Školní aktivity

Z akce do akce: loňský školní rok očima žáků

připravil Mgr. Martin Sedlák

 

Berlín očima Elišky Houškové

 Líbil se mi školní zájezd do Berlína.

 Vyjeli jsme v pozdních hodinách od Janáčkova divadla a jeli celou noc. V ranních hodinách jsme dorazili do probouzejícího se Německa, avšak tato zem nebyla jediná, která se probouzela. Celý autobus byl unaven po noční vyčerpávající cestě, ale museli jsme setřást únavu, protože nás čekal náročný den.

 Autobus zastavil kousek od Alexanderplatzu, kde jsme vystoupili. Měli jsme namířeno k televizní věži. Když výtah vystoupal do nejvyššího patra, rozevřel se před námi výhled do širokého kraje. Z věže se daly vidět cíle, do kterých jsme měli posléze namířeno. Po sestoupání výtahu jsme se šli porozhlédnout po městě, kde jsme viděli spoustu zajímavých věcí a památek.

 První den pobytu v Berlíně jsme viděli Berlínskou zeď, Alexanderplatz, největší nákupní centrum, rozlehlé berlínské nádraží a ke konci dne jsme navštívili Židovské muzeum. Na závěr dne nás autobus zavezl do hotelu F1. V hotelu jsme načerpali sílu na další náročný program. Když nás probudil další den, šli jsme se nasnídat a vyrazili jsme zdolávat další náročné cíle.

 Když jsme opustili hotel, autobus se opět vydal směrem k centru. První zastávka druhého dne byla v SeaLife, zde jsme se seznámili s podmořským světem a dalšími zajímavostmi. Součástí prohlídky byla i jizda výtahem zabudovaným do obrovského vodního tunelu. Po návštěvě vodního světa jsme zamířili k Braniborské bráně. Prošli jsme celou dlouhou ulici, až jsme došli k muzeu egyptské kultury. Po vyčerpávajícím dni jsme ani nemohli vstřebat všechny informace, které toto muzeum obsahovalo. Na zbylý čas jsme dostali rozchod.

 Poslední zastávkou v Berlíně byl parlament s prosklenou kopulí na střeše, z které byl vidět Berlín.

 Toto byla poslední zastávka v druhém dni zájezdu a ukončila tím i tento báječný zájezd.

Číst dál

Fotografická soutěž

1. Martin LeblochDo soutěže se přihlásilo 20 soutěžících a celkem se nám sešlo přes 60 fotografií. Dvacet nejlepších můžete vidět do konce července v brněnské kavárně Místogalerie – dům Skleněná Louka, Kounicova 23.

Soutěžní témata: Město, Moment, Voda a zvlášť hodnocená kategorie, série 9 snímků DAY OF LIFE.

 

Vítězové II. ročníku fotografické soutěže:

 

1. Lebloch Martin (73 bodů)

2. Slováček Martin (70 bodů)

3. Žižlavská Nikola (66 bodů)

 

Číst dál

Beseda s člověkem z České společnosti pro AIDS

Beseda, která se konala v pátek 14. června 2013, byla jistým pokračováním a zároveň i vyvrcholením prosincové sbírky pro Dům světla. Provozuje ho právě Česká společnost pro AIDS, kde mj. v rámci ambulance nabízí zdarma testování i další služby.

Člověk, který vedl besedu, byl nakažen, otevřeně říkal skutečnosti bez obalu, často až v naturalistické formě. Mluvil o svých plánech, o plánech mladého člověka v budoucnosti, které se mu však během (neuvážené) chvíle nenávratně rozplynuly.

Mgr. et Mgr. Martin Hladký, Ph.D.

Preventivní program – Rajhrad – hospic, Památník moravského písemnictví a Státní okresní archiv

V pondělí 17. června 2013 se konala celodenní vzdělávací i preventivní akce v Rajhradě. Účastnili se jí žáci ze tří tříd, které formou ronda navštívili tři různé instituce. Archiv doplňoval výuku především odborných předmětů, památník pak humanitních.

