Školní aktivity

Gaudeamus 2017

Ve dnech 1. 11. a 2. 11. 2017 navštívili žáci 4. ročníků veletrh vzdělávání Gaudeamus. Veletrh je jedním z nejvýznamnějších zdrojů informací o možnostech pomaturitního vzdělávání. Žáci navštívili stánky vystavujících škol, našli si informace o dnech otevřených dveří, vyslechli si přednášky zástupců škol a dozvěděli se vše potřebné o budoucím studiu. Naši žáci také využili příležitosti komunikovat se zástupci vystavujících škol a možnosti dozvědět se vše potřebné o studijních oborech.

Jak vyhrát boj s prokrastinací

Dne 2.11.2017 se žáci 2A zúčastnili přednášky Mgr. Věry Kapsové, zástupkyně organizace GrowJOB institute Brno, na téma prokrastinace neboli chorobné odkládání důležitých úkolů a povinností.

Smyslem přednášky je pomoci studentům zlepšit organizaci času a zvýšit efektivitu při studiu a další práci. Žáci se během přednášky dozvěděli jak zvýšit svou vnitřní motivaci ke studiu, jak rozdělit studijní povinnosti na menší části, jak prioritizovat a zvýšit svou soustředěnost, jak se dlouhodobě naučit pozitivní návyky a odnaučit ty negativní a jak snížit vliv negativních emocí a naučit se zvládat emočně náročné situace.

Mgr. Kateřina Dvořáková

Zájezd do Prahy

O tom, že Praha je Matka měst, se ve dnech 20.–22. 9.2017 mohlo přesvědčit 25 žáků 4A a P4. Z Brna jsme vyjeli poměrně brzy ráno a po necelých třech hodinách jsme už stáli na Hlavním nádraží v Praze. Po ubytování v hostelu na Karlově náměstí a rychlém obědě jsme se místo odpočinku vypravili na Vyšehrad se Slavínem. Odtud jsme po železničním mostě přešli na druhou stranu Vltavy,a protože nás chytla pořádná přeháňka, pokračovali jsme tramvají k nákupnímu centru Anděl. A pak zase pěšky na Úvoz, lanovkou na Petřín a přes petřínské sady na Strahov, Pohořelec, kolem Lorety na Nový svět a z kopce dolů na Kampu kolem zdi Johna Lennona. Tam jsme se mohli rozejít, ale někteří toho ještě zjevně neměli dost a šli dál po nábřeží kolem Tančícího domu a pravoslavného kostela (parašutisté!) zpět na Karlák.

Číst dál

Workshop Tradice a zvyky Židů

Žáci třídy 1C se dne 31. 10. 2017 zúčastnili workshopu s názvem Tradice a zvyky Židů. Program se uskutečnil v Křížové chodbě na Nové radnici pod odborným
vedením lektorky z brněnské Židovské obce.

V interaktivním programu se žáci rozdělení do pěti badatelských skupin věnovali následujícím tématům: Běh života, Židovská domácnost, Šabat, Židovská svatba a
Pesach. Následně prezentovali výsledky svého bádání spolužákům. Seznámili se se základními pojmy judaismu, přiblížili významné události života Židů a svátky
židovského roku. Součástí prezentací byly ukázky judaik, předmětů náležejících k židovské tradici.

Po ukončení workshopu jsme zhlédli komentovanou výstavu fotografií zachycujících osudy členů židovské komunity, a to i brněnské. Program se uskutečnil v rámci výuky předmětu Společenskovědní základ.

Středoškolské hry ve stolním tenise

Jedním z pravidelných turnajů, kterého se naše škola účastní, je městské kolo Středoškolských her ve stolním tenise. Letos naši školu reprezentovalo chlapecké družstvo čtvrťáků ve složení Daniel Malůšek, Dominik Sedláček a Vojtěch Žáček. I když se neprobojovali do finálových bojů, podali sympatický výkon a doufáme, že příští rok najdeme alespoň stejně kvalitní reprezentanty.

Adaptační pobyt žáků 1. ročníků

Ve dnech 19.–21. 9. 2017 se uskutečnil adaptační pobyt žáků 1. ročníků v rekreačním středisku Prudká. V tomto středisku jsme pořádali program pro naše žáky poprvé. Pobytu se zúčastnilo 77 žáků a 7 učitelů. Pobyt byl zaměřen hlavně na seznámení mezi spolužáky a prohlubování jejich společné spolupráce a komunikace. Samozřejmě nechyběly zábavné a sportovní hry a pro odvážné byla připravena noční hra a stezka odvahy. I přes nepřízeň počasí proběhl program v pohodové a přátelské atmosféře.

