kde mají možnost pokračovat ve studiu i naši absolventi.

Program započal stručným úvodem Ing. Bohumila Jarůška, Ph.D. o katedře a možnostech studia. Poté následovala zajímavá přednáška Ing. Tomáše Syrového, Ph.D. na téma „tištěná elektronika“. Žáky zaujala například možnost tisku senzoru na tzv. "chytré pleny", který umožňuje hlídat stav jejího nasycení na dálku. 

Dále nám byla umožněna komentovaná prohlídka laboratoří vývoje tištěné elektroniky, analýzy vlastností polygrafických materiálů, vývoje a aplikace UV laků, kolorimetrických měření, polygrafických technik a technologií.

Po skončení programu na katedře jsme se MHD přesunuli do centra Pardubic, kde následoval oběd a prohlídka města. Po třetí hodině odpolední jsme již seděli ve vlaku směr brněnské hlavní nádraží.

Všichni zúčastnění jsme se shodli, že návštěva katedry byla velice zajímavá a poučná a jednalo se o příjemně strávený den mimo školní lavice.

Ing. Lada Požárová, Mgr. Barbora Látalová

 

Návštěva Fakulty restaurování Univerzity Pardubice v Litomyšli

Dne 13. 6. 2019 jsme měli možnost v rámci projektu Polygram navštívit a důkladně si s odborným výkladem prohlédnout jednotlivé ateliéry Fakulty restaurování Univerzity Pardubice, které se nacházejí v moderním historickém městě Litomyšl. Dominantou tohoto města je renesanční zámek italského typu s více než osmi tisíci sgrafity, který je od roku 1999 na Seznamu UNESCO.

Na cestu byla zajištěna autobusová doprava společností BDS-BUS, s. r. o. Ihned po příjezdu nás v budově Fakulty restaurování přivítal vedoucí Ateliéru restaurování papíru, knižní vazby a dokumentů MgA. Ivan Kopáčik. Poté byly účastníci rozděleni do dvou skupin, které paralelně procházely jednotlivé ateliéry, přičemž největší pozornost byla zaměřena právě na Ateliér restaurování papíru, knižní vazby a dokumentů a Ateliér restaurování uměleckých děl na papíře a souvisejících materiálech. Kromě MgA. Kopáčika se nám věnovala také asistentka Ateliéru restaurování uměleckých děl na papíře a souvisejících materiálech MgA. Petra Jánská. Možnost podělit se se svými zkušenostmi měli také samotní studenti, kteří se právě věnovali zhotovení svých bakalářských či magisterských prací. 

Program na fakultě byl završen návštěvou oborové uměnovědné knihovny, která je svým fondem zaměřená na studijní programy fakulty a obsahuje více než 10 tisíc svazků a 38 titulů odborných periodik.

Po návštěvě Fakulty restaurování následovala prohlídka historického centra města a individuální prohlídka Portmonea – Muzea Josefa Váchala s nástěnnými malbami.

Ing. Lada Požárová, Mgr. Barbora Látalová

 

 

Spolupracující firmy

Kontaktujte nás

Střední škola
grafická Brno,
příspěvková organizace

Šmahova 364/110
627 00 Brno

IZO: 226467

Telefon: 517 810 126
E-mail: info@ssgbrno.cz

Ochrana osobních údajů