Základní informace – budova teoretické výuky

Název příspěvkové organizace:     Střední škola grafická Brno, příspěvková organizace
Adresa:                                           Kudelova 6, 602 00 Brno
IČ příspěvkové organizace:            00226467
Datová schránka:                           rtaykyk

Teoretická výuka

Zobrazit
Skutečné jméno Pozice Telefon: Mobil
Mgr. Barbora Slováčková Zástupkyně ředitelky pro teoretické vyučování 545 212 306 731 413 083
Lenka Mateašáková Studijní referentka 545 212 335
Ing. David Adamovský Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů 545 212 335
Mgr. Pavla Axmanová Učitelka humanitních předmětů 545 212 335
Bc. Petr Brouček Učitel odborných předmětů 545 212 335
Mgr. Eva Burianová Předsedkyně PK humanitních předmětů 545 212 335
Mgr. Kateřina Dvořáková Učitelka humanitních předmětů, školní metodička prevence 545 212 335
Ing. Věra Filipská Učitelka odborných předmětů 545 212 335
Ing. Silva Foltýnová Předsedkyně PK všeobecně vzdělávacích předmětů 545 212 335
Mgr. et Mgr. Zuzana Freislebenová Předsedkyně PK odborných předmětů 545 212 335
Mgr. Dagmar Gallistlová Učitelka humanitních předmětů, výchovná poradkyně 545 212 335
MgA. Eva Havelková Učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů 545 212 335
Bc. Jana Hladká Učitelka odborných předmětů 545 212 335
Mgr. et Bc. Kateřina Holíková Učitelka humanitních předmětů 545 212 335
RNDr. Jana Horváthová Učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů 545 212 335
Mgr. Dagmar Kolářová Učitelka humanitních předmětů 545 212 335
Bc. Blažena Kondelíková Učitelka odborných předmětů 517 810 137
Mgr. Barbora Látalová Učitelka odborných předmětů 545 212 335
Mgr. Jana Macenauerová Učitelka humanitních předmětů 545 212 335
Mgr. Jana Melichárková Učitelka humanitních předmětů 545 212 335

Spolupracující firmy

Kontaktujte nás

Střední škola
grafická Brno,
příspěvková organizace

Šmahova 364/110
627 00 Brno

IZO: 226467

Telefon: 517 810 126
E-mail: info@ssgbrno.cz

Ochrana osobních údajů