Školní aktivity

Preventivní program s protidrogovou tématikou

Dne 13. 12. 2018 jsme žákům druhých ročníků zajistili atraktivní program primární prevence s protidrogovou tématikou realizovaný pracovníky Centra prevence Podané ruce v Brně.

Cílem programu bylo zabránit růstu počtu nových uživatelů drog a oddálit nebo zcela zamezit experimentování s návykovými látkami., snižovat rizika zneužívání návykových látek u dětí a mladistvých a podporovat rozvoj zdravé osobnosti, schopnosti vytvářet vlastní názory a přijmout odpovědnost za své chování.

Lektoři programu, Mgr. Jan Veselý, Ph.D. a jeho host, bývalý uživatel drog, se žáky diskutovali o tématech spojených nejen se závislostí na návykových látkách. Řeč přišla i na závislosti na virtuální realitě. Byla představena centra pomoci pro drogově závislé. Daná problematika byla také začleněna do souvislosti s trestní odpovědností.

Akce byla podpořena finančními prostředky JM kraje z dotačního programu Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními v roce 2018.

Mgr. Kateřina Dvořáková, školní metodička prevence

Názory žáků naleznete zde

Poznávací zájezd do adventní Vídně

Dne 11. prosince 2018 jsme se sešli před sedmou ráno u autobusů (pro velký zájem jsme museli objednat dva) a vyrazili jsme. Počasí nevypadalo moc slibně a během dne se ještě zhoršilo. Byli jsme ale teple oblečeni, tak jsme nepřízeň počasí přežili (většinou) ve zdraví.

Cesta uběhla dobře, jen ve Vídni jsme museli zpomalit kvůli hustému provozu. Naše první zastávka byla u Hundertwasserova domu (Hundertwasserhaus), což je obytný dům s unikátní architekturou postavený v sedmdesátých letech 20. století. Pak nás autobusy vyložily v centru a dál jsme pokračovali pěšky. S našimi průvodci jsme prošli historické centrum Vídně a zastavili se také na vídeňské univerzitě, kde jsme viděli bustu T. G. Masaryka, který zde působil. Protože je nádvoří univerzity momentálně v rekonstrukci, busty profesorů byly ukryty za plachtou, takže my jsme tu bustu téměř doslova odhaliliJ.

Po prohlídce vídeňských historických budov a kostelů a dalších zajímavých míst jsme se přesunuli do Umělecko-historického muzea, kde jsme měli možnost strávit v podstatě neomezenou dobu návštěvou místních výstav. Někteří si ovšem chtěli užít proslavené vídeňské vánoční trhy, tak zkrátili pobyt v muzeu a vydali se do ulic, kde se v zimní plískanici a nepříjemném větru kochali adventní výzdobou a nakoupili dárky pro své blízké.

Odjezd byl s řidiči domluven na pátou. Všichni se dostavili ještě před termínem, takže jsme Vídeň opustili podle plánu. Do Brna jsme dorazili asi o půl osmé a všichni jsme se těšili do tepla našich domovů. Byl to náročný a dlouhý den, plný zážitků a nových poznatků.

Mgr. Pavla Axmanová

Exkurze do Ruční papírny a muzea papíru Velké Losiny

V pátek 30. listopadu 2018 jsme navštívili Ruční papírnu a muzeum papíru ve Velkých Losinách. Cesty se účastnily třídy KZ, 4A, 4B a 3C.

Do Velkých Losin jsme dorazili v pořádku a včas. Ještě před vstupem na prohlídku byl dostatek času na to, abychom navštívili kamenný obchod se suvenýry. Každý si tam našel něco pro své vlastní potěšení. Obchod byl plný nejrůznějšího sortimentu od kalendářů přes pohlednice a přáníčka až k mapám a dalším zajímavým produktům vyrobeným ve zdejší papírně.

Po nákupech následovala prohlídka muzea a papírny. V první části jsme se dozvěděli něco o vzniku papíru a jeho průniku do světa. Viděli jsme různé exponáty. Hlavně nás zaujal první losinský lis, který přežil několik století a stále je plně funkční. Dále jsme si mohli prohlédnout různá síta s filigrány v podobě nejen losinského erbu. Když jsme prošli touto expozicí, shlédli jsme krátké video o papírnách a následně jsme se přesunuli do samotné ruční výroby, kde vlastně papír vzniká. Měli jsme možnost seznámit se s celým procesem výroby, od čerpání papíru, snímání až po samotné hlazení. Mohli jsme se podívat i na klížící káď, do které si nejeden student hodil minci pro štěstí.