The Action New Generation

Dne 9. 10. 2017 se žáci druhých ročníků zúčastnili preventivního programu s názvem The Action New Generation, jehož cílem je prevence rizikového chování mladých lidí v silniční dopravě, prevence užívání alkoholu a jiných omamných látek před řízením motorových vozidel a během něj, zejména ve vazbě na předchozí návštěvu diskoték a nočních klubů.  Dále je v programu kladen důraz na používání bezpečnostních pásů a boj proti rychlé nebo nezodpovědné jízdě.

Multimedíální program je plný emocí, které se odehrávají nejen v průběhu dopravní nehody, ale i po ní. Divák je seznámen s možnými dopady v podobě trvalého zdravotního postižení, které mohou provázet účastníky dopravní nehody po zbytek jejich života.

Program The Actin New Generation je pod záštitou Milana Chovance, ministra vnitra, Dana Ťoka, ministra dopravy, Martina Stropnického, ministra obrany a ředitelky Kanceláře Světové zdravotnické organizace v České republice Aleny Šteflové.

Mgr. Kateřina Dvořáková

Číst dál

Exkurze ve FabLab Brno 5. 6. 2017

Začátkem června jsme navštívili Jihomoravské inovační centrum (JIC INMEC) v Brně Medlánkách, které podporuje startupy i zkušené firmy. www.jic.cz

V budově je mimojiné zařízena první otevřená digitální dílna v Brně a první český FabLab. www.fablabbrno.cz

Absolvovali jsme komentovanou prohlídku FabLab Tour – tedy první seznámení s přístrojovým vybavením, které laboratoř nabízí. FabLab umožňuje práci v tematicky zaměřených dílnách a na následujících přístrojích.

Číst dál

Návštěva dramatického zpracování povídek A. P. Čechova

Dne 26. 5. 2017 jsme navštívili divadelní představení v Dělnickém domě v Líšni, kde se měla odehrát zdramatizovaná podoba povídek Antona Pavloviče Čechova. Představení bylo pojato jako přiblížení některých životních osudů A. P. Čechova, které se později promítly do jeho tvorby. 4 mladí herci se úspěšně snažili i pomocí vtipných vsuvek udržet pozornost publika. Odlehčenou formou s kapkou zdravého humoru ale i s potřebnou vážností představili tohoto velikána ruského realismu.

Návštěva filmového představení o Beatles

V pondělí 22. května 2017 jsme v rámci teoretické výuky (to abychom nerušili maturanty svojí mnohdy ne úplně nehlučnou přítomností) navštívili kino Lucerna. Zhlédli jsme film oscarového režiséra Rona Howarda THE BEATLES: EIGHT DAYS A WEEK. Tento film autenticky zachycoval období jejich koncertních let 1962–1966 z perpektivy samotných členů Beatles. Film přinesl exkluzivně rozhovory s členy skupiny a také záběry, které nebyly dosud zveřejněny.

Číst dál

Testování webu

V úterý 18. dubna 2017 navštívila skupina žáků 3A (Regína Cieslarová, Terezie Čechová, Barbora Dvořáková, Kristýna Fuchsová, Martin Gestinger, Filip Horník a Hana Stoklasová) pod vedením učitelky Jany Zavadilové Fakultu informatiky Masarykovy univerzity v Brně.

Číst dál

Jezdím "COOL"

Dne 27. 4. 2017 uspořádalo Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje 10. ročník Veletrhu dopravní prevence pod názvem Jezdím „COOL“, tj. cílevědomě, ale obezřetně a ohleduplně dle legislativy. Akce, uskutečněné v areálu Integrované střední školy automobilní, se zúčastnili žáci a žákyně dvou tříd třetích ročníků.

Ohlasy účastníků - čtěte dál

Jeden svět na školách

Začátkem dubna 2017 žáci druhých ročníků navštívili projekci filmu Kyberdžihád na festivalu dokumentárních filmů o lidských právech. Letos na jaře se uskutečnil již 19. ročník tohoto mezinárodního filmového festivalu, jehož letošním mottem je Umění spolupráce. Festival přináší příběhy lidí z různých koutů planety a otevírá důležitá témata z oblasti lidských práv, jako například život v nedemokratických režimech, válečné konflikty nebo nejrůznější sociální témata.

Číst dál

Výstava Krása knižních vazeb

V době od 15.2. do 3. 3. 2017 probíhala v Moravském zemském archivu putovní výstava ze Čtvrté archivní knihvazačské soutěžní přehlídky nazvaná Krása knižních vazeb. Této výstavy se postupně zúčastnily všechny třídy naší školy.

Číst dál

Spolupracující firmy

Kontaktujte nás

Střední škola
grafická Brno,
příspěvková organizace

Šmahova 364/110
627 00 Brno

IZO: 226467

Telefon: 517 810 126
E-mail: info@ssgbrno.cz