Laboratoř analýzy materiálů a kontroly kvality tisku

OP VK

Výuka v laboratoři ve školním roce 2013/14

V letošním školním roce se v laboratoři odučilo 64 laboratorních úloh v rámci teoretického vyučování a 32 během odborného výcviku. Při nich se žáci seznámili s analýzou vlastností tiskových papírů a tiskových barev, naučili se stanovit parametry kontroly kvality tisku a zjistili možnosti práce s papírem v oblasti knihařství. Žáky nejvíce zaujaly laboratorní úlohy na stanovení odolnosti tisku vůči oděru či stanovení povrchového napětí tiskových barev i potiskovaných materiálů. Na základě realizovaných laboratorních úloh a jejich výstupů předpokládáme zvýšení zájmu o studium na naší škole a o spolupráci ze strany sociálních partnerů školy. Nejdůležitější však je, že laboratoř umožňuje žákům propojení teoretických znalostí se skutečnou praxí a problémy, které mohou řešit v následujícím profesním životě.

Odborná zahraniční stáž v Radebeulu

Ve dnech 24. – 27. března se 30 žáků školy a 6 zaměstnanců zúčastnilo odborné zahraniční stáže v německém Radebeulu ve firmě KBA (Koenig & Bauer AG). Většinu času jsme strávili ve školícím centru firmy KBA, kde se žáci a pedagogové teoreticky i prakticky seznamovali s principem archového ofsetového tisku, mechanizací ofsetových tiskových strojů, automatizací, zhotovením tiskových strojů. Každý večer jsme se sešli ve společenské místnosti ubytovny a zhodnotili své poznatky a dojmy z uplynulých hodin. Žáci měli prostor pro vypracování zadaných úkolů a přípravu prezentací pro své spolužáky. Pouze úterý 25. března jsme v odpoledních hodinách navštívili historické centrum Drážďan a prohlédli si pamětihodnosti tohoto města. Všichni jsme se vraceli plni nových poznatků, nezapomenutelných zkušeností a skvělých dojmů.

Semináře zaměřené na sítotisk

V měsíci únoru a březnu proběhly další semináře zaměřené na sítotisk. Žáci a pedagogové absolvovali dva teoretické semináře a jeden praktický workshop se zaměřením na tuto tiskovou techniku. Teoretické semináře proběhly v prostorách školy a workshop společnosti Servis Centrum a.s. v České u Brna. Praktický workshop se v rámci projektu konal již po třetí a byl poslední. Děkujeme proto majiteli společnosti panu Popelkovi a všem zaměstnancům za bezchybné zajištění workshopu a nově získané poznatky a dovednosti.

Fotografie z workshopů si můžete prohlédnout na našem Flickru

Projektový den

Dne 4. 3. 2014 proběhl na Střední škole grafické Brno den otevřených dveří, jehož cílem byla podpora popularizace a informovanosti sociálních partnerů školy, zaměstnavatelů, odběratelů i dodavatelů o oborech školy a realizovaném projektu. Během projektové dne byli účastníci seznámeni s dosavadní realizací projektu a pomocí praktických ukázek jim byly představeny  možnosti nově vybudované Laboratoře analýzy materiálů a kontroly kvality tisku.

 

Fotografie z workshopů si můžete prohlédnout na našem Flickru

Dny otevřených dveří

V uplynulých dnech proběhly na naší škole dny otevřených dveří. Návštěvníci a zájemci o studium si prohlédli budovu školy, učebny grafických předmětů, učebny a dílny tiskařských a knihařských oborů a také nově vybudovanou Laboratoř analýzy kontroly materiálů a kvality tisku. Příchozím se věnovali učitelé praktického vyučování, kteří podávali informace o možnostech školy a předváděli praktické ukázky z jednotlivých oborů.

Spolupracující firmy

Kontaktujte nás

Střední škola
grafická Brno,
příspěvková organizace

Šmahova 364/110
627 00 Brno

IZO: 226467

Telefon: 517 810 126
E-mail: info@ssgbrno.cz

Ochrana osobních údajů