Tiskař na polygrafický strojích – zkrácené studium

Tiskař ZS

Základní informace

Tiskař na polygrafických strojích

Kód oboru: 34-52-H/01
Kategorie vzdělání: Střední odborné vzdělání s výučním listem
Skupina oboru: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (Kód: 34)
Výstupní certifikát: Výuční list 

Dálkový/distanční způsob studia není u tohoto oboru možný.

 

Charakteristika oborů

Žáci získají manuální dovednosti a návyky při práci na tiskových strojích a zařízeních včetně jejich ošetřování, seřizování a základní údržby. Naučí se ovládat technologické postupy s ohledem na použitou techniku, druh tiskovin, potiskovaný materiál a tiskový stroj. Součástí vzdělávání je i zvládnutí problematiky přípravy tiskových forem, řízení kvality tiskové produkce a získání přehledu o polygrafickém výrobním odvětví a orientaci v příbuzných polygrafických oborech. 

Jak pracuje tiskař v 21. století

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi oboru vzdělání se uplatní v polygrafickém průmyslu při obsluze tiskových strojů, přípravě a zhotovování tiskových forem. Jsou schopni samostatně a kompletně produkovat tištěné materiály a provádět údržbu polygrafických strojů.

Uplatnění naleznete v těchto firmách

 thb

 Tiskárny Havlíčkův Brod a. s.
 Husova 1881,
 580 01 Halvíčkův Brod

art jazz ART-JAZZ, spol. s r.o.
 Samoty 2927/4b
 628 00 Brno 
cpi CPI Moravia Books s.r.o.
 Brněnská 1024,
 691 23 Pohořelice
kzk tiskárna KZK tiskárna s.r.o.
 Masná 499/7c,
 602 00 Brno
didot Tiskárna DIDOT, spol. s r. o.
 Trnkova 119,
 628 00 Brno-Líšeň 
 freeboard europe logo  FREEBOARD EUROPE s.r.o.
 Pod Krejcárkem 975/2,
 130 00 Praha 3 
 Top Tisk logo  TOP TISK obaly s.r.o.
 Kaštanová 125b,
  620 00 Brno  
papirny brno 

 PAPÍRNY BRNO a.s. 
 Křenová 60
 602 00 Brno

Zdravotní způsobilost

podle Přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 211/2010 Sb. Onemocnění nebo zdravotní obtíže pro účely stanovení podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání:

 • 4. Prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních
 • 7. Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění
  • a) při praktickém vyučování nelze vyloučit silné znečištění kůže nebo kontakt s kontakt s alergizujícími látkami
 • 9. Přecitlivělost na
  • a) alergizující látky používané při praktickém vyučování
 • 19. Prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických končetin (poruchy hrubé i jemné motoriky) v případě, že je nezbytné postupovat podle §67 odst. 2 věta druhá školského zákona. alergických, pokud alergizujícími látkami,
 • 22. Prognosticky závažné poruchy vidění, zorného pole nebo barvocitu v případě syndromů a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví, a je nezbytné postupovat podle §67 odst. 2 věta druhá školského zákona. činností s vysokými nároky na zrak nebo činností vyžadujících prostorové vidění v případě, že je nezbytné postupovat podle §67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

Učební plán

Ročníkové učební plány pro školní rok 2016/2017 
Obory L - třídy 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 3A, 3B Stáhnout
Obory L - třídy 4A, 4B, Stáhnout
Obor M, Polygrafie - třída 1B, P2 Stáhnout
Obor M, Obalová technika - třída 1C, P2 Stáhnout
Obor M, Polygrafie - třídy P3, P4 Stáhnout
Obor M, Obalová technika - třídy P3, P4 Stáhnout
Zkrácené obory H - třídy GZ1A. GZ1B, GZ1C Stáhnout

Možná zdravotní rizika u oborů vzdělání

Naše obory

 • Operátor tiskových systémů

 • Reprodukční grafik pro média

 • Polygrafické procesy

 • Obalový design

 • Knihařská tvorba

 • Reprodukční grafik – zkrácené studium

 • Knihař – zkrácené studium

 • Tiskař na polygrafických strojích – zkrácené studium

Spolupracující firmy

Kontaktujte nás

Střední škola
grafická Brno,
příspěvková organizace

Šmahova 364/110
627 00 Brno

IZO: 226467

Telefon: 517 810 126
E-mail: info@ssgbrno.cz