fbpx
  1. Domů
  2.  » 
  3. Koronavirus
  4.  » Informace ředitelky Střední školy grafické Brno, příspěvkové organizace k osobní přítomnosti žáků ve škole

Informace ředitelky Střední školy grafické Brno, příspěvkové organizace k osobní přítomnosti žáků ve škole

4. května 2020 | Koronavirus

Na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 30. dubna 2020 č. 491 o přijetí krizového opatření informuji:

S účinností ode dne 11. května 2020 od 00.00 hod. umožňuji osobní přítomnost žáků, kteří konají závěrečnou zkoušku nebo si podali přihlášku k maturitní zkoušce, zejména pro účely přípravy a účasti na závěrečné zkoušce, maturitní zkoušce, přičemž docházka není pro tyto žáky povinná a tito žáci musí tvořit skupiny nejvýše 15 žáků.

Nařizuji, aby

  1. zletilý žák škole poskytl, před prvním vstupem do školy, písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaku virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
  2. žák byl osobně přítomen ve škole pouze, pokud je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění.

Usnesení vlády ze dne 23. dubna 2020 č. 455, vyhlášené pod č. 197/2020 Sb. se zrušuje.