Školní aktivity

Tradiční pochodové cvičení

Dne 21.6.2013 se konalo pochodové cvičení na příjemné, přírodní trase Velká Klajdovka – Bílovice – Obřany za účasti tříd 1A, 1B, P1, 2A, 2C, G3B, P3. Celkem se cvičení zúčastnilo 63 žáků a 9 pedagogů. V Bílovicích ve Výletní restauraci Sokolovna byla zajištěna zahrádka s občerstvením. Na tomto stanovišti byly prověřeny znalosti z topografie, orientace v přírodě a první pomoci. Po prověření teoretických znalostí bylo sehráno fotbalové utkání, kterého se zúčastnili i učitelé. Po utkání následovala poslední část pochodového cvičení, přesun do cílového stanoviště Obřany. Děkuji všem pedagogům a žákům za aktivní přístup k tomuto vydařenému sportovnímu dni.

PaedDr. Bohumil Smrček, vedoucí sportovního dne

Vynikající výsledky našich maturantů u státní maturitní zkoušky

Vynikajících výsledků dosáhli naši žáci ve všech částech maturitní zkoušky.

V českém jazyce zvládlo 72 přihlášených žáků písemné práce i didaktické testy se 100% úspěšností, úspěšnost u ústní zkoušky byla 97,2 %. Na zkoušku z jazyka anglického bylo přihlášeno 48 žáků, písemnou státní část zvládli úspěšně opět všichni. Ústní zkoušení před maturitní komisí zaznamenalo úspěšnost 95,6 %.

V profilové části zkoušky z odborných předmětů byla celková úspěšnost 92 %.

K velmi pěkným výsledkům maturitní zkoušky našim čerstvým absolventům gratulujeme!

Chodíme do divadla

Naši žáci mají možnost od počátku druhého pololetí tohoto školního roku navštěvovat večerní divadelní představení. Chodíme především do Národního divadla v Brně, činoherní scény, tedy do Mahenova divadla.

Číst dál

Kurz první pomoci na ISŠP

Dne 11. dubna 2013 se konal „Kurz první pomoci“ pro žáky druhých ročníků, který byl zajištěn ve spolupráci se Střediskem volného času v Lužánkách.

Číst dál

Jsme školou podporující zdraví

Uvědomujeme si, že funkcí moderní školy není jen zprostředkovávání znalostí a dovedností, ale také výchova k odpovědnosti ke zdraví. Jelikož chceme všestranně podporovat rozvoj zdravého mladého jedince, zapojila se naše škola na počátku roku 2012 do programu podporujícího zdraví.

Současně směřovala naše činnost k získání osvědčení Zdravá škola a přijetí do sítě programu "Škola podporující zdraví", jehož garantem je Státní zdravotní ústav. Téměř rok jsme intenzivně celý projekt připravovali, sestavovali jeho koncepci a započali s realizací a naplněním stanovených cílů. Naše snaha došla naplnění pozváním od Národního ústavu zdraví na setkání škol k tzv. Kulatému stolu, kde jsme projekt úspěšně obhájili.

Číst dál

Věznice Kuřim – preventivní pásmo

V letošním školním roce jsme poprvé do preventivního programu zahrnuli aktivitu, která se týká problematiky vězeňství. Podotkněme, že jde hned o terciární prevenci, pozvání totiž nepřijali pouze vychovatelé či dozorci, ale přivezli s sebou i čtyři klienty, z nichž tři tvořili hudební tělísko nazvané Vsedě. Podtrhněme také, že takovéto setkání je bohužel spíše raritou, protože vybraní odsouzení opouštějí brány věznice pouze jednou za měsíc, z toho podobné školní preventivní programy vykonávají pouze jednou ročně.

Číst dál

Posezení zaměstnanců školy ke Dni učitelů

Dne 21. března se sešli stávající i bývalí zaměstnanci naší školy při posezení u příležitosti Dne učitelů. Setkání se uskutečnilo v příjemném prostředí restaurace Las Pegas.

Po úvodním přání paní ředitelky následoval kulturní program, který připravil kolega Smrček ve spolupráci s žákyní naší školy Simonou Berčákovou. Simona je úspěšnou účastnicí letošního ročníku soutěže Superstar, proto bylo samozřejmostí, že nám zazpívala.

Po občerstvení a moučníku s kávou jsme se přesunuli do druhé části restaurace, kde jsme měli k dispozici dvě bowlingové dráhy. Většina z nás si pak více či méně úspěšně, ale zato s velkým nadšením a nasazením, zahrál tuto hru. Kdo nenašel sílu nebo odvahu hrát, povzbuzoval.

Během celého odpoledne bylo i dostatek času na vzájemné vzpomínání a povídání.

Udělali jsme tak něco málo pro zdraví a podpořili pozitivní rozvoj sociálního klima v našem sboru.

Spolupracující firmy

Kontaktujte nás

Střední škola
grafická Brno,
příspěvková organizace

Šmahova 364/110
627 00 Brno

IZO: 226467

Telefon: 517 810 126
E-mail: info@ssgbrno.cz