Do světa

Výjezd Tulln - Rakousko

Ve dnech 29. 9. – 5. 10. 2015 se konal zahraniční výjezd v rámci projektu Do Světa 2015, kterého se účastnilo deset žáků Střední školy grafické Brno, příspěvkové organizace, včetně dvou pedagogů.

Jednalo se o poznávací a vzdělávací výjezd do Dolního Rakouska, jehož cílem bylo seznámit se s životem a kulturou v této oblasti, dále s historií, architekturou a tradicemi této země. Druhým významným cílem bylo zdokonalení jazykových schopností a dovedností v německém i anglickém jazyce.

K dílčím cílům patřila možnost srovnání školských systémů v České republice a Rakousku a také rozšíření odborných znalostí v oblasti polygrafie.

Zprávu ze zájezdu a fotografie si můžete prohlédnout zde.

 

Celkové vyhodnocení splnění účelu zájezdu

Stanovené cíle zájezdu se podařilo vesměs naplnit. Žáci měli možnost aktivně komunikovat v cizím jazyce (k dorozumívání používali německý i anglický jazyk). Procvičili si běžnou slovní zásobu, seznámili se i s některými odbornějšími výrazy oblasti architektury, umění, historii i techniky. 

Žáci dále poznali mentalitu i běžný život obyvatel Rakouska v menších městech, ale i v hlavním městě. Měli možnost poznat a srovnat oblast školství, dopravy i svátků a zvyků s naší zemí. 

Číst dál

Program a náplň zájezdu

Program zájezdu byl připraven tak, aby žákům nabídl poznání i zábavu. Žáci byli rozděleni do skupin a měli se během celého pobytu zaměřit a ze svého úhlu pohledu zpracovat tři stěžejní témata: 

– Historii této oblasti – především spojitost s antickým Římem 
– Svátky, tradice a zvyky Rakouska – advent a vánoce 
– Současný život, způsob života, školství, … 

Během celého pobytu si žáci vedli deník, dělali si poznámky a zpracovávali zadané dílčí úkoly. 

Číst dál

Do světa: Berlín - rozdělené město

Snad poprvé za dobu existence naší školy měli žáci možnost v rámci výuky navštívit hlavní město Německa Berlín. Poznávacího zájezdu, který se uskutečnil ve dnech 18. – 20. dubna 2013, se zúčastnilo 26 žáků školy a dva pedagogové.

Naše cesta za historií i současností Berlína začala již 17. dubna v nočních hodinách. Na cestu jsme vyrazili hodinu před půlnocí. Během noční jízdy autobusem jsme nabírali sílu na dvoudenní putování po památkách, muzeích, stavbách a dalších zajímavostech Berlína. Do Berlína, který nás uvítal krásným teplým a slunečným počasím, jsme dorazili v časných ranních hodinách.

Číst dál

Spolupracující firmy

Kontaktujte nás

Střední škola
grafická Brno,
příspěvková organizace

Šmahova 364/110
627 00 Brno

IZO: 226467

Telefon: 517 810 126
E-mail: info@ssgbrno.cz

Ochrana osobních údajů