Laboratoř analýzy materiálů a kontroly kvality tisku

OP VK

Ukončili jsme realizaci projektu

Ukončili jsme realizaci projektu Laboratoř analýzy materiálů a kontroly kvality tisku pro zvýšení konkurenceschopnosti žáku ISŠP. Cíle projektu i monitorovací indikátory byly naplněny. V dalších letech bude nová laboratoř analýzy materiálů a kontroly kvality tisku a všechny další vytvořené vzdělávací materiály přispívat k rozvoji žáků školy a jejich uplatnitelnosti na trhu práce.

Workshop zaměřený na ruční výrobu papíru

V rámci projektu Laboratoř analýzy materiálů a kontroly kvality tisku pro zvýšení konkurenceschopnosti žáku ISŠP se uskutečnil praktický workshop zaměřený na ruční výrobu papíru, na historii výroby papíru, ruční čerpání papíru, ruční výroba papíru, demonstraci dolévání papírové suspenze jako jedné z možností restaurátorského zásahu chybějících částí papíru.

Kontrola projektu ze strany Evropského účetního dvora

Projekt Laboratoř analýzy materiálů a kontroly kvality tisku ke zvýšení konkurenceschopnosti žáků ISŠP byl jako jediný vybrán v Jihomoravském kraji ke kontrole ze strany EÚD. Kontrola proběhla dne 6.1.2015 a účastnili se jí zástupci školy, zástupci zprostředkovatelské orgánu Jihomoravského kraje, zástupci řídícího orgánu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a zástupci Evropského účetního dvora.

Dny otevřených dveří na SSG, Šmahova 110, Brno

Nejen nově vybudovanou Laboratoř analýzy materiálů a kontroly kvality tisku můžete navštívit v rámci dnů otevřených dveří konaných v termínech:

 21. listopadu 2014: 13–18 hodin

  • 22. listopadu 2014: 9–12 hodin

  •  5. prosince 2014: 13–18 hodin

  •  6. prosince 2014: 9–12 hodin

  • 9. ledna 2015: 13–18 hodin

  • 10. ledna 2015: 9–12 hodin

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Informace do nového školního roku

V novém školní roce pokračuje realizace projektu Laboratoř analýzy materiálů a kontroly kvality tisku ke zvýšení konkurenceschopnosti žáků ISŠP. Ve školním roce nás v rámci výuky čeká ověřování laboratorních příprav v laboratoři, využívání vytvořených vzdělávacích videí a digitálních vzdělávacích materiálů.
V průběhu roku budeme také realizovat další odborné vzdělávací aktivity pro žáky i pedagogy školy.

Spolupracující firmy

Kontaktujte nás

Střední škola
grafická Brno,
příspěvková organizace

Šmahova 364/110
627 00 Brno

IZO: 226467

Telefon: 517 810 126
E-mail: info@ssgbrno.cz

Ochrana osobních údajů