Aktuality

Termínový kalendář pro maturitní zkoušky (září 2017) a závěrečné zkoušky (září a prosinec 2017)

Termínový kalendář pro Maturitní zkoušky – podzim 2017
4.–8. 9. 2016 – společná část maturitní zkoušky, bude upřesněno v polovině srpna
Jednotné zkušební schéma bude zveřejněno nejpozději 15. 8. 2017.
11.–13. 9. 2017 – praktická část maturitní zkoušky (pro všechny obory)
14.–15. 9. 2017 – ústní část maturitní zkoušky
(konkrétní rozpis bude zveřejněný od 31. 8. 2017)

Termínový kalendář pro Závěrečné zkoušky – září 2017
8. 9. 2017 – písemná část ZZ
11.–13. 9. 2017 – praktická část ZZ (všechny obory)
18. 9. 2017 – ústní část ZZ

Termínový kalendář pro Závěrečné zkoušky – prosinec 2017
8. 12. 2017 – písemná část ZZ
11.–13. 12. 2017 – praktická část ZZ
18. 12. 2017 – ústní část ZZ

Pozn. - Opravné zkoušky a náhradní zkoušky
(1) Termíny opravných zkoušek stanoví ředitel školy, termíny náhradních zkoušek stanoví zkušební komise, a to v září, v prosinci a v termínu podle § 1 odst. 5 a § 2 odst. 5. Termíny zveřejní ředitel školy nejméně 2 měsíce před konáním zkoušek na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(2) Uchazeč oznámí řediteli školy písemně, ve kterém termínu podle odstavce 1 chce opravnou zkoušku nebo náhradní zkoušku konat. Oznámení musí být doručeno řediteli školy nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky.
(3) Žáci, kteří nekonali závěrečnou zkoušku v termínu podle § 1 odst. 5 a § 2 odst. 5 z důvodu neukončení posledního ročníku vzdělávání a kteří ukončí poslední ročník vzdělávání nejpozději do 31. srpna příslušného školního roku, konají závěrečnou zkoušku v měsíci září následujícího školního roku v termínu stanoveném zkušební komisí.
(vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem)

Spolupracující firmy

Kontaktujte nás

Střední škola
grafická Brno,
příspěvková organizace

Šmahova 364/110
627 00 Brno

IZO: 226467

Telefon: 517 810 126
E-mail: info@ssgbrno.cz

Ochrana osobních údajů