Po návštěvě muzea jsme se vydali do Olomouce, kde jsme měli možnost prohlédnout si vánoční trhy a nasát vánoční atmosféru. Mnozí z nás tuto příležitost využili k nákupu dárků pro své blízké. Mimo jiné jsme si obhlédli i pár památek, které se nacházejí na náměstí. I přes nízké teploty a nepříjemný vítr jsme se ve zdraví dostali zpět do Brna s pěknými zážitky a novými vědomostmi.

Bianka Krotká, Hana Durajová a Adéla Kropáčková, třída KZ

Zdravé stárnutí – "Jak se žije babičce a dědečkovi"

Dne 16. 11. 2018 jsme pro žáky naší školy ve spolupráci s Klinikou interní, geriatrie a praktického lékařství LF MU v Brně zajistili projektovou aktivitu s názvem „Zdravé stárnutí – Jak se žije babičce a dědečkovi“.

Hlavním cílem této aktivity je zvýšení informovanosti laické veřejnosti adolescentního věku o vlivu životního stylu na zdraví jedince, o procesu zdravého stárnutí s maximálním zachování kondice a soběstačnosti.

Žáci si vyslechli interaktivní PWP přednášku z oblasti zdravého životního stylu a úspěšného stárnutí, při níž komunikovali s přednášejícím panem Mgr. Pavlem Kellnerem prostřednictvím hlasovacího zařízení. Zhlédli animaci mozkové mrtvice a srdečního infarktu, byli poučeni o příčinách osteoporózy a funkcí vápníku v našem těle. Poté žáci podstoupili formou prožitkové výuky praktika za pomocí simulačních modelů syndromů stáří imitující poruchy zraku, sluchu, ztuhnutí kloubů, sehnutí zad, svalové ochablosti, snížené citlivosti a obratnosti rukou. Na závěr programu si žáci mohli nechat změřit tkáňovou skladbu (svaly, kosti, tuk) metodou bioimpedanční analýzy spolu s předáním protokolu zjištěných hodnot.

Akce byla podpořena finančními prostředky JM kraje z dotačního programu Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními v roce 2018.

Mgr. Kateřina Dvořáková, školní metodička prevence

Názory žáků naleznete zde

Amnesty International – Úvod do lidských práv – workshop

V průběhu měsíců října a listopadu 2018 jsme pro žáky třetích ročníků v rámci výuky SVZ připravili ve spolupráci s organizací Amnesty International workshop zaměřený na základní znalosti z oblasti lidských práv.

Formou střídání diskuzních aktivit a aktivit zážitkové pedagogiky si žáci ujasnili základní pojmy, seznámili se s Všeobecnou deklarací lidských práv, vyzkoušeli si vcítit se do role lidí, kterým jsou lidská práva odpírána a měli možnost diskutovat o lidských právech u nás i ve světě.

Mgr. Kateřina Dvořáková

Názory žáků naleznete zde

Konference GetUPstandUp na Kypru – zkušenosti žákyně školy

     Ve dnech 10. 10. 2018 až 13. 10. 2018 jsem se zúčastnila konference na Kypru s názvem GetUpStandUp. Konference GetUPstandUp se zúčastnili mladí lidé z různých zemí, například Německa, Polska, Řecka, Itálie.
     Konference měla zvýšit povědomí o vzpomínkách na společné dějiny a na dodržování lidských práv v různých zemích Evropy.
   První den zástupci jednotlivých států prezentovali jednu událost z dějin své země, kdy se občané postavili za svá práva. Já jsem si pro svou prezentaci vybrala pro mě nejvýznamnější událost České republiky, a to sametovou revoluci. Bylo pro mě překvapením, když se po mé prezentaci našla spousta lidí z jiných států, kteří o této události nic nevěděli. Jsem ráda, že se mi podařilo tak důležitou událost našich dějin vnést do povědomí mladých lidí z jiných evropských zemí.

Čtěte dále

Divadelní představení Saturnin

   V pondělí 5. listopadu se naše třída 4A společně se třídou 4B zúčastnila divadelního představení Saturnin. Představení se hrálo v Mahenově divadle v deset hodin dopoledne, a přestože to byla akce nepovinná, účast studentů byla poněkud hojná. Přeci jen málokdo chtěl zůstat sedět ve škole, když tu byla možnost zhlédnout tak oblíbenou a kvalitně zinscenovanou divadelní hru.

