Comenius 2011–2013

loga comenius

Vyhlášení soutěže – KOMIKS (projekt Comenius)

Vyhlášení soutěže o účast na Projektu Comenius v Rumunsku, září 2012

Počet míst pro vítěze: 1-2

Téma:  Komiks – brněnské legendy

Zpracování brněnské legendy formou komiksu:

– volný výběr legendy

– rozsah 4 strany formátu A4 nebo 1strana formátu A2, provedení barevné nebo černobílé

– přihlédnutí k prospěchu účastníků

Jazyk: angličtina

Způsob odevzdání: autorská kresba s texty k rukám pí. uč. Kadlecové

Konzultace: skici, texty, celkové pojetí úkolu: Mgr. Klaudie Kadlecová

Jazykový překlad: Mgr. Martin Sedlák, Mgr. Eva Burianová

Termín odevzdání: 15. června 2012

 

Výroba 3D modelu

V rámci aktivit projektu Legends of my town byla zahrnutá i výroba 3D modelu legendy. Tato aktivita probíhala v hodnách Odborného kreslení pod vedením Mgr. Klaudie Kadlecové, která vybrala ke ztvárnění 3D modelu velmi známou legendu o brněnském drakovi.

Brněnský drak

 Často se říká, že brněnského draka buď dovezli ze svých výprav křižáci, a nebo že ho pánům z radnice daroval turecký sultán. Samotní brňané jsou ale skálopevně přesvědčeni, že draka nikdo nepřivezl, ale že žil kdysi u řeky Svratky, kde měl svoji jeskyni.

Trápil obyvatele široko daleko. Když měl hlad, požíral v okolí vše, co mu přišlo pod tlamu. Lidé se ho báli, ale nevěděli, jak se ho zbavit. Radní slíbili velkou odměnu sto zlaťáků, ale nikdo se nehlásil. Až jednou do hostince U Modrého lva přišel řeznický tovaryš, který chodil vandrem po světě. Všichni v hospodě vyprávěli jen o drakovi.

Tovaryš chvíli poslouchal a pak povídá: "Já vás toho draka zbavím! Jen doneste velkou volskou kůži a pytel nehašeného vápna." Brňané mu moc nevěřili, ale co chtěl, to donesli. Řezník zašil vápno do volské kůže, naložil na vůz a odjel. Když přijel k řece, kde drak lehával, položil rychle na zem kůži a čekal. Za nějakou chvíli drak skutečně přilezl a hned se do kůže pustil. Když ji celou sežral, pěkně ji zapil vodou ze Svratky a odpočíval. Ale to neměl dělat. Vápno v něm začalo vřít, drak se nadouval, nadouval, až praskl. To bylo v Brně radosti! Řezník dostal svou odměnu a vydal se zase do světa.

Od té doby se už Brňané nemuseli žádné obludy bát.

- zdroj: http://www.mojebrno.wz.cz/inka--brno-povesti-drak.html 

Spolupracující firmy

Kontaktujte nás

Střední škola
grafická Brno,
příspěvková organizace

Šmahova 364/110
627 00 Brno

IZO: 226467

Telefon: 517 810 126
E-mail: info@ssgbrno.cz

Ochrana osobních údajů