fbpx
 1. Domů
 2.  » 
 3. Aktuality
 4.  » Informace pro žáky závěrečných ročníků

Informace pro žáky závěrečných ročníků

11. února 2021 | Aktuality

Na základě opatření obecné povahy MŠMT ČR dochází ke změnám v průběhu výuky ve 2. pololetí a v organizaci maturitních a závěrečných zkoušek pro žáky závěrečných ročníků.

Vzdělávání ve 2. pololetí

 • u závěrečných ročníků dojde ke změnám ve vyučovaných předmětech a v rozvrhu hodin

Ve 4. ročníku oboru L i M nebude ve druhém pololetí probíhat výuka v těchto předmětech:

 • německý jazyk
 • tělesná výchova

Ve zkráceném studiu nebude výuka ve druhém pololetí probíhat v těchto předmětech:

 • cizí jazyk (AJ/ NJ)
 • odborné kreslení
 • tělesná výchova

 • hodnocení na vysvědčení za 2. pololetí bude vytvořeno pouze z předmětů, které budou v tomto pololetí vyučovány
 • vzhledem k dlouhodobě přetrvávajícímu zákazu osobní přítomnosti žáků na středním odborném vzdělávání doporučujeme osobní konzultace žáků (1:1) a to zejména v praktickém vyučování, kde v některých oborech nelze přípravu ke zkouškám online výukou plnohodnotně nahradit (možnosti a termíny konzultujte se svými vyučujícími).

Maturitní zkoušky

 • k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období bude připuštěn každý žák, který k ní podal přihlášku a který prospěl v 1. pololetí školního roku 2020/2021
 • těm žákům, kteří nebyli z některého předmětu v 1. pololetí hodnoceni, nebo byli hodnoceni nedostatečně, bude umožněno vykonat komisionální zkoušku k dokončení klasifikace nebo opravnou zkoušku do 31. března 2021 (komisionální zkouška bude zpravidla probíhat v režimu konzultací 1:1 s dalšími členy komise připojenými online formou)
 • didaktické testy proběhnou v jarním zkušebním období v původních termínech ve dnech 3.–5. května 2021, ale v jarním i podzimním zkušebním období se prodlouží časový limit na jejich vypracování – ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura 85 minut, ze zkušebního předmětu cizí jazyk 110 minut (z toho 40 minut poslechová část testu a 70 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti) a ze zkušebního předmětu matematika
 • písemné práce z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka nebudou zahrnuty do profilové části maturitní zkoušky, v profilové části maturitní zkoušky se tedy bude z jazyků konat pouze ústní zkouška
 • u maturitní práce (pro obory Polygrafie a Obalová technika) se ruší realizace praktické části
 • podoba praktické maturitní zkoušky se nemění
 • termín realizace obhajob, ústních i praktických zkoušek zůstává beze změn

Závěrečné zkoušky

 • k závěrečné zkoušce bude připuštěn žák, který úspěšně ukončil 1. pololetí školního roku 2020/2021
 • těm žákům, kteří nebyli z některého předmětu v 1. pololetí hodnoceni, nebo byli hodnoceni nedostatečně, bude umožněno vykonat komisionální zkoušku k dokončení klasifikace nebo opravnou zkoušku do 31. března 2021 (komisionální zkouška bude zpravidla probíhat v režimu konzultací 1:1 s dalšími členy komise připojenými online formou)
 • závěrečné zkoušky se budou skládat pouze ze dvou dílčích zkoušek – praktická a ústní zkouška
 • písemná část závěrečných zkoušek tedy neproběhne
 • jednotlivé části závěrečných zkoušek proběhnou v původně plánovaných termínech

Školní časopis

Školní časopis Granat