Hospicová péče byla zařazena do školního preventivního programu s osvětovým cílem. Jeho návštěva se dělila do několika částí – dokumentární film o hospicové péči, následně o tamějším zařízení. Posléze průvodkyně odpovídala na dotazy žáků. V některých případech se snažila bořit mýty o hospicové péči. Následovala prohlídka samotného hospice, poté se opětně probíralo dané téma v tamější kapli.

Rozebírala se mnohdy i náročná témata, např. eutanazie, nadbytečnost či potřebnost člověka, důležitost x nepotřebnost starého či nemocného člověka …

I přes náročný a nabitý program byla aktivita zúčastněnými žáky kladně přijata.

Mgr. et Mgr. Martin Hladký, Ph.D.

Preventivní program – Roztroušená skleróza a (mladý) člověk

Přednášející zdůraznili, že jde o doposud nevyléčitelnou nemoc, která postihuje především mladé lidi ve věku 20–40 let, a zmínili se o možných faktorech podílejících se na jejím vzniku. Mluvilo se zde především o tabakismu, nezdravém opalování, stresu, vitamínu D a zdravém životním stylu.

Mgr. et Mgr. Martin Hladký, Ph.D.

Sportovní den v Lužánkách

Dne 27.6.2013 proběhl za slunečného počasí v přilehlém parku Lužánky sportovní den. Sportovní aktivity byly v nejrůznějších disciplínách – stolní tenis, vytrvalostní běh, skok z místa, florbal, badminton, frisbee, posilování. Žáci se aktivně zapojovali do těchto předem stanovených disciplín a přispěli tak společně s pedagogy k velmi vydařenému sportovnímu dni. Tímto bych chtěl všem žákům a učitelům poděkovat.

PaedDr. Bohumil Smrček, vedoucí sportovního dne

Tradiční pochodové cvičení

Dne 21.6.2013 se konalo pochodové cvičení na příjemné, přírodní trase Velká Klajdovka – Bílovice – Obřany za účasti tříd 1A, 1B, P1, 2A, 2C, G3B, P3. Celkem se cvičení zúčastnilo 63 žáků a 9 pedagogů. V Bílovicích ve Výletní restauraci Sokolovna byla zajištěna zahrádka s občerstvením. Na tomto stanovišti byly prověřeny znalosti z topografie, orientace v přírodě a první pomoci. Po prověření teoretických znalostí bylo sehráno fotbalové utkání, kterého se zúčastnili i učitelé. Po utkání následovala poslední část pochodového cvičení, přesun do cílového stanoviště Obřany. Děkuji všem pedagogům a žákům za aktivní přístup k tomuto vydařenému sportovnímu dni.

PaedDr. Bohumil Smrček, vedoucí sportovního dne

Vynikající výsledky našich maturantů u státní maturitní zkoušky

Vynikajících výsledků dosáhli naši žáci ve všech částech maturitní zkoušky.

V českém jazyce zvládlo 72 přihlášených žáků písemné práce i didaktické testy se 100% úspěšností, úspěšnost u ústní zkoušky byla 97,2 %. Na zkoušku z jazyka anglického bylo přihlášeno 48 žáků, písemnou státní část zvládli úspěšně opět všichni. Ústní zkoušení před maturitní komisí zaznamenalo úspěšnost 95,6 %.

V profilové části zkoušky z odborných předmětů byla celková úspěšnost 92 %.

K velmi pěkným výsledkům maturitní zkoušky našim čerstvým absolventům gratulujeme!

Chodíme do divadla

Naši žáci mají možnost od počátku druhého pololetí tohoto školního roku navštěvovat večerní divadelní představení. Chodíme především do Národního divadla v Brně, činoherní scény, tedy do Mahenova divadla.

Číst dál

Kurz první pomoci na ISŠP

Dne 11. dubna 2013 se konal „Kurz první pomoci“ pro žáky druhých ročníků, který byl zajištěn ve spolupráci se Střediskem volného času v Lužánkách.

Číst dál

Spolupracující firmy

Kontaktujte nás

Střední škola
grafická Brno,
příspěvková organizace

Šmahova 364/110
627 00 Brno

IZO: 226467

Telefon: 517 810 126
E-mail: info@ssgbrno.cz