Škola podporující zdraví

Sportovní dny

Napsal Tomáš Fabián.

Na jaře měli možnost změřit si svoje síly žáci 1.–3. ročníků v různých aktivitách v rámci sportovních dnů. Aktivně se zapojili i někteří vyučující. Místem konání bylo nádherné prostředí parku Lužánky, jenž patří k nejstarším parkům v republice. Žáci soutěžili v různých disciplínách: ve skoku do dálky z místa, vytrvalostním běhu, stolním tenisu, petanque, malé kopané, přehazované. Výsledky byly vyhodnoceny a nejlepší žáci dostali diplomy a sladkou odměnu. Akce byla velmi úspěšná, o čemž svědčí mimo jiné velmi hojná účast.

Význam pohybu pro zdraví zaujímá velmi významné místo v našem projektu. sportovní denK pestřejšímu a všestrannějšímu rozvoji v pohybových dovednostech jsme organizovali na naší škole v měsících březnu a dubnu plavání v krytém bazénu. Po počátečním seznámení s prostředím se žáci zdokonalovali v jednotlivých stylech plavání, soutěžili ve skocích do vody a soupeřili mezi sebou v různých soutěžích.

Spolupracující firmy

Kontaktujte nás

Střední škola
grafická Brno,
příspěvková organizace

Šmahova 364/110
627 00 Brno

IZO: 226467

Telefon: 517 810 126
E-mail: info@ssgbrno.cz

Ochrana osobních údajů