Základní informace – budova teoretické výuky

Název příspěvkové organizace:     Střední škola grafická Brno, příspěvková organizace
Adresa:                                                  Kudelova 6, 602 00 Brno
IČ příspěvkové organizace:             00226467

Teoretická výuka

Zobrazit
Jméno Pozice Telefon Mobil
Mgr. Barbora Slováčková Zástupkyně ředitelky pro teoretické vyučování 545 212 306 731 413 083
Yveta Albrechtová Studijní referentka 545 212 335
Mgr. Eva Burianová Předsedkyně PK humanitních předmětů 545 212 335
Ing. Silva Foltýnová Předsedkyně PK všeobecně vzdělávacích předmětů 545 212 335
Ing. David Adamovský Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů 545 212 335
Mgr. Pavla Axmanová Učitelka humanitních předmětů 545 212 335
Mgr. Kateřina Dvořáková Učitelka humanitních předmětů, školní metodička prevence 545 212 335
Mgr. et Mgr. Zuzana Freislebenová Předsedkyně PK odborných předmětů 545 212 335
RNDr. Jana Horváthová Učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů 545 212 335
Mgr. Barbora Látalová Učitelka odborných předmětů 545 212 335
Mgr. Jana Macenauerová Učitelka humanitních předmětů 545 212 335
Bc. Jindřich Mádr Učitel odborných předmětů 517 810 142
Mgr. Miroslava Minaříková Učitelka humanitních předmětů 545 212 335
Ing. Lada Požárová Učitelka odborných předmětů 545 212 335
Mgr. David Sedláček Učitel odborných předmětů 545 212 335
Mgr. Pavol Seman Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů 545 212 335
PaedDr. Bohumil Smrček Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů 545 212 335
Mgr. Lenka Tichá Učitelka odborných předmětů 545 212 335
Mgr. Eva Veselá Učitelka odborných předmětů 517 810 136
Mgr. et Bc. Kateřina Holíková Učitelka humanitních předmětů 545 212 335

Spolupracující firmy

Kontaktujte nás

Střední škola
grafická Brno,
příspěvková organizace

Šmahova 364/110
627 00 Brno

IZO: 226467

Telefon: 517 810 126
E-mail: info@ssgbrno.cz

Ochrana osobních údajů