Laboratoř analýzy materiálů a kontroly kvality tisku

OP VK

Vybavení laboratoře laboratorní technikou a počítačovým vybavením

Laboratoř analýzy materiálů a kontroly kvality tisku

V přípravném týdnu školy bylo dodavateli laboratorní techniky a počítačového vybavení dodáno a instalováno všechno laboratorní vybavení pro Laboratoř analýzy materiálů a kontroly kvality tisku pro zvýšení konkurenceschopnosti žáků ISŠP.

Laboratoř tak začne v novém školním roce sloužit žákům školy.

V rámci projektu bylo realizováno celkem 10 vzdělávacích kurzů

V rámci projektu Laboratoř analýzy materiálů a kontroly kvality tisku pro zvýšení konkurenceschopnosti žáků ISŠP bylo v končícím školním roce realizováno celkem 10 vzdělávacích kurzů, kterých se účastnili žáci školy a jejich pedagogové. Pedagogové nad to absolvovali ještě další 4 vzdělávací kurzy.

Jedním z těchto kurzů byl i pracovní workshop na téma Sítotisk, který se konal v České u Brna ve společnosti SERVIS CENTRUM a.s. Účastníci workshopu byli rozděleni do tří pracovních skupin a postupně si vyzkoušeli tyto činnosti:

1. Napínání síta, 2. Ovrstvení síta, 3. Tisk na ručním stroji Proton, 4. Osvit ovrstveného síta, 5. Ruční tisk, 6. Exkurze v prostorách společnosti a seznámení s reálnými podmínkami výroby. Pracovní workshop slavil u žáků velký úspěch, proto všem pracovníkům, kteří se podíleli na jeho přípravě a organizaci, ještě jednou děkujeme.

Další vzdělávací kurzy budou následovat ve školním roce 2013/2014.

Výběrová řízení k projektu LAMaKKT

Ke dni 3.6. 2013 byla uzavřena smlouva s vítězem výběrového řízení  Laboratoř analýzy materiálů a kontroly kvality tisku pro zvýšení konkurenceschopnosti žáků ISŠP - laboratorní přístroje  Těšíme se na nové vybavení laboratoře, které plně využijeme v novém školním roce 2013/2014.

Dnes 7.6. 2013 bylo vyhlášeno výběrové řízení s názvem Veřejná zakázka: Laboratoř analýzy materiálů a kontroly kvality tisku pro zvýšení konkurenceschopnosti žáků ISŠP - počítačové vybavení  Termín pro podání nabídek je do 24.6. do 12.00.

Výběrové řízení Laboratoř analýzy materiálů a kontroly kvality tisku pro zvýšení konkurenceschopnosti žáků ISŠP - počítačové vybavení  bylo zrušeno.

Kolaudační řízení

V těchto dnech proběhlo v nově zbudovaných prostorách Laboratoře analýzy materiálů a kontroly kvality tisku kolaudační řízení. Výsledkem je schválení těchto prostor jako vyhovujících pro další využívání pro výuky.

Uzavřena smlouva s dodavatelem vzdělávacích aktivit

Dnes byla uzavřena smlouva s dodavatelem vzdělávacích aktivit v rámci projektu Laboratoř analýzy materiálů a kontroly kvality tisku pro zvýšení konkurenceschopnosti žáků ISŠP. Odborné kurzy budou probíhat až konce projektu(březen 2015) a jsou do nich zapojeni jak žáci tak učitelé školy. Bude realizováno pro žáky 17 typů kurzů a pro učitele 22 typů kurzů. Celkem bude v rámci projektu zrealizováno 85 dnů školení vč. týdenní zahraniční stáže.

Spolupracující firmy

Kontaktujte nás

Střední škola
grafická Brno,
příspěvková organizace

Šmahova 364/110
627 00 Brno

IZO: 226467

Telefon: 517 810 126
E-mail: info@ssgbrno.cz

Ochrana osobních údajů