fbpx
  1. Domů
  2.  » 
  3. Koronavirus
  4.  » Harmonogram uvolnění škol a školských zařízení (platný od 30. 4. 2020)

Harmonogram uvolnění škol a školských zařízení (platný od 30. 4. 2020)

4. května 2020 | Koronavirus

MŠMT ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví a epidemiology vydalo harmonogram uvolňování opatření v oblasti školství. V závislosti na vývoji epidemiologické situace může být harmonogram aktualizován nebo doplněn.

Návrat do škol v omezeném režimu se bude týkat žáků čtvrtých ročníků, kteří budou v letošním roce skládat maturitní zkoušku a žáků zkráceného studia, kteří budou letos vykonávat závěrečnou zkoušku.

Od 11. května 2020 budou možné osobní konzultace ve škole, a to především za účelem přípravy na maturitní a závěrečné zkoušky. I při této možnosti bude zachována kombinace vzdálené výuky a konzultací. Osobní konzultace se budou uskutečňovat jen po předchozí domluvě při zachování hygienických opatření, která nařídila vláda pro současnou situaci.

Od 11. května 2020 se také obnoví činnost školských poradenských zařízení. V rámci rozvolňovacích opatření se musí zachovat bezpečnost pro rizikové skupiny, jako jsou žáci, učitelé, nepedagogičtí pracovníci a rodinní příslušníci. MŠMT, ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví, připravuje metodiku, jak se bude v této situaci dále postupovat.

Nejdříve 1. června – možnost realizace maturitních a závěrečných zkoušek a omezená možnost realizovat praktické vyučování (odborný výcvik) na středních školách.

Červen – možnost realizace jednotných přijímacích a školních přijímacích zkoušek na střední školy a realizace konzultací či občasných vzdělávacích aktivit v menších skupinách žáků na 2. stupních základních škol a školách středních, a to ve stěžejních předmětech a formou třídnických hodin.