Šablony 2 na SŠG Brno

loga sablony

OSOBNOSTNĚ PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ NA SŠG BRNO – ŠABLONY 2

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0006995

Zkrácený název projektu: Šablony 2 na SŠG Brno
Číslo programu: 02
Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo výzvy: 02_16_035
Název výzvy: Výzva č. 02_16_035 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného
vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ I pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP (výzva je
určena pro území mimo hlavní město Praha)
Zahájení projektu: 1. 9. 2017
Ukončení projektu: 31. 8. 2019


Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT. Škola zvolila v rámci realizaci projektu následující šablony:

  • Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele
  • Školní kariérový poradce
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ v rozsahu 8, 16, 24, 80 hodin
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na inkluzi v rozsahu 24 a 80 hodin
  • Stáže pedagogů u zaměstnavatelů
  • Tandemová výuka na SŠ
  • Clil ve výuce na SŠ
  • Nové metody ve výuce na SŠ
  • Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

Spolupracující firmy

Kontaktujte nás

Střední škola
grafická Brno,
příspěvková organizace

Šmahova 364/110
627 00 Brno

IZO: 226467

Telefon: 517 810 126
E-mail: info@ssgbrno.cz

Ochrana osobních údajů