   Divadelní hra Saturnin je zpracována na základě stejnojmenného románu od českého spisovatele Zdeňka Jirotky, který vtipným způsobem popisuje moderní českou společnost 1. poloviny 20. století.

   Ačkoliv představení trvalo téměř tři hodiny, nikomu z nás to nevadilo, protože hra byla skvěle zpracovaná a herecké i pěvecké výkony byly naprosto úchvatné. Pravděpodobně vůbec největší potlesk od diváků sklidil herec samotného Saturnina pan Martin Siničák, který svým úžasným hereckým výkonem bavil celé publikum. Sečteno a podtrženo, divadelní představení sklidilo veliký úspěch jak u studentů, tak i u učitelů.

   Daniel Jindra, 4A

GAUDEAMUS 2018

Dne 23. 10. 2018 navštívili žáci 4. ročníků veletrh vzdělávání Gaudeamus. Veletrh je jedním z nejvýznamnějších zdrojů informací o možnostech pomaturitního vzdělávání. Žáci navštívili stánky vystavujících škol, našli si informace o dnech otevřených dveří, vyslechli si přednášky zástupců jednotlivých vzdělávacích institucí a dozvěděli se vše potřebné o budoucím studiu. Součástí letošního veletrhu byly také prezentace zaměstnavatelů. Žáci se dozvěděli informace o situaci na trhu práce a možnostech budoucího uplatnění v praxi.

Takoví jsme my

V průběhu měsíce října 2018 jsme se s druhými ročníky v hodinách SVZ zaměřili na podporu skupinové identity formou realizace třídního skupinového projektu s názvem „Takoví jsme my“. Cílem projektu je podpořit vzájemnou spolupráci a komunikaci, schopnost dělat kompromisy a v neposlední řadě prohloubit znalosti o svých spolužácích.

Na základě zpětných vazeb od žáků lze soudit, že tato skupinová aktivita je zábavná, přínosná a napomáhá optimalizovat vztahy v třídním kolektivu. Většina žáků se shoduje, že díky projektu měli možnost se lépe poznat, pokusit se spolupracovat i se spolužáky, se kterými běžně nespolupracují a v neposlední řadě se pokusili vzájemně tolerovat svoje názory, aby byli schopní dokončit realizaci projektu ve stanoveném termínu.

Výsledky tvořivé činnosti žáků můžete zhlédnout na zdech některých tříd a chodeb školy budovy Kudelova 6, Brno.

Mgr. Kateřina Dvořáková, školní metodička prevence

Názory žáků naleznete zde

Kudy? Tudy?

Ve spolupráci s Centrem prevence – Společnost Podané ruce o.p.s. v Brně jsme našim žákům prvních ročníků na začátku školního roku zajistili program zaměřený na prohloubení vztahů ve třídě. Cílem programu je zjištění vztahů v kolektivu a následné nastartování aktivit, jež jsou zaměřeny k posílení vztahů, důvěry, společné komunikace a vzájemné tolerance a zájmu jeden o druhého.

Program byl realizován v zážitkové zóně Centra prevence na Hapalově ulici v Brně. Na programu si žáci společně s třídní učitelkou vyzkoušeli zážitkové a týmové hry, schopnost komunikovat mezi sebou, domlouvat se na strategii a provedení úkolu.

Většina zúčastněných žáků hodnotí program jako přínosný. Akce byla podpořena finančními prostředky JM kraje z dotačního programu Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními v roce 2018.

Mgr. Kateřina Dvořáková, školní metodička prevence

Zhodnocení programu třídní učitelkou zde

Cvičení jako prevence zdravotních problémů na pracovišti

Dne 2. 10. 2018 se žáci 1A a 3A zúčastnili výukového programu paní RNDr. Jitky Macháčkové na téma Cvičení jako prevence zdravotních problémů na pracovišti. Cílem programu je upozornit na rizika spojená s vadným držením těla a zanedbáním fyzické kondice. Lektorka během programu ukazuje, jak je možné omezit bolesti zad vhodným sezením na židli, jak uvolnit krční páteř automasáží a předcházet problémům při syndromu tzv. karpálního tunelu.
Žáci si společně s paní lektorkou připomněli anatomii lidského těla, zejména pohybového aparátu. Natrénovali základy zdravého sezení a vyzkoušeli uvolňovací cviky na židli. Auto masážní technikou uvolnili napětí na krční páteři a rozhýbali zatuhlé svaly šíje a dlaní. Na tento program se mohou těšit v průběhu měsíce listopadu 2018 ještě třídy 2A a 4A. Akce byla podpořena finančními prostředky JM kraje z dotačního programu Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními v roce 2018.

