Laboratoř analýzy materiálů a kontroly kvality tisku

OP VK

Praktické kurzy zaměřené na obsluhu strojů

V měsících listopad a prosinec byly realizovány kurzy zaměřené na obsluhu knihařských strojů. Prvním byl kurz zaměřený na obsluhu řezacích strojů, druhý na obsluhu skládacích strojů a třetí na obsluhu linky na výrobu knižní vazby V2.

Všechny kurzy byly dvoudenní, první den se konala teoretická část v učebně školy a druhý den praktická část v showroomu v Kácově u Prahy.

Fotografie z workshopů si můžete prohlédnout na našem Flickru

Sítotiskový workshop

V minulém týdnu jsem se zúčastnili druhého praktického sítotiskového workshopu v České u Brna. Dozvěděli jsme se spoustu nových informací, které jsme si mohli prakticky ověřit.

Fotografie z workshopů si můžete prohlédnout na našem Flickru

Pozvánka na Dny otevřených dveří

Navštivte novou Laboratoř analýzy materiálu a kontroly kvality tisku. První Dny otevřených dveří se konají 6.12. 2013 od 8.00 do 17.00hodin a 7.12. 2013 od 8.00 do 12.00hodin, další potom 10.1. a 11.1.2014. Těšíme se na setkání s vámi.

Výuka v nově vybudované laboratoři

V měsících září a říjen již naplno probíhala výuka v nově vybudované Laboratoři analýzy materiálů a kontroly kvality tisku pro zvýšení konkurenceschopnosti žáků ISŠP. Žáci pod vedení zkušených pedagogů zpracovávají v laboratoři řadu laboratorních úloh a ověřují tak nejen své znalosti a dovednosti, ale také kvalitu a funkčnost přístrojů v nově vybavené učebně.

Realizované workshopy v rámci projektu LAMaKKT

V měsíci září proběhlo na naší škole několik vzdělávacích akcí realizovaných v rámci projektu Laboratoř analýzy materiálů a kontroly kvality tisku pro zvýšení konkurenceschopnosti žáků ISŠP.  Nejzajímavější z nich byly tři pracovní workshopy, při kterých si žáci školy vyzkoušeli činnosti dnes již běžně nedostupných technik výroby papírů a knižních vazeb.

První z realizovaných workshopů byl zaměřen zejména na zhotovení celopapírové vazby s holandskými hranami, koženými hlavicemi a zhotovení polokožené vazby s polykarbonátovými gravírovanými deskami.

Druhý workshop měl za cíl seznámit a naučit žáky výrobu potahovaných a předsádkových papírů.

Poslední z nich byl zaměřen na seznámení s výzdobnými technikami zdobení kůže jako jsou slepotisk, zlatá ražba a jejich aplikace – mozaika, intarzie a inkrustace.

Workshopů se účastnilo na 30 žáků školy, kteří si organizaci a průběh všech workshopů velice pochvalovali a považovali je nejen za zpestření začínajícího školního roku.

Fotografie z workshopů si můžete prohlédnout na našem Flickru

Spolupracující firmy

Kontaktujte nás

Střední škola
grafická Brno,
příspěvková organizace

Šmahova 364/110
627 00 Brno

IZO: 226467

Telefon: 517 810 126
E-mail: info@ssgbrno.cz

Ochrana osobních údajů