Škola podporující zdraví

Projekt Škola podporující zdraví

Napsal Tomáš Fabián.

Škola se v roce 2011/2012 zapojila do programu Škola podporující zdraví. Uvědomujeme si, že funkcí moderní školy není jen zprostředkovávání znalostí a dovedností, ale také výchova k odpovědnosti ke zdraví. Chceme proto všestranně podporovat rozvoj zdravého mladého jedince.

Prvním cílem bude vytvoření pohody prostředí, což například umožní žákům prvních ročníků bezstresový přechod na střední školu a adaptaci na nové  prostředí i kolektiv. Pozornost chceme věnovat mezilidským vztahům, rozvoji humanistických postojů, zdravé výživě, pohybové aktivitě, ale i vylepšení věcné stránky prostředí školy.

Druhý pilíř pak spatřujeme ve zdravém učení. Rádi bychom naučili žáky smysluplnému učení, motivovali je k celoživotnímu učení, poskytovali jim při hodnocení dostatek zpětné vazby a podporovali rovněž další vzdělávání zaměstnanců školy.

Třetí oblastí, na kterou chceme zaměřit pozornost, je otevřené partnerství. Chceme být školou založenou na demokratických principech, neustále rozvíjet spolupráci se sociálními partnery a rozšiřovat tak funkci školy o další druhy činností i o další skupiny uživatelů.

Spolupracující firmy

Kontaktujte nás

Střední škola
grafická Brno,
příspěvková organizace

Šmahova 364/110
627 00 Brno

IZO: 226467

Telefon: 517 810 126
E-mail: info@ssgbrno.cz

Ochrana osobních údajů