Mgr. Kateřina Dvořáková, školní metodička prevence

Názory žáků naleznete zde

Podzimní exkurze maturitních tříd do Prahy

V pondělí 10. září 2018 se 44 žáků tříd 4A, 4B a P4 shromáždilo na autobusovém nádraží u hotelu Grand a společně s vyučujícími E. Burianovou a M. Minaříkovou vyrazili na třídenní poznávací exkurzi do našeho hlavního města, Prahy.
Na Florenc autobus přijel v 11.35 hodin a po přesunu do hostelu Charles Square a ubytování jsme odpoledne zahájili společnou procházkou po památkách Nového a Starého Města. Na Karlově náměstí, na němž jsme bydleli, jsme zhlédli Faustův dům opředený strašidelnou pověstí a Novoměstskou radnici. Prošli jsme Václavským náměstím a na hodinu jsme se zastavili v Havelské koruně, abychom zaplnili žaludky. Naše další kroky směřovaly kolem Stavovského divadla a Karolina až k Prašné bráně a Obecnímu domu. Odtud jsme prošli Celetnou ulicí na Staroměstské náměstí. Zájemci pak ještě pokračovali ke Karlovu mostu a podél Vltavy kolem Národního divadla, Mánesa a Tančícího domu zpět na Karlovo náměstí.
Večer jsme se oblékli do slavnostního a vyrazili jsme poznávat Prahu divadelní. Don Juan v Divadle Pod Palmovkou nás rozesmál a zároveň donutil k zamyšlení.

Číst dál

Návštěva Katedry polygrafie a fotofyziky na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice

Dne 19. června 2018 jsme v rámci projektu Polygram navštívili Katedru polygrafie a fotofyziky na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Výjezdu se zúčastnili 4 vyučující a 9 žáků druhého a třetího ročníku.

Program započal stručným úvodem Ing. Ondřeje Panáka, Ph.D. o katedře a možnostech studia. Poté následovala zajímavá přednáška Ing. Tomáše Syrového, Ph.D. na téma „tištěná elektronika“. Žáky zaujala například možnost tisku senzoru na tzv. "chytré pleny", který umožňuje hlídat stav jejího nasycení na dálku. 

Na závěr nám byla umožněna komentovaná prohlídka laboratoří vývoje tištěné elektroniky, analýzy vlastností polygrafických materiálů, kolorimetrických měření, polygrafických technik a technologií.

Po skončení programu na katedře jsme se MHD přesunuli do centra Pardubic, kde následoval oběd a prohlídka města. Po třetí hodině odpolední jsme již seděli ve vlaku směr brněnské hlavní nádraží.

Žáci i vyučující se shodli, že návštěva katedry byla velice zajímavá a poučná. Proto jsme se dohodli, že na příští školní rok opět zorganizujeme návštěvu katedry i s možností praktických činností v oblasti polygrafie. 

Mgr. Barbora Látalová

 

Pro život – školení první pomoci

Na konci tohoto školního roku jsme žákům prvních ročníků zajistili školení první pomoci organizované mediky LF MU Brno v rámci projektu Pro život.

Projekt Pro život se snaží snadnou, svižnou a názornou formou předat základy laické první pomoci. Cílem projektu je, aby si účastníci kurzu osvojili jak teoretické, tak zejména praktické znalosti a dovednosti v poskytování první pomoci. Workshop klade důraz na to, aby každý účastník po ukončení kurzu odcházel s pocitem, že ví, jak se má zachovat a co dělat v situaci, kdy se ocitne v roli zachránce.

Školitelé během kurzu využívají zvukové nahrávky volání na linku 155, resuscitační figuríny a různé simulace, které účastníkům přiblíží reálné situace, se kterými se mohou setkat kdykoli a kdekoli – doma i na ulici.

pro zivot logo.png

Spolupracující firmy

Kontaktujte nás

Střední škola
grafická Brno,
příspěvková organizace

Šmahova 364/110
627 00 Brno

IZO: 226467

Telefon: 517 810 126
E-mail: info@ssgbrno.cz

Ochrana osobních údajů